Yıl: 2005 Cilt: 3 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 127 - 131 Metin Dili: Türkçe

Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu

Öz:
Bu çalışma Türkiyedeki bir grup öğretmen adayının kendilerini bu meslekte ne kadar yeterli bulduklarının tespiti için yapılmıştır.Ayrıca bu çalışmada cinsiyet, öğretmenlik kademesi ve sınıflara göre yeterliliğin farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırmada Tschannen- Moran ve Woolfolk-Hoy tarafından geliştirilen Öğretmen Yeterlilik Duygusu (Teacher Sense of Effıcacy) anketi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda okuyan 1145 birinci ve son sınıf öğretmen adayı tarafından doldurulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının yeterlilik ortalaması 7.118 dir. Yeterlilik duygusunun cinsiyete göre farklı olduğu, bayanların erkeklerden daha fazla kendilerini yeterli gördükleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının sınıf ve öğretmenlik kademe tercihine göre ise bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: öz yeterlik algısı öz yeterlik öğretmen adayları

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Bandura, A., (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • 2. Rotter, J.B., (1966). Generalized Expectancies for Internal versus External Control of Reinforcement. Psychological Monographs,80, 1-28.
 • 3. Bandura, A., (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • 4. Bandura, A., (1997). Self efficacy: The exercise of control. New York: W. H.Freeman.
 • 5. Ashton, P.T. & Webb, R.B. (1986). Making a difference: Teachers’ sense of efficacy and student achievement. New York: Longman
 • 6. Eccles, J., (1986). Gender roles and women’s achievement. Educational Researcher, 3, 15-19.
 • 7. Anderson, R., Greene, M., Loewen, P., (1988). Relationships among teachers’ and students’ thinking skills, sense of efficacy, and student achievement. Alberta Journal of Educational Research, 34 (2), 148-165.
 • 8. Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A., Hoy, W.K., (1998). Teacher efficacy: its meaning and measure. Review of Educational Research, 68 (2), 220-248
 • 9. Lin, H., Gorrell, J., (1998). Pre-service teachers’ efficacy beliefs in Taiwan. Journal of Research and Development in Education.32, 17-25
 • 10. Soodak, L.C., Podell, D.M., (1996). Teacher efficacy: toward the understanding of a multi faced construct. Teaching and Teacher Education, 12(4), 401-411
 • 11. Housego, B., (1992). Monitoring student teachers’ feelings in a new elementary teacher education program. Journal of Education for Teaching. 18, 259-272
 • 12. Coladarci, T. (1992). Teachers’ sense of efficacy and commitment to teaching. Journal of Experimental Education, 60, 323-337.
 • 13. Kalaian, I.A., Freeman, D.J., (1994). Gender differences in self-confidence and educational beliefs among secondary teacher candidates. Teaching and Teacher Education, 10(6), 647-658.
 • 14. Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A., (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive concept. Teaching and Teacher Education, 17, 783
 • 15. Evans, E. D., Tribble, M., (1986). Perceived teaching problems, self-efficacy, and commitment to teaching among pre-service teachers. Journal of Educational Research. 80(2), 81-85.
APA AKDAĞ I, WALTER J (2005). Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu. , 127 - 131.
Chicago AKDAĞ Işıl,WALTER James Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu. (2005): 127 - 131.
MLA AKDAĞ Işıl,WALTER James Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu. , 2005, ss.127 - 131.
AMA AKDAĞ I,WALTER J Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu. . 2005; 127 - 131.
Vancouver AKDAĞ I,WALTER J Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu. . 2005; 127 - 131.
IEEE AKDAĞ I,WALTER J "Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu." , ss.127 - 131, 2005.
ISNAD AKDAĞ, Işıl - WALTER, James. "Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu". (2005), 127-131.
APA AKDAĞ I, WALTER J (2005). Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 3(4), 127 - 131.
Chicago AKDAĞ Işıl,WALTER James Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 3, no.4 (2005): 127 - 131.
MLA AKDAĞ Işıl,WALTER James Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.3, no.4, 2005, ss.127 - 131.
AMA AKDAĞ I,WALTER J Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2005; 3(4): 127 - 131.
Vancouver AKDAĞ I,WALTER J Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2005; 3(4): 127 - 131.
IEEE AKDAĞ I,WALTER J "Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu." SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 3, ss.127 - 131, 2005.
ISNAD AKDAĞ, Işıl - WALTER, James. "Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu". SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 3/4 (2005), 127-131.