Yıl: 2006 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 73 - 77 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, takım sporu yapan sporcuların takım birlikteliği ve empati arasındaki ilişkisi ile, bu sporcuların farklı değişkenler açısından takım birlikteliği ve empati düzeylerinin belirlenmesidir.Çalışmaya yaşları 15 ve 43 arasında; Basketbol, Hentbol, Voleybol, Futbol branşlarında, 216 erkek, 189 bayan toplam 405 kişi katılmıştır. “ Spor Ortamında Empati” ve “Takım Birlikteliği” ölçekleri kullanılmıştır.Verilerin istatistiksel analizinde; toplam puanlar arasında Pearson Korelasyon Katsayısı, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey-HSD Post- Hoc testi yapılmıştır.Araştırmanın sonuçlarına göre; takım birlikteliği ve empati arasında %30’luk oranda doğrusal bir ilişki olduğu bulunmuştur. Voleybol ve Basketbol oyuncularının empati düzeyi Hentbol ve Futbol oyuncularından daha yüksek bulunmuştur ( F (3,401) 6,5673; p< 0.05). Voleybol oyuncularının takım birlikteliği, Hentbol oyuncularının takım birlikteliğinden yüksektir. Ayrıca Futbol oyuncularının da takım birlikteliği, Hentbol ve Basketbol oyuncularından yüksek olduğu görülmüştür ( F (3,401) 7,8710;p<0.05). Bayan sporcuların empati düzeyi erkeklerden daha yüksek bulunmuştur ( F(1,403) 4,4753;p<0.05). Deneyimsiz sporcuların takım birlikteliği deneyimli sporculardan daha yüksek bulunmuştur ( F(2,402) 3,4533; p<0.05). Anne eğitimi yüksek olan takım sporcularının empati ve takım birlikteliği düzeyleri anne eğitimi düşük olan takım sporcularından daha yüksek bulunmuştur ( F(3,401) 4,3122; p<0.05. F(3,401)2,9418;p<0.05).
Anahtar Kelime: takım sporcuları takım sporları empati takım birlikteliği

Konular: Spor Bilimleri Davranış Bilimleri

The Relation of Empathy and Team Cohesion in terms of Team Sports

Öz:
The aim of this study is to determine the relation between the Empathy and Team Cohesion of the players who do team sports. Furthermore, this study is done to determine the levels of the Empathy and Team Cohesion in terms of different varieties of the players.Dealing with the branches of Basketball, Handball, Voleyball and Football 216 men and 189 women, totally 405 players between the ages of 15 and 43 were participated for this study. &#8220;Empathy in Sport surrounding&#8221; and &#8220;Team Cohesion&#8221; measurements were used in the study.In the statistical analysis of the datas, among the total points, Person Correlation coefficient, one way varience Analysis and Tukey-HSD Post-HOC test were done.According to the results of this study parallel relation with the rate of %30 between the Team Cohesion and Empathy was found out. It was determined that the Empathy level of the Voleyball and Basketball players is higher than the empathy level of the Handball and Football players ( F (3,401) 6,5673; p <0.05).The Team Cohesion of the Voleyball players is higher than the Team Cohesion of the Handball players. Also it was seen that the Team Cohesion of the Football players is higher than the Team Cohesion of the Handball and Basketball players ( F (3,401) 7,8710; p<0.05). It was found out that the Empathy level of the women is higher than the Empathy level of the men ( F (1,401) 4,4753; p<0.05). We have obtained that the Team Cohesion of the non- experienced players is higher than the Team Cohesion of the experienced players ( F (2,402)3,4533; p<0.05). It was found out that the level of the Empathy and Team Cohesion of the team players who have educated mothers is higher than the level of the Empathy and Team Cohesion of the team players who have non-educated mothers ( F (3,401) 4,3122; p<0.05),( F (3,401) 2,9418; p<0.05).
Anahtar Kelime: team cohesion team players team sports empathy

Konular: Spor Bilimleri Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1. ROGERS, C., Empatik Olmak Değeri Anlaşılmamış Bir Varoluş Şeklidir. (çev.F.Akkoyun) A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi .16-1,103-124.,1983.
  • 2. BUDAK ,S., Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. 2000.
  • 3.. BORKE , H., The developmentof empathy in chinese and American children between three and six years of age :A cross-cultral study.Devolopmental Psychology.p.9,102,108, 1973
  • 4. TİRYAKİ, Ş., Spor Psikolojisi.Kavramlar, Kuramlar ve Uygulama, Eylül Kitap ve Yayınevi., s.121, Ankara, 2000.
  • 5. MORALI , S.,Takım Sporlarında ,Takım Birlikteliğinin ve Dayanışmasının Ölçülmesi, Ege Üniversitesi Doktora Tezi., s.13,İzmir 1994.
  • 6. ERKUŞ, A .,YAKUPOĞLU, S., Spor Ortamında Empati Ölçeği (SEM) Geliştirme Çalışması.VI. Spor Bilimleri Kongresi Kitabı.3-5 Kasım., s.139, Ankara, 2000
  • 7. KORKMAZ, N., Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Empatik Becerilerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması.II.Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, s.18, İzmir, 2001
  • 8. AYDIN, A., Empatik Becerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.Ege Üniversitesi Yüksek Lisan Tezi, İzmir, 1996
APA DORAK R, VURGUN N (2006). Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi. , 73 - 77.
Chicago DORAK REMZİ FERUDUN,VURGUN NILGÜN Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi. (2006): 73 - 77.
MLA DORAK REMZİ FERUDUN,VURGUN NILGÜN Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi. , 2006, ss.73 - 77.
AMA DORAK R,VURGUN N Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi. . 2006; 73 - 77.
Vancouver DORAK R,VURGUN N Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi. . 2006; 73 - 77.
IEEE DORAK R,VURGUN N "Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi." , ss.73 - 77, 2006.
ISNAD DORAK, REMZİ FERUDUN - VURGUN, NILGÜN. "Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi". (2006), 73-77.
APA DORAK R, VURGUN N (2006). Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 4(2), 73 - 77.
Chicago DORAK REMZİ FERUDUN,VURGUN NILGÜN Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 4, no.2 (2006): 73 - 77.
MLA DORAK REMZİ FERUDUN,VURGUN NILGÜN Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.4, no.2, 2006, ss.73 - 77.
AMA DORAK R,VURGUN N Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2006; 4(2): 73 - 77.
Vancouver DORAK R,VURGUN N Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2006; 4(2): 73 - 77.
IEEE DORAK R,VURGUN N "Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi." SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 4, ss.73 - 77, 2006.
ISNAD DORAK, REMZİ FERUDUN - VURGUN, NILGÜN. "Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi". SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 4/2 (2006), 73-77.