Yıl: 2004 Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 55 - 60 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması

Öz:
Bu araştırmanın genel amacı; beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branş öğretmenlerinin problem çözme becerisindeki algılama düzeyleri arasındaki farkı analiz etmektir. Araştırmanın örneklem grubunu; 194 beden eğitimi öğretmeni ile 118 diğer branş öğretmeni (sosyal bilgiler, fen bilgisi, felsefe ve yabancı dil grubu) olmak üzere toplam 312 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, 1982 yılında P.P Heppner ve C. H. Petersen tarafından geliştirilen ve özgün adı “Problem Solving Inventory, Form-A (PSI-A) olarak adlandırılan ve altı alt ölçekten oluşan ölçek yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde t testi ve F testi kullanılmıştır. Ölçekten alınan toplam puanlar bakımından branş ve cinsiyet değişkeni açısından gruplar arasındaki faklılık önemli bulunmamıştır (p>0.05). Medeni durum değişkeni açısından puanlar arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (p<0.05). Alt ölçeklerden “aceleci yaklaşım” ve “kaçıngan yaklaşım” açısından gruplar arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (p<0.05). Problem çözme becerisini algılama yönünden toplam puan bakımından beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branş öğretmenleri arasında önemli bir farklılık bulunmamasına rağmen, beden eğitimi öğretmenlerinin ortalamaları diğer gruba göre düşük bulunmuştur. Beden eğitimi öğretmenlerinin bu konuya yönelik eğitimlerine daha fazla önem verilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelime: problem çözme becerileri beden eğitimi ve spor öğretmenleri öğretmenler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Açıkgöz, K. Ü., Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası, 1996
 • 2. Yıldırım, R., Öğrenmeyi Öğrenmek. İstanbul: Sistem Yayıncılık, 1988
 • 3. Cüceloğlu, D., İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları .İstanbul: Remzi Kitapevi, 1993
 • 4. Peale , N.V. ,Olumlu Düşünmenin Gücü. Istanbul : Sistem Yayıncılık, 1997
 • 5. Demirel, Ö., Ün K., Eğitim Terimleri: Açıklamalar, Türkçe İngilizce, İngilizce-Türkçe Sözlük. Ankara: Şafak Matbaası, 1987
 • 6. Altun, M., “İlköğretimde Problem Çözme Öğretimi”. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 147, 2000
 • 7. Geron , D., Furst, P., Rotstein, PPersonatily of athletes participating in various sports, 1986
 • 8. Fox, R.H., Sport Psychology: Conceps and Applycations. Boston , MA:McGraw-Hill, 1998
 • 9. Tiryaki, Ş. , Spor Psikolojisi. Ankara: Eylül Kitap ve Yayınevi, 2000
 • 10. Barut, Y., Yılmaz M., “Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne ve Eğitim Fakültesine Devam Eden Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Uluslararası I. Spor Bilimleri Kongresi Bildirileri. 26-27 Mayıs 2000, Ankara: Gazi Üniversitesi, 290-297, 2000
 • 11. Enis, C., A model descrbing the influence of values and context on student learning . In S Silverman C. D. Ennis (Eds.), Student learning in physical education: Applying research to enhance instruction (pp.127-147). Urbana Champaign, IL: Human Kinetics, 1996
 • 12. Katkat, D., Mızrak, O., “Öğretmen Adaylarının Pedagojik Eğitimlerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi”. Milli Eğitim Dergisi.Sayı: 150, 2000
 • 13. Figley , G.E., “Determinants of attitudes toward physical education”. Journal of Teaching in Physical Education, 4, 229-240, 1985
 • 14. Tanehill D., Romar,, j.E., O’ Sullivan , M., England., “Attitudes toward physical education: Their impact on how physical education teachers make sense of their work”. Journal of Teaching in Physical Education , 13, 407-421, 1994
 • 15. Gutek, G. L., Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar. (Çev: Nesrin Kale), Ankara: Pegem Yayınları, 1997
 • 16. Savaşır I., Şahin, H. N., Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 1997
APA PEHLİVAN Z, KONUKMAN F (2004). Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması. , 55 - 60.
Chicago PEHLİVAN Zekai,KONUKMAN Ferhan Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması. (2004): 55 - 60.
MLA PEHLİVAN Zekai,KONUKMAN Ferhan Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması. , 2004, ss.55 - 60.
AMA PEHLİVAN Z,KONUKMAN F Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması. . 2004; 55 - 60.
Vancouver PEHLİVAN Z,KONUKMAN F Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması. . 2004; 55 - 60.
IEEE PEHLİVAN Z,KONUKMAN F "Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması." , ss.55 - 60, 2004.
ISNAD PEHLİVAN, Zekai - KONUKMAN, Ferhan. "Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması". (2004), 55-60.
APA PEHLİVAN Z, KONUKMAN F (2004). Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2(2), 55 - 60.
Chicago PEHLİVAN Zekai,KONUKMAN Ferhan Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 2, no.2 (2004): 55 - 60.
MLA PEHLİVAN Zekai,KONUKMAN Ferhan Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.2, no.2, 2004, ss.55 - 60.
AMA PEHLİVAN Z,KONUKMAN F Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2004; 2(2): 55 - 60.
Vancouver PEHLİVAN Z,KONUKMAN F Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2004; 2(2): 55 - 60.
IEEE PEHLİVAN Z,KONUKMAN F "Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması." SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2, ss.55 - 60, 2004.
ISNAD PEHLİVAN, Zekai - KONUKMAN, Ferhan. "Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Diğer Branş Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Açısından Karşılaştırılması". SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 2/2 (2004), 55-60.