Yıl: 2006 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 34 - 40 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ağız içi porselen tamir sistemleri

Öz:
Sabit protetik rehabilitasyonda metal destekli porselen restorasyonlar günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Porselenin estetik ve biyouyumluluk gibi avantajlarının yanı sıra, kırılgan bir malzeme olması en büyük dezavantajıdır. Porselen kırığında tedavi seçenek­lerinden biri olarak restorasyonun ağız dışı tamiri düşünülse de, bu zaman alıcı ve pahalı bir yöntemdir. Özellikle çok üyeli köprülerde protezin yerinden çıkarıl­ması sırasında destek dişlerde ve protezde meydana gelebilecek komplikasyonlar, restorasyonun ağız içi tamirini daha konservatif bir yaklaşım haline getirmektedir. Porselen yapımı ağız içinde gerçekleştirile­mediğinden alternatif tamir materyali olarak kompozitler kullanılmaktadır. Kompozitin, kırılma sonucu açığa çıkmış yüzeye başarılı bir şekilde bağlanması için öncelikle uygun bir yüzey hazırlığı yapılmalıdır. Kompozitin porselen-metal yüzeyine bağlanmasında, elmas frezle pürüzlendirme, air abrazyon, asitle pürüzlendirme ve silika kaplama gibi mekanik bağlanma yöntemleriyle birlikte, sılan, metal primer ve bonding gibi kimyasal ajanlar da kullanılır. Porselen tamirinin başarısı hizmet süresinin uzunluğuna ve optimum estetik sağlanmasına bağlıdır.
Anahtar Kelime: Yüzey özellikleri Kompozit rezinler Protez tamiri Dental porselen

Konular: Diş Hekimliği

Intraoral porcelain repair systems

Öz:
Porcelain fused to metal restorations are widely used for the fixed prosthodontic rehabilitation. Although porcelain restorations have advantages such as high esthetic and biocompatibility, their brittleness is one of the most important disadvantages. In fractured porcelain, extraoral repair is regarded as a treatment method but it is time consuming and expensive. Especially in removal of multiunit bridges, some complications may occur involving with supporting teeth and porcelain; therefore, intraoral repair seems to be more conservative approach. Because intraoral repair of the restoration is not possible with porcelain, composites are used as repair materials. The suitable surface treatment should be made in order to achieve a succesfull bond between composite and fracture surface. To obtain enough bonding between composite and porcelain-metal surface, both mechanical methods such as diamond bur roughening, air abrasion, asit etching, silica coating and chemical methods including silane, metal primer and bonding agents are used. The success of porcelain repair is related to the longevity of the repaired restoration use and the opthimum esthetic outcome.
Anahtar Kelime: Composite Resins Denture Repair Dental Porcelain Surface Properties

Konular: Diş Hekimliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Özcan M, Niedermier W. Clinical study on the reasons for and location of failures of metal-ceramic restorations and survival of repairs. Int J Prosthodont 2002; 15(3): 299-302.
 • Phoenix RD, Shen C. Characterization of treated porcelain surfaces via dynamic contact angle analysis. Int J Prosthodont 1995; 8:187-194.
 • Appeldoorn RE, Wilwerdind TM, Barkmeier WW Bond strength of composite resin to porcelain with newer generation porcelain repair systems. J Prosthet Dent 1993; 70: 6-11.
 • Creugers NHC, Snoek PA, Kayser AF. An experimental porcelain repair system evaluated under controlled clinical conditions. J Prosthet Dent 1992; 68: 724-727.
 • O'Brien WJ. Dental Materials and Their Selection. 2 ed Quintessence, Chicago,1997: 1-13, 43, 79-90, 99, 287.
 • Mc Lean JW. The Science and Art of Dental Ceramics. Volum I. Quintessence, Chicago, 1979:23.
 • Margeas RC. Salvaging a porcelain- fused to metal bridge with intraoral ceramic repair. Compend Contin Educ Dent 2002; 23(10): 952-956.
 • Diaz-Arnold AM, Schneider RL, Aquilino SA. Bond strength of intraoral porcelain repair materials. J Prosthet Dent 1989; 61:305-309.
 • Llobell A, Nicholls JI, Kois JC, Daly CH. Fatigue life of porcelain repair systems. Int J Prosthodont 1992; 5:205-213.
 • Denehy G, Bouschlicher M, Vargos M. Intraoral repair of cosmetic restorations. Dental Clinics of North America 1998; 42(4): 719-737.
 • Kamada K, Yoshida K, Atsuta M. Effect of ceramic surface treatments on the bond of four resin luting agents to a ceramic material. J Prosthet Dent 1998; 79:508-513.
 • Bertolotti RL. A new polymer glass utilized for modification and repair of fixed partial dentures. Quintessence International 1997; 28(7): 437-439.
 • Roulet JF, Degrange M. Adhesion the Silent Revolution in Dentistry, 2000, Germany, p 81-92.
 • Haselton DR, Diaz- Arnold AM, Dunne JT. Shear bond strengths of 2 intraoral porcelain repair systems to porcelain or metal substrates. J Prosthet Dent 2001; 86(5): 526-531.
 • Bertolotti RL, Lacy AM, Watanabe LG. Adhesive monomers for porcelain repair. Int J Prosthodont 1989; 2: 483-489.
 • Chung K, Hwang Y. Bonding strength of porcelain repair system with various surface treatments. J Prosthet Dent 1997; 78:267-274.
 • Frankenberger R, Kramer N. Repair srengths of etched vs silica-coated metal -ceramic and all- ceramic restorations. Operative Dentistry 2000; 25: 209-215.
 • Matsumura H, Yanagida H, Tanoue N, Atsuta M, Shimoe S. Shear bond strengt of resin composite veneering material to gold alloy with varying metal surface preparations. J Prosthet Dent 2001; 86: 315-319.
 • Wolf DM, Power JM, O'Keefe KL Bond strength of composite to porcelain treated with new porcelain repair agents. Dent Mater1992; 8:158-161.
 • Lacy AM, Laluz J, Watanabe LG, Dellinges M. Effect of porcelain surface treatment on the composite. J Prosthet Dent 1988; 60:288-291.
 • Thurmond JW, Barkmeier WW, Wilwerding TM. Effect of porcelain surface treatments on the bond strength of composite resin bonded to porcelain. J Prosthodont 1994; 72:355-359.
 • Robbins JW. Intraoral repair of the fractured porcelain restoration. Operative Dentistry 1998; 23: 203-207.
 • Gürel G. Porselen Laminat Venerler Bilim ve Sanatı. 1. baskı, Quintessence Yayıncılık, İstanbul, 2004: 115-131.
 • Özcan M, Vallittu PK. Effect of surface conditioning methods on the bond strength of luting cement to ceramics. Dental Materials 2003; 19: 725-731.
 • Attia A, Kern M. Fracture strength of all- ceramic crown luted using two bonding methods. J Prosthet Dent 2004; 91:247-252.
 • Tylka DF, Stewart GP. Comparison of acidulated phosphate fluoride gel and hydrofluoric acid etchants for porcelain- composite repair. J Prosthet Dent 1994; 72:121-127.
 • Kupiec KA, Wuertz KM, Barkmeier WW, Wilwerding TM. Evaluation of porcelain surface treatments and agents for composite-to-porcelain repair. J Prosthet Dent 1996; 76:119-124.
 • Pameijer CH, Louw NP, Fischer D. Repairing Fractured Porcelain: How surface preparation affects shear force resistance. JADA 1996; 127(2): 203-209.
 • Oh W, S hen C. Effect of surface topography on the bond sterngth of a composite to three different types of ceramic. J Prosthet Dent 2003; 90: 241-246.
 • Shen C, Oh W, Williams JR. Effect of post-silanization drying on the bond strength of composite to ceramic. J Prosthet Dent 2004; 91: 453-458.
 • Kupiec KA, Wuertz KM, Barkmeier WW, Wilwerding TM. Evaluating of porcelain surface treatments and agents for composite to porcelain repair. J Prosthet Dent 1996; 76:119-124.
 • Wood DP, Jordan RE, Way DC, Galil KA. Bonding porcelain and gold. Am J Orthod 1986; 89( 3 ): 194-205.
 • Özden AN, Akaltan F, Can G. Effect of surface treatment of porcelain on the shear bond strength of applied dual cured cement. J Prosthet Dent 1994; 72:85-88.
 • Sorensen JA, Engel man MJ, Torress TJ, Aver a SP. Shear bond strength of composite resin to porcelain. Int J Prosthodont 1991; 4:17-23.
 • Hayakawa T, Horie K, Aida m, Kanaya H, Kobayashi T, Murata Y. The influence of surface conditions and silane agents on the bond of resin to dental porcelain. Dent Mater 1992; 8: 238-240.
 • Chen JH, Matsumura H, Atsuta M. Effect of etchant, etching period and silane priming on bond strength to porcelain of composite resin. Oper Dent 1998; 23:250-7.
 • Jardel V, Degrande M, Picard B, Derrien G. Correlation of topography to bond strength of etched ceramic. IntJ Prosthodont 1999; 12:59-64
 • Tarozzo ISA, Mattos MGC, Ribeiro RF, Semprini M. Comparison of retentive systems for composites used as alternatives to porcelain in fixed partial dentures. J Prosthet Dent 2003; 89(6): 572-578.
 • Hooshmand T, Noort R, Keshvad A. Bond durability of the resin-bonded and silane treated ceramic,surface. Dental Materials 2002; 18:179-188.
 • Newburg R, Pameijer CH. Composite resins bonded to porcelain with silane solutions. J Am Assoc 1978; 96:288-291.
 • Sorensen JA, Kang SK, Avera SP. Porcelain-composite interface microleakage with various porcelain surface treatments. Dent Mater 1991; 7: 118-123.
 • Antoniadou M, Kern M, Sturb JR. Effect of a new metal primer on the bond strength between a resin cement and two high-noble alloys. J Prosthet Dent 2000; 84 (5): 554-560.
 • Ohkubo C, Kono H, Tanaka Y, Watanabe I. Shear bond strength of resin composite to magnetic Fe-Pt alloy. J Prosthet Dent 2005; 93(5): 478-482.
 • Suliman AA, Swift EJ, Perdiago J. Effect of surface treatment and bonding agent on bond strength of composite resin to porcelain. J Prosthet Dent 1993; 70:118-120.
 • Knight JS, Sneed WD, Wilson MC. Strength of composite bonded to base metal alloy using dentin bonding systems. J Prosthet Dent 2000; 84: 149-153.
 • Gregory WA, Hagen CA, Powers JM. Composite resin repair of porcelain using different bonding materials. Oper Dent 1988; 13:114-118.
 • Aida M, Hayakawa T, Mzukawa K. Adhesion of composite to porcelain with various surface conditions. J Prosthet Dent 1995; 73: 464-470.
APA ÇAPA N, ÖZKURT KAYAHAN Z, KAZAZOĞLU E (2006). Ağız içi porselen tamir sistemleri. , 34 - 40.
Chicago ÇAPA NURAY,ÖZKURT KAYAHAN Zeynep,KAZAZOĞLU Ender Ağız içi porselen tamir sistemleri. (2006): 34 - 40.
MLA ÇAPA NURAY,ÖZKURT KAYAHAN Zeynep,KAZAZOĞLU Ender Ağız içi porselen tamir sistemleri. , 2006, ss.34 - 40.
AMA ÇAPA N,ÖZKURT KAYAHAN Z,KAZAZOĞLU E Ağız içi porselen tamir sistemleri. . 2006; 34 - 40.
Vancouver ÇAPA N,ÖZKURT KAYAHAN Z,KAZAZOĞLU E Ağız içi porselen tamir sistemleri. . 2006; 34 - 40.
IEEE ÇAPA N,ÖZKURT KAYAHAN Z,KAZAZOĞLU E "Ağız içi porselen tamir sistemleri." , ss.34 - 40, 2006.
ISNAD ÇAPA, NURAY vd. "Ağız içi porselen tamir sistemleri". (2006), 34-40.
APA ÇAPA N, ÖZKURT KAYAHAN Z, KAZAZOĞLU E (2006). Ağız içi porselen tamir sistemleri. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 16(1), 34 - 40.
Chicago ÇAPA NURAY,ÖZKURT KAYAHAN Zeynep,KAZAZOĞLU Ender Ağız içi porselen tamir sistemleri. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 16, no.1 (2006): 34 - 40.
MLA ÇAPA NURAY,ÖZKURT KAYAHAN Zeynep,KAZAZOĞLU Ender Ağız içi porselen tamir sistemleri. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, 2006, ss.34 - 40.
AMA ÇAPA N,ÖZKURT KAYAHAN Z,KAZAZOĞLU E Ağız içi porselen tamir sistemleri. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2006; 16(1): 34 - 40.
Vancouver ÇAPA N,ÖZKURT KAYAHAN Z,KAZAZOĞLU E Ağız içi porselen tamir sistemleri. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2006; 16(1): 34 - 40.
IEEE ÇAPA N,ÖZKURT KAYAHAN Z,KAZAZOĞLU E "Ağız içi porselen tamir sistemleri." Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 16, ss.34 - 40, 2006.
ISNAD ÇAPA, NURAY vd. "Ağız içi porselen tamir sistemleri". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 16/1 (2006), 34-40.