Yıl: 2006 Cilt: 20 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1 - 5 Metin Dili: Türkçe

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine son iki yılda başvuran adli olguların değerlendirilmesi

Öz:
KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine 2004-2005 yılları arasında adli makamlarca gönderilen ve çeşitli adli konularda rapor istenen 181 çocuk ve ergenin sosyodemografik özellikleri değerlendirilerek rapor sonuçları belirlenmiştir. Olguların 166'sı (%91.7) erkekti ve tüm olguların 59'u (%32.6) 14 yaşındaydı. Olguların 152'si (%84) başvuru sırasında öğrenciydi. Yıllara göre dağılımda sırasıyla 2004'te 107 (100 erkek, 7 kız), 2005'te 74 (66 erkek, 8 kız) olgu olduğu görüldü. Bunlardan 169'unun (%93.4) ilk başvuruları iken, 12'sinin (%6.6) ikinci başvuruları olduğu saptandı. Olgulardan 141'i (%77.9) Trabzon ilinden geliyordu, 111 'i (%61.3) sosyoekonomik düzeyi düşük olan ailelerdendi. Olgulardan 109'u (%60.2) 4 ve daha fazla çocuklu ailelerde yetişen çocuklardı. Farik ve mümeyyiz olup olmadığı sorulan 161 olgunun 26'sına (%14.4) "farik ve mümeyyizdir", 128'ine (%70.7) "farik ve mümeyyiz değildir" şeklinde rapor verildiği belirlendi. 'Farik ve mümeyyiz değildir' şeklinde rapor edilen 128 olgudan 23'ünün (%18) mental retarde olduğu saptandı. En sık suç sebebi hırsızlık (n=80, %44.2) idi. Sonuç olarak 4 ve daha fazla çocuklu ve sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerden gelen erkek çocukların adli olguların büyük bir kısmını oluşturduğu gözlendi.
Anahtar Kelime: Ergen Adli bilimler Çocuk Suç Ergen psikiyatrisi Çocuk suçluluğu

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Yörükoğlu A. Gençlik Çağı/Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar. Özgür Yayınları, İstanbul, 2000,11. baskı. Sayfa: 301-332.
 • 2.Williams-Evans SA, Myers JS. Adolescent violence. ABNF J. 2004 Mar-Apr;15(2):31-4.
 • 3.Köknel Ö. Kimliğini Arayan Gençliğimiz, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2001,1. baskı, s.356.
 • 4.Maschi T. Unraveling the link between trauma and male delinquency: the cumulative versus differential risk perspectives. Soc Work. 2006 Jan;51 (1) :59-70.
 • 5.van Lier PA et al. Gender differences in developmental links among antisocial behavior, friends'antisocial behavior, and peer rejection in childhood: results from two cultures. Child Dev. 2006 Jan-Feb;77(1):244.
 • 6.Ozbay O, Ozcan YZ. Classic strain theory and gender: the case of Turkey. Int J Offender Ther Comp Criminol. 2006 Feb;50(1):21-38.
 • 7.Gavazzi SM, Yarcheck CM, Lim JY. Ethnicity, gender, and global risk indicators in the lives of status offenders coming to the attention of the juvenile court. Int J Offender Ther Comp Criminol. 2005 Dec;49(6):696-710.
 • 8.Ozen S, et al. Juvenile delinquency in a developing country: a province example in Turkey. Int J Law Psychiatry. 2005 Jul-Aug;28(4):430-41.
 • 9.Stasevic I, Ropac D, Lucev O. Association of stress and delinquency in children and adolescents. Coll Antropol. 2005 Jun;29(1):27-32.
 • 10.Criss MM, Shaw DS. Sibling relationships as contexts for delinquency training in low-income families. J Fam Psychol. 2005 Dec;19(4):592-600.
 • 11.Yörükoğlu A. Değişen Toplumda Aile ve Çocuk. Özgür Yayınları, İstanbul, 2000, 6. baskı. Sayfa: 212.-213.
 • 12.Wang X, Blomberg TG, Li SD. Comparison of the educational deficiencies of delinquent and nondelinquent students. Eval Rev. 2005 Aug;29(4):291-312.
 • 13.www.kriminoloji.com/ T.C.Adalet İstatistikleri
 • 14.Kandil S., Hocaoğlu Ç., Bağdatlı H., Aktepe E., Yöntem T., Aksu G. Son dört yılda KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisine başvuran adli olguların değerlendirilmesi. Klinik Adli Tıp. 2002; volüm:2, sayı:2, sayfa:1-6.
 • 15.Gretton HM, Hare RD, Catchpole RE. Psychopathy and offending from adolescence to adulthood: a 10-year follow-up. J Consult Clin Psychol. 2004 Aug;72(4):636-45.
 • 16.Burton JM, Marshall LA. Protective factors for youth considered at risk of criminal behaviour: does participation in extracurricular activities help? Crim Behav Ment Health. 2005;15(1):46-64.
 • 17.Kiriakidis SP. Perceived parental care and supervision: relations with cognitive representations of future offending in a sample of young offenders. Int J Offender Ther Comp Criminol. 2006 Apr;50(2):187-203.
 • 18.Brotman LM, Dawson-McClure S, Gouley KK, McGuire K, Burraston B, Bank L. Older siblings benefit from a family based preventive intervention for preschoolers at risk for conduct problems. J Fam Psychol. 2005 Dec;19(4):581-91.
 • 19.Littell JH, Popa M, Forsythe B. Multisystemic Therapy for social, emotional, and behavioral problems in youth aged 10-Cochrane Database Syst Rev. 2005;(3):CD004797.
APA GÖKER Z, HESAPÇIOĞLU T, SARP K, KANDİL T (2006). Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine son iki yılda başvuran adli olguların değerlendirilmesi. , 1 - 5.
Chicago GÖKER Zeynep,HESAPÇIOĞLU Tural Selma,SARP Kadir Serdar,KANDİL Tanrıöver Sema Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine son iki yılda başvuran adli olguların değerlendirilmesi. (2006): 1 - 5.
MLA GÖKER Zeynep,HESAPÇIOĞLU Tural Selma,SARP Kadir Serdar,KANDİL Tanrıöver Sema Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine son iki yılda başvuran adli olguların değerlendirilmesi. , 2006, ss.1 - 5.
AMA GÖKER Z,HESAPÇIOĞLU T,SARP K,KANDİL T Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine son iki yılda başvuran adli olguların değerlendirilmesi. . 2006; 1 - 5.
Vancouver GÖKER Z,HESAPÇIOĞLU T,SARP K,KANDİL T Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine son iki yılda başvuran adli olguların değerlendirilmesi. . 2006; 1 - 5.
IEEE GÖKER Z,HESAPÇIOĞLU T,SARP K,KANDİL T "Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine son iki yılda başvuran adli olguların değerlendirilmesi." , ss.1 - 5, 2006.
ISNAD GÖKER, Zeynep vd. "Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine son iki yılda başvuran adli olguların değerlendirilmesi". (2006), 1-5.
APA GÖKER Z, HESAPÇIOĞLU T, SARP K, KANDİL T (2006). Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine son iki yılda başvuran adli olguların değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi, 20(3), 1 - 5.
Chicago GÖKER Zeynep,HESAPÇIOĞLU Tural Selma,SARP Kadir Serdar,KANDİL Tanrıöver Sema Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine son iki yılda başvuran adli olguların değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 20, no.3 (2006): 1 - 5.
MLA GÖKER Zeynep,HESAPÇIOĞLU Tural Selma,SARP Kadir Serdar,KANDİL Tanrıöver Sema Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine son iki yılda başvuran adli olguların değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi, vol.20, no.3, 2006, ss.1 - 5.
AMA GÖKER Z,HESAPÇIOĞLU T,SARP K,KANDİL T Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine son iki yılda başvuran adli olguların değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi. 2006; 20(3): 1 - 5.
Vancouver GÖKER Z,HESAPÇIOĞLU T,SARP K,KANDİL T Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine son iki yılda başvuran adli olguların değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi. 2006; 20(3): 1 - 5.
IEEE GÖKER Z,HESAPÇIOĞLU T,SARP K,KANDİL T "Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine son iki yılda başvuran adli olguların değerlendirilmesi." Adli Tıp Dergisi, 20, ss.1 - 5, 2006.
ISNAD GÖKER, Zeynep vd. "Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine son iki yılda başvuran adli olguların değerlendirilmesi". Adli Tıp Dergisi 20/3 (2006), 1-5.