Yıl: 2007 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 5 - 8 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bilgilendirme Yoluyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Engelli Bireye Yönelik Değişen Tutumları

Öz:
Bu araştırmanın amacı bedensel engellilerin aile, toplumsal yaşamları ve eğitimlerine ilişkin sorunlarının yazılı olduğu panel metninin Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencilerince okunmasının bedensel engelli bireylere yönelik genel tutumlarını değiştirmede etkinliğini ortaya koymaktır. Araştırmaya 55 Beden Eğitimi Spor Bölümü 1 ve 2. sınıf öğrencileri katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik Tutum (YEKYT) Ölçeği - O Formu ölçeği kullanılmıştır. Bağımlı gruplarda t testi sonuçlarına göre öğrencilerin, bedensel engelli bireylere yönelik tutumlarına ilişkin ön ve son test ölçümlerindeki değişim anlamlı fark göstermiştir [t (54)=9,14, p =.001]. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencilerinin panel metnini okuması ile bedensel engelli bireye yönelik genel tutumlarını olumlu yönde etkileyebileceği görülmüştür.
Anahtar Kelime: engellilere karşı tutum engelli kişiler

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Spor Bilimleri Psikoloji Davranış Bilimleri

Changing College Student Physical Education Teacher's Attitudes Towards Individuals with Physical Disability by Knowledge

Öz:
Purpose of this study was to investigate the effectiveness of before and after reading panel text related problem of family, society and education on attitudes of the college student physical education teachers towards individual with physical. Total 55 first and second class college student physical education teachers participated in the study. Attitude Toward Disabled Person- O Form scale was used to determine the attitudes of the before and after reading panel text. A paired t test revealed significant difference attitude towards individual with physical disabilities the between measurements at the pre and post test [t (54)=9,14, p= .001]. Knowledge approach affects positive attitude change of the college of sport teachers towards individual with physical disability.
Anahtar Kelime: attitude towards handicapped handicapped persons

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Spor Bilimleri Psikoloji Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1.Bender, W. N., Vail, C. O. ve Scott, K., “Teacher’s attitude increased mainstreaming: Implementing effective instruction for students with learning disabilities”, Journal of Learning Disabilities, pp.28, 87-94, 1995
 • 2.English, R. W. “Correlates of stigma towards physical disable persons”, Rehabilitation Research Practice Review, 2(4); pp.1-17, 1971
 • 3.Özyürek, M., Engelli Kişilere Yönelik Değiştirilen Tutumların Sürekliliği. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları,1995
 • 4.Aydın O., Davranış Bilimine Giriş 4, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Üçüncü Baskı, S 280, 1985
 • 5.Özyürek, M., “Effects of live, audio and print presentation of a discussion about physical disabilities on attitude motivation toward disable person in Turkey”, Unpublished doctoral dissertation, University of Nort hern Colorado, 1977
 • 6.Donaldson, J. “Changing attitudes toward handicapped persons: A review and analysis of research”, Exceptional Children, 46, pp 504-514, 1980
 • 7.Tait, K., & Purdie, N. “Attitudes toward disability teacher education for inclusive environments are an Australian University”, International Journal of Disability, Development and Education, 47 (19), pp. 25-38, 2000
 • 8.Buell, M. J., Halam, R., Gamel-McCormick, M., ve Scheer, S., “A survey of general and special education teacher’s perceptions an in-service needs concerning inclusion”, International Journal of Disability Development and Education, 46(2), pp.143-156, 1999
 • 9.Roeher, G. Significance of public attitudes in rehabilitation of the disable. Rehabilitation Literature, 22, pp.66-72, 1961
 • 10.Hodge, S.,R., ve Jansma, P., “Attitude change of physical education majors toward teaching students with varied disability types”,Clinical Kinesiology, 51(4), pp.72-79, (19971998)
 • 11.Fishbein, M, ve Ajzen, I., “Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research”, Reading, MA: Addison-Wesley. 1975
 • 12.Yuker, H. E., Block, J.R., & Young J. H., “The Measurement of Attidues Towards Disabled Persons Scale”, Albertson, NY: Ina Mend Instution, 1970
 • 13.Hodge, R. S., “Prospective Physical education Teacher’s Attitudes Toward Teaching Students with disabilities”, Physical Educator, 55(2), pp. 68-78, 1998
APA AKBUĞA B, GÜRSEL F (2007). Bilgilendirme Yoluyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Engelli Bireye Yönelik Değişen Tutumları. , 5 - 8.
Chicago AKBUĞA Bilsen,GÜRSEL Ferda Bilgilendirme Yoluyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Engelli Bireye Yönelik Değişen Tutumları. (2007): 5 - 8.
MLA AKBUĞA Bilsen,GÜRSEL Ferda Bilgilendirme Yoluyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Engelli Bireye Yönelik Değişen Tutumları. , 2007, ss.5 - 8.
AMA AKBUĞA B,GÜRSEL F Bilgilendirme Yoluyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Engelli Bireye Yönelik Değişen Tutumları. . 2007; 5 - 8.
Vancouver AKBUĞA B,GÜRSEL F Bilgilendirme Yoluyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Engelli Bireye Yönelik Değişen Tutumları. . 2007; 5 - 8.
IEEE AKBUĞA B,GÜRSEL F "Bilgilendirme Yoluyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Engelli Bireye Yönelik Değişen Tutumları." , ss.5 - 8, 2007.
ISNAD AKBUĞA, Bilsen - GÜRSEL, Ferda. "Bilgilendirme Yoluyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Engelli Bireye Yönelik Değişen Tutumları". (2007), 5-8.
APA AKBUĞA B, GÜRSEL F (2007). Bilgilendirme Yoluyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Engelli Bireye Yönelik Değişen Tutumları. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 5(1), 5 - 8.
Chicago AKBUĞA Bilsen,GÜRSEL Ferda Bilgilendirme Yoluyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Engelli Bireye Yönelik Değişen Tutumları. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 5, no.1 (2007): 5 - 8.
MLA AKBUĞA Bilsen,GÜRSEL Ferda Bilgilendirme Yoluyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Engelli Bireye Yönelik Değişen Tutumları. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.5, no.1, 2007, ss.5 - 8.
AMA AKBUĞA B,GÜRSEL F Bilgilendirme Yoluyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Engelli Bireye Yönelik Değişen Tutumları. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2007; 5(1): 5 - 8.
Vancouver AKBUĞA B,GÜRSEL F Bilgilendirme Yoluyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Engelli Bireye Yönelik Değişen Tutumları. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2007; 5(1): 5 - 8.
IEEE AKBUĞA B,GÜRSEL F "Bilgilendirme Yoluyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Engelli Bireye Yönelik Değişen Tutumları." SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 5, ss.5 - 8, 2007.
ISNAD AKBUĞA, Bilsen - GÜRSEL, Ferda. "Bilgilendirme Yoluyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Engelli Bireye Yönelik Değişen Tutumları". SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 5/1 (2007), 5-8.