Yıl: 2007 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 19 - 23 Metin Dili: Türkçe

Koroner yavaş akım ile karotis intima-media kalınlığı arasındaki ilişki

Öz:
Amaç: Çalışmamız arteryel sistemdeki erken dönem aterosklerotik değişikliklerin göstergelerinden biri olan karotis intima-media kalınlığı (KİMK) ile koroner yavaş akım (KYA) arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere planlandı. Yöntemler: Anjiyografide koroner lezyon saptanmayan 203 ardışık hasta alındı. Her üç koroner arterin TIMI (thrombosis in myocardial infarction) kare sayısına göre hastalar normal akım (106) ve en az bir koroner arterinde yavaş akım (97) olarak iki gruba ayrıldı. Karotis intima-media kalınlığı KİMK bilgisayar destekli ortamda, distal ana karotis arterde uzak kenar ölçüm yöntemiyle her iki karotis arter için ölçüldü. Maksimum ve ortalama KİMK değerleri belirlenip gruplar arasında karşılaştırıldı. Maksimum KİMK için yavaş koroner akımı belirlemede ROC eğrisi (Receiver Operating Characteristic Curve) kullanıldı. Bulgular: Normal akım grubunda maksimum ve ortalama KİMK değerleri 0.814±0.106 mm ve 0.668±0.080 mm, yavaş akım grubunda ise 0.966±0.133 mm ve 0.780±0.105 mm olarak bulundu (p<0.001). Çalışmada maksimum KİMK değeri 0.861 mm sınır değeri kullanıldığında yavaş akım için pozitif prediktif değer %80.1; negatif prediktif değer %70.2 olarak saptandı (ROC eğri altında kalan alan = 0.809; p <0.001; %95 Güven aralığı = 0.750 – 0.868). Sonuç: Çalışmamızda maksimum/ortalama KİMK’daki artış ile düzeltilmiş TIMI kare sayısı arasında kuvvetli korelasyon saptandı. Bu bulgu yavaş koroner akımın, anjiyografik olarak gösterilemeyen subklinik aterosklerozun erken bir göstergesi olabileceğini düşündürmektedir. Bu açıdan yavaş koroner akım saptanan hastalar aterosklerozun manifest hale geçmesi yönünden ileriye dönük olarak izlenmelidir.
Anahtar Kelime: Kan akım hızı Ultrasonografi, doppler Duyarlılık ve özgüllük Karotis arterleri Koroner damarlar Karotis darlığı Bölgesel kan akımı ROC eğrisi Ateroskleroz Olgu-kontrol çalışmaları Testlerin kestirim değeri Koroner dolaşım Tunika intima

Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Öz:
Objective: This study was planned to investigate the relationship between slow coronary flow and the carotid artery intima-media thickness (CIMT) which is an indicator of early atherosclerotic changes in vascular tree. Methods: Consecutive patients (n=203) who were free of any coronary lesions in coronary angiograms were enrolled. The patients were assigned into slow flow (97) and normal flow (106) groups according to the corrected TIMI frame count (CTFC) of every three coronary arteries. Carotid artery intima-media thickness was measured via computer software regarding far-wall method in both common carotid arteries. Maximum and mean CIMT values were compared between the two groups. The accuracy of CIMT in the prediction of slow coronary flow was estimated using Receiver Operating Characteristic curve (ROC) analysis. Results: Maximum and mean CIMT values were 0.814±0.106 mm and 0.668±0.080 mm for normal flow group and 0.966±0.133 mm and 0.780±0.105 mm for slow flow group respectively (p< 0.001). Using 0.861 as the cut-off value for maximum CIMT positive and negative predictive values of slow flow were 80.1% and 70.2% (area under the ROC curve = 0.809; p <0.001; 95% CI 0.750 &#8211; 0.868). Conclusions: We find out that CIMT and CTFC are strongly correlated. This implies that slow coronary flow could be an early marker of subclinical atherosclerosis. So patients with slow flow should be followed-up prospectively for possibility of manifest atherosclerosis.
Anahtar Kelime: Sensitivity and Specificity Carotid Arteries Blood Flow Velocity ROC Curve Ultrasonography, Doppler Carotid Stenosis Coronary Vessels Regional Blood Flow Predictive Value of Tests Atherosclerosis Case-Control Studies Coronary Circulation Tunica Intima

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. World Healh Organization. The world health report 1999: Making a difference. Geneva: WHO,1999.
 • 2. Traub O, Berk BC. Laminar shear stress: Mechanisms by which endothelial cells transduce an atheroprotective force. Arterioscler Thromb Vas Biol 1998; 18: 199-207.
 • 3. Mukherjee D. Carotid artery intima-media thickness: indicator of atherosclerotic burden and response to risk factor modification. Am Heart J 2002; 144: 753-9.
 • 4. Mayet J. Is carotid artery intima-media thickening a reliable marker of early atherosclerosis? J Cardiovasc Risk 2002; 9: 77- 81.
 • 5. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL,et al. The seventh report of the joint national committee on prevention, detection, evaluation and treatment of high blood pressure (JNC-VII).JAMA 2003:289,2560-72.
 • 6. Aronson D, Rayfield EJ. Diabetes and obesity. In: Fuster V, Ross R, Topol EJ, editors. Atherosclerosis and Coronary Artery Disease New York: Lippincott-Raven; 1996. p. 327-59.
 • 7. DeBacker G, Ambrosioni E, Broch-Johnsen K, Brotons C, Cifkova R, Dallongeville J, et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Third joint task force of European and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J 2003; 24: 1601-10.
 • 8. Wright RS, Kottke TE, Gau GT. Hyperlipidemia and other risk factors for atherosclerosis. Mayo Clinic Cardiology review second edition. 2001; 10: 133-45.
 • 9. Barth JD. An update on carotid ultrasound measurement of intima-media thickness. Am J Cardiol 2002; 89 (Suppl): 32B- 9B.
 • 10. Barret E, Suarez L, Khraw KT. Ischemic heart disease risk factors after age 50. J Chron Dis. 1984; 12: 903-8.
 • 11. Beltrame JF, Limaye SB, Horowitz JD. The coronary slow flow phenomenon - A new coronary microvascular disorder. Cardiology 2002; 97: 197-202.
 • 12. Cannon RO 3rd, Epstein SE. "Microvascular Angina" as a cause of chest pain with angiographically normal coronary arteries. Am J Cardiol 1988; 61: 1338-43.
 • 13. Yazıcı M, Balcı B, Demircan S. Yavaş koroner akımlı hastalarda plazma et-1 düzeyleri ve düzeltilmiş timi kare sayısı ile ilişkisi. Türk Kardiyol Dern Arş 2002; 30: 466-72.
 • 14. Wilson Rf, White CW. Intracoronary papaverine: an ideal vasodilator for studies of the coronary circulation in conscious humans. Circulation 1986;73: 444-51.
 • 15. Kaski Jc, Rosano GM, Collins P. Cardiac syndrome X: clinical characteristics and left ventricular function. Long-term follow-up study. J Am Coll Cardiol 1995: 25: 807-14.
 • 16. Ohkubo T, Imai Y, Tsuji I. Relation between nocturnal decline in blood pressure and mortality. Am J Hypertens 1997; 10: 1201-7.
 • 17. Ebrahim S, Papacosta 0. Whincup P, Wannamelhee G, Walker M, Nicolaidis AN, et al. Carotid plaque, intima-media thickness, cardiovascu-lar risk factors, and prevalent cardiovascular disease in men and women. Stroke 1999; 30: 841 -50.
 • 18. Baldassarre D. Carotid artery intima-media thickness measured by ultrasonography in normal clinical practice correlates well with atherosclerosis risk factors. Stroke 2000; 31: 2426-30.
 • 19. Salonen R, Salonen JT. Progression of carotid atherosclerosis and its determinants: a population-based ultrasonography Atherosclerosis 1990;81:33-40.
 • 20. Chambless LE, Heiss G, Folsom AR. Association of coronary heart disease in-cidence with carotid arterial wall thickness and major risk factors: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study, 1987-1993. Am J Epidemiology 1997; 146: 483-94.
 • 21. Kaufmann PA, Gnecchi-Ruscone T, Schafers KP, Luscher TF, Camici PG. Low density lipoprotein cholesterol and coronary microvascular dysfunction in hypercholesterolemia. J Am Coll Cardiol 2000; 36: 103-9.
 • 22. Tritto I, Ambrosio G. Spotlight on microcirculation: an update. Cardiovasc Res 1999; 42: 600-6.
 • 23. Cin VG, Pekdemir H, Camsar A, Cicek D, Akkus MN, Parmaksiz T, et al. Diffuse intimal thickening of coronary arteries in slow coronary flow. Jpn Heart J 2003 Nov; 44: 907-19.
 • 24. Murray CJ, Lopez AD. Mortality by cause for eight regions of the world: Global Burden of Disease Study. Lancet 1997; 349: 1269-76.
APA AVŞAR Ö, DEMİR İ, EKİZ Ö, ALTEKİN R, YALÇINKAYA S (2007). Koroner yavaş akım ile karotis intima-media kalınlığı arasındaki ilişki. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 7(1), 19 - 23.
Chicago AVŞAR Özgür,DEMİR İBRAHİM,EKİZ Özgür,ALTEKİN R. Emre,YALÇINKAYA Selim Koroner yavaş akım ile karotis intima-media kalınlığı arasındaki ilişki. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 7, no.1 (2007): 19 - 23.
MLA AVŞAR Özgür,DEMİR İBRAHİM,EKİZ Özgür,ALTEKİN R. Emre,YALÇINKAYA Selim Koroner yavaş akım ile karotis intima-media kalınlığı arasındaki ilişki. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, vol.7, no.1, 2007, ss.19 - 23.
AMA AVŞAR Ö,DEMİR İ,EKİZ Ö,ALTEKİN R,YALÇINKAYA S Koroner yavaş akım ile karotis intima-media kalınlığı arasındaki ilişki. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2007; 7(1): 19 - 23.
Vancouver AVŞAR Ö,DEMİR İ,EKİZ Ö,ALTEKİN R,YALÇINKAYA S Koroner yavaş akım ile karotis intima-media kalınlığı arasındaki ilişki. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2007; 7(1): 19 - 23.
IEEE AVŞAR Ö,DEMİR İ,EKİZ Ö,ALTEKİN R,YALÇINKAYA S "Koroner yavaş akım ile karotis intima-media kalınlığı arasındaki ilişki." Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 7, ss.19 - 23, 2007.