Yıl: 2007 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 115 - 122 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması

Öz:
Bu çalışmanın amacı: Farklı yapısal özellikler taşıyan üç ayrı spor branşının gerektirdiği denge düzeylerini tespit etmek ve branşlara göre denge performanslarını karşılaştırmaktır. Çalışmaya, halen aktif olarak spor yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul 13 basketbolcu, 9 cimnastikçi ve 13 futbolcu olmak üzere toplam 35 erkek sporcu dahil edilmiştir. Deneklerin yaş, boy ve vücut ağırlığı ortalamaları sırasıyla: basketbolcularda 20.85 yıl, 192.25 cm ve 87.85 kg, cimnastikçilerde; 21.11 yıl, 173.44 cm ve 66.16 kg, futbolcularda; 21.31 yıl, 174.39 cm ve 70.07 kg’dır. Denekler, son bir yıl içerisinde nörolojik hastalık, vestibüler-vizüel rahatsızlık veya son 6 ay içerisinde ciddi bir alt ekstremite sakatlığı geçirmemiş bireylerden seçilmişlerdir. Denge ölçümleri KAT 2000 (Kinesthetic Ability Trainer) ile gerçekleştirilmiştir. Her bir deneğin dominant, nondominant, çift bacak statik test ve dinamik test skorları olmak üzere toplam 4 ayrı denge ölçümü yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri SPSS for Windows 11.0 paket programında gerçekleştirilmiş ve anlamlılık seviyesi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Dominant ve nondominant bacak statik denge test skoru ile boy ve vücut ağırlığı arasında, çift bacak statik denge test skoru ile sadece vücut ağırlığı arasında anlamlı düzeyde bir korelasyon tespit edilmiştir (p<0.05). Basketbol ve Cimnastik branşları arasında tüm denge testlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık tespit edilirken basketbol ve futbol branşları arasında çift bacak statik denge skorunda ve cimnastik ile futbol branşları arasında dinamik denge skorları anlamlı düzeyde farklı bulunmuştur (p<0.05, p<0.01). Sonuç olarak: Cimnastikçilerin denge performansının basketbolculara göre daha yüksek olduğu, futbolculara göre ise sadece dinamik denge performansının daha gelişmiş olduğu saptanmıştır. Futbolcuların denge performanslarının hem basketbolculara hem de cimnastikçilere yakın olduğu, basketbolcuların ve futbolcuların denge yetisi bakımından birbirine benzer özelliklere sahip oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: sporcular denge parametreleri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Carr, J.H., and Shepherd, R., Neurological Rehabilitation: Optimising Motor Performance, Oxford: Butterworth-Heineman, (1998).
 • 2. Ferdjallah, M., Harris, G.F., Smith, P., Wertsch, J.J., Analysis of Postural Control Synergies During Quiet Standing in Healthy Children and Children with Cerebral Palsy, Clinical Biomechanics, 17, 203-210, (2002).
 • 3. Cobb, S.V.G., Measurement of Postüral Stability Before and After Immersion in A Virtual Environment, Applied Ergonomics, 30,47-57, (1999).
 • 4. Horak, F.B., Shupert, C.L., Mirka, A.: Components of Postural Dyscontrol in The Elderly: A Review, Neurobiology of Aging, 10,727–738, (1989).
 • 5. Nashner, L.M., Black, F.O., Wall, C. III.: Adaptation to Altered Support and Visual Conditions During Stance: Patients with Vestibular Deficits, J Neurosci, 2, 536–544, (1982).
 • 6. Shumway-Cook, A., Horak, F.B., Assessing The Influence of Sensory Interaction of Balance, Phys Ther, 66:10, 1548–1550,(1986).
 • 7. Aksu, S., Denge Eğitiminin Etkilerinin Postüral Stres Testi ile Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, (1994).
 • 8. Perrin, P., Deviterne, D., Hugel, F., Perrot, C., Judo, Better Than Dance, Develops Sensorimotor Adaptabilities Involved in Balance Control, Gait and Posture, 15, 187–194, (2002).
 • 9. Perrin, P., Schneider, D., Deviterne, D., Perrot, C., Constantinescu, L., Training Improves The Adaptation to Changing Visual Conditions in Maintaining Human Posture Control in A Test of Sinusoidal Oscillation of The Support, Neurosci Lett, 245, 155–158,(1998).
 • 10. Vuillerme, N., Danion, F., Marin, L., Boyadjian, A., Prieur, J.M., Weise, I., Nougier, V.: The Effect of Expertise in Gymnastics on Postural Control, Neurosci Lett, 303, 83–86, (2001).
 • 11. Bringoux, L., Marin, L., Nougier, V., Barraud, P.A., Raphel, C., Effects of Gymnastics Expertise on The Perception of Body Orientation in The Pitch Dimension, J Vestib Res, 6, 251-258, (2000).
 • 12. Golomer, E., Cremieux, J., Dupui, P., Isableu, B., Ohlmann, T., Visual Contribution to Self-Induced Body Sway Frequencies and Visual Perception of Male Professional Dancers, Neurosci Lett, 267, 189-192, (1999).
 • 13. Rogind, H., Simonsen, H., Era, P., Bliddal, H., Comparison of Kistler 9861A Force Platform and Chattecx Balance System for Measurement of Postural Sway: Correlation and Test – Retest Reliability, Scand J Med Sci Sports, 13, 106-114, (2003).
 • 14. Hansen, M.S., Dieckmann, B., Jensen, K., Jakobsen, B.W.: The Reliability Of Balance Tests Performed On The Kinesthetic Ability Trainer (KAT 2000), Knee Surg, Sports Traumatol, Arthrosc, 8 :180-185, (2000).
 • 15. Akgöl, A.C., Değişik Yaş Gruplarında Dengenin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, (1997).
 • 16. Era, P., Schroll, M., Ytting, H., Gause-Nilsson, I., Heikkinen, E., Steen, B., Postural Balance and Its Sensory-Motor Correrelates in 75 Year Old Men and Women: A Cross-National Comparative Study, J Gerontol, 51A: M53-M63, (1996).
 • 17. Özkan, F., Amerikan Futbol Oyuncularında Spor Kıyafetinin Stabiliometri ve Sürat Performansı Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, (2002).
 • 18. Paillard, T.H., Noe, F., Effect of Expertise and Visual Contribution on Postural Control in Soccer, Scand J Med Sci Sports, (2005).
 • 19. Cote, K.P., Brunet, M.E., Gansneder, B.M., Shultz, S.J., Effects of Pronated and Supinated Foot Postures on Static and Dynamic Postural Stability, Journal of Athletic Training, 40:1, 41-46, (2005).
 • 20. Vuillerme, N., Nougier, V., Attentional Demand for Regulating Postural Sway: The Effect of Expertise in Gymnastics, Brain Research Bulletin, 63, 161–165, (2004).
 • 21. Stemm, J., Gren, L.B., Royer, T., An Investigation Of Motor Control: The Static And Dynamic Balance of Golfers, Journal of Athletic Training, 36:2 (Supplement), S-78, (2001).
 • 22. Sucan, S., Yılmaz, A., Can, Y., Süer, C., Aktif Futbol Oyuncularının Çeşitli Denge Parametrelerinin Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 14(1) 36-42, (2005).
 • 23. Radford, D., A., Study of Balance in Elite and Academy Football Players, http://www.mds.qmw.ac.uk/sportsmed/research.shtml, (Erişim tarihi: 06.09.2006).
 • 24. Paillard, T., Costes-Salon, C., Lafont, C., P Dupui, P., Are There Differences in Postural Regulation According to The Level of Competition in Judoists?, Br J Sports Med, 36, 304–305, (2002).
 • 25. Altay, F., Ritmik Cimnastikte İki Farklı Hızda Yapılan Chaine Rotasyon Sonrasında Yan Denge Hareketinin Biyomekanik Analizi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara, (2001).
 • 26. McGuine, T.A., Greene, J.J., Best, T., Leverson, G.: Balance as A Predictor of Ankle Injuries in High School Basketball Players, Clinical Journal of Sport Medicine, 10, 239-244, (2000).
 • 27. Troop, H., Ekstrand, J., Gillquist, J., Stabiliometry in Functional Instability of The Ankle and Its Value in Predicting Injury,Medicine and Science in Sports and Exercise, 16, 64-66, (1984).
 • 28. Gribble, P.A., Hertel, J., Piegaro, A.B.: Predictors For Performance Of Dynamic Postural Control Using The Star Excursion Balance Test, Journal of Athletic Training, 36:2 (Supplement), S-77, (2001).
 • 29. Aydın, T., Yıldız, Y., Yıldız, C., Ateşalp, S., Kalyon, T.A., Proprioception of The Ankle: A Comparison Between Teenaged Gymnastics and Controls, Foot Ankle Int, 23:2, 123-129, (2002).
APA ERKMEN N, SUVEREN S, GÖKTEPE A, YAZICIOĞLU K (2007). Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması. , 115 - 122.
Chicago ERKMEN Nurtekin,SUVEREN Sibel,GÖKTEPE A. Salim,YAZICIOĞLU Kamil Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması. (2007): 115 - 122.
MLA ERKMEN Nurtekin,SUVEREN Sibel,GÖKTEPE A. Salim,YAZICIOĞLU Kamil Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması. , 2007, ss.115 - 122.
AMA ERKMEN N,SUVEREN S,GÖKTEPE A,YAZICIOĞLU K Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması. . 2007; 115 - 122.
Vancouver ERKMEN N,SUVEREN S,GÖKTEPE A,YAZICIOĞLU K Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması. . 2007; 115 - 122.
IEEE ERKMEN N,SUVEREN S,GÖKTEPE A,YAZICIOĞLU K "Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması." , ss.115 - 122, 2007.
ISNAD ERKMEN, Nurtekin vd. "Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması". (2007), 115-122.
APA ERKMEN N, SUVEREN S, GÖKTEPE A, YAZICIOĞLU K (2007). Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 5(3), 115 - 122.
Chicago ERKMEN Nurtekin,SUVEREN Sibel,GÖKTEPE A. Salim,YAZICIOĞLU Kamil Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 5, no.3 (2007): 115 - 122.
MLA ERKMEN Nurtekin,SUVEREN Sibel,GÖKTEPE A. Salim,YAZICIOĞLU Kamil Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.5, no.3, 2007, ss.115 - 122.
AMA ERKMEN N,SUVEREN S,GÖKTEPE A,YAZICIOĞLU K Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2007; 5(3): 115 - 122.
Vancouver ERKMEN N,SUVEREN S,GÖKTEPE A,YAZICIOĞLU K Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2007; 5(3): 115 - 122.
IEEE ERKMEN N,SUVEREN S,GÖKTEPE A,YAZICIOĞLU K "Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması." SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 5, ss.115 - 122, 2007.
ISNAD ERKMEN, Nurtekin vd. "Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması". SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 5/3 (2007), 115-122.