Yıl: 2006 Cilt: 19 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 121 - 126 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Evaluation of initiating, continuing and weaning time of breastfeeding

Öz:
Amaç: Bu çalışmada anne sütüne ilk başlama zamanı, süresi ve bunu etkileyen faktörlerle ilgili annelerin bilgi ve davranışlarını değerlendirmeyi amaçladık.Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma 1-72 aylık bebeği olan 214 annede yapıldı. Çalışmaya katılan anneler Meram Tıp Fakültesi çocuk kliniğinden seçildi. Veriler anket yoluyla ve yüz yüze görüşülerek elde edildi. İstatistik analizler bilgisayarda SPSS 10.0 programı kullanılarak yapıldı.Bulgular: Annelerin yaş ortalaması 28,86 (SD±6.06) olup, 187 anne (%87.4) hastanede, 20 anne(%9.3) sağlık ocağında doğum yapmıştı. En az 6 ay süre ile etkili anne sütü verme sıklığı %37.7. idi. Doğumdan sonraki ilk 1-2 saat içinde anne sütüne başlama sıklığı %78,9 olup, anne sütünü kesme süresinin ortalama değeri 10,6 ay (SD±5.69) idi.Sonuç: Bizim çalışmamızda tüm annelerin %96,7'si hastane veya bir sağlık ocağında hekim ya da bir hemşire kontrolü altında doğum yapmıştı. Bu nedenle, sağlık personeli anne sütünün desteklenmesi, korunması ve devam ettirilmesi konularında gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak zorundadır. Bu yüzden, her yerde doğum öncesi ve sonrası anne sütü eğitimi ve destekleme kursları düzenlenmelidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Anne sütüne başlama, devam ve kesme zamanının değerlendirilmesi

Öz:
Objective: The aim of this study was to evaluate the knowledge and behavior of mothers related to the initiation time, duration and affecting factors of breastfeeding.Methods: This descriptive and cross-sectional study included 214 mothers who had children aged between 1-72 months. These mothers were selected from the pediatric policlinics of the Meram Medical Faculty. Data were obtained via questionnaire form by interviewing. Statistical analyses were performed using the software package SPSS version 10.0.Results: The mean age of the mothers was 28.96 (SD±6.06). 187 mothers (87.4 %) delivered in the hospital. 20 mothers (9.3 %) delivered in a primary health care center. The rate of exclusive breast-feeding for at least 6 months was 37.7 %. The rate of breast-feeding initiation time in the first 1-2 hours after delivery was 78.9 %. The mean breast-feeding weaning duration was 10.6 months (SD±5.69).Conclusion: In our study, 96.7 % of the mothers delivered their babies in a hospital or primary health care center under the control of a nurse or a doctor. All health professionals should have the necessary knowledge and skills in order to protect, promote and support breastfeeding. Consequently, prenatal and postnatal breastfeeding education and support courses should be provided everywhere.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1) Durand M, Labarere J, Brunet E, Pons JC. Evaluation of a training program for healthcare professionals about breastfeeding. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2003; 106:134-138.
 • 2) Moran VH, Bramwell R, Dykes F, Dinwoodie K. An evaluation of skills acquisition on the WHO/UNICEF Breastfeeding Management Course using the pre-validated Breastfeeding Support Skills Tool (BeSST). Midwifery 2000; 16:197-203.
 • 3) Egemen A, Kusin N, Aksit S, Emek M, Kurugol Z. A generally neglected threat in infant nutrition: incorrect preparation of infant formulae. Turk J Pediatr 2002; 44:298-303.
 • 4) Giugliani ER. Breastfeeding in clinical practice. J Pediatr (Rio J) 2000; 76:238-252.
 • 5) Earle S. Factors affecting the initiation of breastfeeding: implications for breastfeeding promotion. Health Promot Int 2002; 17: 205-214.
 • 6) L.Parker. Breastfeeding and cancer prevention. Eur J Cancer 2001; 37: 155-158.
 • 7) Yngve A, Sjostrom M. Breastfeeding determinants and a suggested framework for action in Europe. Public Health Nutr 2001; 4: 729-739.
 • 8) Booth I. Does the duration of breastfeeding matter? BMJ 2001; 322: 625-626.
 • 9) Moreland J, Coombs J. Promoting and supporting breastfeeding. Am Fam Physician. 2000; 61: 2103-2104.
 • 10) Gomez-Sanchez M, Canete R, Rodero I, Baeza JE, Avila O. Influence of breastfeeding on mental and psychomotor development. Clin Pediatr (Phila) 2003; 42: 35-42.
 • 11) Rea MF. [Breastfeeding and the use of human milk: what the American Academy of Pediatrics recommends] J Pediatr (Rio J) 1998; 74: 171-172.
 • 12) Baby-Friendly in BC Survey Results. http://www.bcbabyfriendly.ca/bfhi.html. was reached at 10 July 2004
 • 13) Breastfeeding: Ideal for Infants. http://www.cdc.gov/breastfeeding/compend-babyfriendlywho.htm.was reached at 12 July 2004.
 • 14) Moreland J, Coombs J. Promoting and Supporting Breast-feeding. Am Acad Pediatr 2000; 61: 2093-2100.
 • 15) Deshpande AD, Gazmararian JA. Breastfeeding education and support: association with the decision to breast-feed. Eff Clin Pract 2000; 3: 116-122.
 • 16) Sınusas K, Gaglıardı A. Initial management of breastfeeding. Am Fam Physician 2001; 64: 981-988.
 • 17) de la Torre MJ, Martin-Calama J, Hernandez-Aguilar MT; Spanish Committee on Human Lactation, Spanish Paediatric Association. Breastfeeding in Spain. Public Health Nutr 2001; 4: 1347-1351.
 • 18) Merewood A, Philipp BL, Mehta S, Chamberlain LB. Baby-Friendly Hospital Initiative in the US:Rates, barriers, and associations from the first national survey.(Abstract) Submitted for presentation in the 132nd Annual Meeting (November 6-10, 2004) of APHA.
 • 19) Kramer MS, Chalmers B, Hodnett ED, Sevkovskaya Z, Dzikovich I, Shapiro S, Collet JP, Vanilovich I, Mezen I, Ducruet T, Shishko G, Zubovich V, Mknuik D, et all. Promotion of Breastfeeding Intervention Trial (PROBIT): a randomized trial in the Republic of Belarus. JAMA 2001; 24-31; 285(4):413-20.
 • 20) Balle J, Olofssson MJ, Hilden J. Cannabis and pregnancy. Ugeskr Laeger 1999; 161: 5024-5028.
 • 21) Ebrahim SH, Floyd RL, Merritt RK 2nd, Decoufle P, Holtzman D. Trends in pregnancy-related smoking rates in the United States. 1987-1996. JAMA 2000; 283: 361-366.
 • 22) Pagano R, La Vecchia C, Decarli A. Smoking in Italy, 1995. Tumori 1998; 84: 456- 459.
 • 23) Chatenoud L, Chiaffarino F, Parrazini F, Benzi G, Vecchia CL. Letters. Prevalence of smoking among pregnant women is lower in Italy than England. Br Med J. 1999; 318: 1012.
 • 24) Altman DG, Wheelis AY, McFarlane M, Lee H, Fortmann SP. The relationship between tobacco access and use among adolescents: a four community study. Soc Sci Med 1999; 48: 759-775.
APA Kutlu R, MARAKOĞLU K (2006). Evaluation of initiating, continuing and weaning time of breastfeeding. , 121 - 126.
Chicago Kutlu Ruhusen,MARAKOĞLU Kamile Evaluation of initiating, continuing and weaning time of breastfeeding. (2006): 121 - 126.
MLA Kutlu Ruhusen,MARAKOĞLU Kamile Evaluation of initiating, continuing and weaning time of breastfeeding. , 2006, ss.121 - 126.
AMA Kutlu R,MARAKOĞLU K Evaluation of initiating, continuing and weaning time of breastfeeding. . 2006; 121 - 126.
Vancouver Kutlu R,MARAKOĞLU K Evaluation of initiating, continuing and weaning time of breastfeeding. . 2006; 121 - 126.
IEEE Kutlu R,MARAKOĞLU K "Evaluation of initiating, continuing and weaning time of breastfeeding." , ss.121 - 126, 2006.
ISNAD Kutlu, Ruhusen - MARAKOĞLU, Kamile. "Evaluation of initiating, continuing and weaning time of breastfeeding". (2006), 121-126.
APA Kutlu R, MARAKOĞLU K (2006). Evaluation of initiating, continuing and weaning time of breastfeeding. Marmara Medical Journal, 19(3), 121 - 126.
Chicago Kutlu Ruhusen,MARAKOĞLU Kamile Evaluation of initiating, continuing and weaning time of breastfeeding. Marmara Medical Journal 19, no.3 (2006): 121 - 126.
MLA Kutlu Ruhusen,MARAKOĞLU Kamile Evaluation of initiating, continuing and weaning time of breastfeeding. Marmara Medical Journal, vol.19, no.3, 2006, ss.121 - 126.
AMA Kutlu R,MARAKOĞLU K Evaluation of initiating, continuing and weaning time of breastfeeding. Marmara Medical Journal. 2006; 19(3): 121 - 126.
Vancouver Kutlu R,MARAKOĞLU K Evaluation of initiating, continuing and weaning time of breastfeeding. Marmara Medical Journal. 2006; 19(3): 121 - 126.
IEEE Kutlu R,MARAKOĞLU K "Evaluation of initiating, continuing and weaning time of breastfeeding." Marmara Medical Journal, 19, ss.121 - 126, 2006.
ISNAD Kutlu, Ruhusen - MARAKOĞLU, Kamile. "Evaluation of initiating, continuing and weaning time of breastfeeding". Marmara Medical Journal 19/3 (2006), 121-126.