Yıl: 2006 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 13 - 20 Metin Dili: Türkçe

Annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi konusundaki bilgi, inanış ve uygulamaları: Niteliksel bir araştırma

Öz:
Amaç:Bu çalışma, annelerin süt çocuğu beslenmesi ve emzirme konusundaki bilgi ve uygulamalarının ortaya çıkarılmasını amaçlayan niteliksel bir araştırmadır. Çalışma grubunu 9-15 aylık bebeği olan ve farklı eğitim seviyesi, sosyal ve ekonomik yapıdan 40 anne oluşturmuştur.Yöntem:Çalışmanın verisi, yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan bir akış formunun kullanıldığı derinlemesine görüşmeler ile toplanmıştır.Bulgular:Analiz sonrasında, görüşmeler sırasında annelerin ifade ettikleri şu ana temalar altında toplanmıştır:1-Annelerin anne sütü verme kararını etkileyen süreçler, 2-Anne sütü ile ilgili bilgi ve inanışlar, 3-Emzirme uygulamaları, 4-Annelerin ek besin başlama kararını etkileyen durumlar, 5-Annelerin ek besinlerle ilgili bilgi ve tutumları. Yurdumuzda emzirme alışkanlığı yaygındır. Çalışmamızda da annelerin tümü bebeklerini emzirmişlerdir. Ancak anne sütünün yeterliliği konusundaki endişeleri ve sosyal baskılar ek gıdalara erken başlanmasına neden olmaktadır. Eğitimler, anne sütü yeterliliğinin değerlendirilmesinde bebeğin kilo alımının esas belirteç olduğu ve anne sütünün tek başına 6 ay yeterli olduğu yönünde vurgu yapmalıdır. Ek gıdaların seçiminde ailelerin alım gücü etkili olmakla birlikte, kısıtlı olanakların uygun şekilde kullanılması için ek gıdaların niteliği ve başlama zamanları konusunda yeterli bilgisi olmadığı görülen annelere danışmanlık verilmesi yararlı olacaktır. Anneler bebek beslenmesi konusunda sağlık çalışanları tarafından birebir görüşmeler ve basılı materyallerle eğitilmeyi tercih etmektedir.Sonuç:Bebek beslenmesinin iyileştirilmesi için topluma yönelik programların hazırlanmasından önce annelerin düşünce, inanış ve gereksinimlerinin belirlenmesi yararlı olacaktır.
Anahtar Kelime:

Knowledge, beliefs and practices of mothers about breastfeeding and infant nutrition: A qualitative study

Öz:
Objective:This is a qualitative research that aims to explore the mothers� knowledge and practices regarding infant nutrition and breastfeeding. Forty mothers with infants aged 9-15 months- and with varing different backgrounds in education, social and economic structure, formed the study groups.Method:The data was collected by means of depth interviews useing of a semi-structured questionnaire.Results:After the analysis the mothers� words during the interviews were classified under these main themes: 1-Procedures affecting mothers� breastfeeding decision 2-Knowledge and beliefs regarding breast-milk, 3-Breastfeeding practices, 4-Factors influencing the decisions of feeding with non-breast milk products 5-Mothers� knowledge and attitudes to complementary nutritients/foods. Breastfeeding is a common habit in Turkey. In our study all of the infants were breastfed. But the mother�sanxiety about the sufficiency of breast-milk and social pressure leads to starting with complementary nutritients/foods early. Education must emphasize exclusive breastfeeding in the first 6 months and following the weight gain of the infant as the major indicator for assessment of its sufficiency. Although the economic level of the family affects the selection of the complementary foods, supervision is necessary for mothers who do not know enough about the quality of the foods and time of addition to the diet. i Mothers prefer one to one interviews with health professionals and using printed materials about infant nutrition.Conclusion:Before preparing community-based programs to improve infant nutrition, the mothers� opinions, beliefs and needs, should be taken into account.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1) Yiğit EK, Tezcan S. Bebeklerin beslenme alışkanlıkları, çocukların ve annelerin beslenme durumu. Türkiye Nüfus Ve Sağlık Araştırması 2003'de. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye, Ekim 2004;149-151.
 • 2) www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2003/index_old.htm, adresinden en son 06.02.2006 tarihinde ulaşılmıştır.
 • 3) Tunçbilek E, Kurtuluş E, Hancıoğlu A. Bebeklerin, çocukların ve annelerin beslenmesi. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998�de. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 1999:128-134.
 • 4) Özalp İ. Anne sütü ve anne sütü ile beslenme. Özalp İ (ed) Beslenme-I�de. Katkı Pediatri Dergisi, Ankara.1996;7: 5-37.
 • 5) Hayran O, Kayhan M, Aksayan S. 0-6 yaş grubu çocuklarda büyüme-gelişme ve beslenme durumu üzerine bir çalışma. Beslenme ve Diyet Dergisi 1990; 19: 33-43.
 • 6) Heath ALM, Tuttle CR, Sımons MSL, Cleghorn CL, Parnell WR. A longitudinal study of breastfeeding and weaning practices during the first year of life in Dunedin, New Zealand . J Am Diet Assoc 2002; 102(7): 937-943.
 • 7) Sheehan A, Schmied V, Cooke M. Australian women's stories of their baby-feeding decisions in pregnancy. Midwifery 2003;19(4): 259-266.
 • 8) Koçoğlu G, Polat H, Özgür S. Ailelerin beslenme olanakları ve annelerin çocuk beslenmesi konusundaki bilgileri ile çocukların fiziksel gelişimleri arasındaki ilişkiler. Beslenme ve Diyet Dergisi 1990; 19:11-22.
 • 9) Potur AH, Kalmaz N. An investigation into feeding errors of 0-4-month-old infants. J Trop Pediatr 1995; 41:120-2.
 • 10) Erdöl H, Karagüzel G, Demirbağ C, Mocan H. Trabzon yöresinde anne sütü verme alışkanlığının eğitim durumu ile ilişkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1996; 13: 13-18.
 • 11) Yücecan S, Pekcan G, Açık S, Akal E, Samur G, Rakıcıoğlu N. İstanbul, Muğla, Tokat ve Yozgat illerindeki ebelerin beslenme konusundaki bilgi düzeylerinin ve eğitim programının etkinliğinin belirlenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi 1994; 23: 247-54.
 • 12) Saner G, Dağoglu T, Uzkan I, Neyzi O. Promotion of breastfeeding in the postpartum mother. Turk J Pediatr 1985; 27: 63-8.
 • 13) American Academy of Pediatrics Workgroup on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 1997; 100:1035-59.
 • 14) Carmıchael SL, Prınce CB, Burr R, Nakamoto F, Vogt RL. Breast-feeding practices among WIC participants in Hawaii. J Am Diet Assoc 2001;101(1):57-62.
 • 15) Yılmaz G, Gurakan B, Akgun S, Ozbek N. Factors influencing breastfeeding for working mothers. Turk J Pediatr 2002; 44: 30-4.
 • 16) Curran J, Barness L. Nutrition. Behrman R, Kliegman R, Jenson H, (eds). Nelson Textbook of Pediatrics 16 th ed�de. Philadelphia: Saunders Company, 2000:138-67.
 • 17) Bulut A, Gökçay G, Gökşen F ve ark. Nutrition. Neyzi O (ed). The Basics of Maternal and Child Health�de. Ankara: Barok Offset Matbaası, 1994:205-34
 • 18) Karavuş M, Gençel H, Beşik C ve ark. Ümraniye ilçesinde 0-12 aylık çocuk beslenmesinde annelerin bilgi, tutum ve davranışları. Beslenme ve Diyet Dergisi 1995; 24:31-39.
 • 19) Earle S. Why some women do not breast feed: bottle feeding and fathers' role. Midwifery 2000;16(4):323-330.
 • 20) Bertini G, Perugi S, Dani C, Pezzati M, Tronchin M, Rubaltelli FF. Maternal education and the incidence and duration of breast feeding: a prospective study. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003 Oct;37(4):447-52.
APA SAMLI G, KARA B (2006). Annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi konusundaki bilgi, inanış ve uygulamaları: Niteliksel bir araştırma. Marmara Medical Journal, 19(1), 13 - 20.
Chicago SAMLI Gizem,KARA Bülent Annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi konusundaki bilgi, inanış ve uygulamaları: Niteliksel bir araştırma. Marmara Medical Journal 19, no.1 (2006): 13 - 20.
MLA SAMLI Gizem,KARA Bülent Annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi konusundaki bilgi, inanış ve uygulamaları: Niteliksel bir araştırma. Marmara Medical Journal, vol.19, no.1, 2006, ss.13 - 20.
AMA SAMLI G,KARA B Annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi konusundaki bilgi, inanış ve uygulamaları: Niteliksel bir araştırma. Marmara Medical Journal. 2006; 19(1): 13 - 20.
Vancouver SAMLI G,KARA B Annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi konusundaki bilgi, inanış ve uygulamaları: Niteliksel bir araştırma. Marmara Medical Journal. 2006; 19(1): 13 - 20.
IEEE SAMLI G,KARA B "Annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi konusundaki bilgi, inanış ve uygulamaları: Niteliksel bir araştırma." Marmara Medical Journal, 19, ss.13 - 20, 2006.
ISNAD SAMLI, Gizem - KARA, Bülent. "Annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi konusundaki bilgi, inanış ve uygulamaları: Niteliksel bir araştırma". Marmara Medical Journal 19/1 (2006), 13-20.