Yıl: 2004 Cilt: 2 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 147 - 154 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması

Öz:
Bu çalışmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor bölümü öğrencilerinde 30 metre koşu ve Margaria Kalaman anaerobik güç testi ilişkisinin araştırılmasıdır. Çalışmada 179 I. sınıf öğrencisi (123 erkek, 56 bayan) 30 metre koşu ve Margaria-Kalamen testine tabi tutulmuşlardır. İstatistiksel işlem olarak t-testi, varyans analizi ve Scheffe testleri kullanıldı. Yaşlar; erkeklerde 21,47± 1,63 yıl ve bayanlarda 20,70± 1,57 yıl iken boy uzunluğu erkeklerde 177,15±6,24 ve bayanlarda 163,57±4,16 cm, vücut ağırlıkları erkeklerde 69,81±7,62 kg iken bayanlarda 54,00±4,29 kg bulunmuştur. 30 Metre Koşusu erkeklerde 4,2794 ±0,06 sn, bayanlarda 5,1545±,13sn ve Margaria-Kalamen Anaerobik güç erkeklerde 158,0789± 20,48 kg-m/sn iken bayanlarda 88,6863±11,52 kg-m/sn bulunmuştur. Branşlara göre erkeklerde 30 metre sürat ve margaria-kalamen dereceleri arasında anlamlı fark bulunmazken(p>.05), bayanlarda ise sadece 30 metre koşusunda anlamlı fark bulunmuştur (p<.05). Öğrenim durumuna göre hem erkeklerde hem de bayanlarda Margaria-Kalamen anaerobik güçlerde anlamlı farklılık yoktur (p>.05). Margaria-Kalamen anaerobik güçün vücut ağırlığı, bacak uzunluğu, 30 metre (bayanlarda 30 metre koşusu hariç) ve Margaria-Kalamen koşuları ile anlamlı korelasyonu vardır (p<.001). Sonuç olarak Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinde birbirleri ile ilişkisi belirlenen iki testten 30 metre koşusu derecesine göre sıralamada Margaria- kalaman anaerobik güç testi daha az ayrıt edici özellik taşıdığı bulunmuştur.
Anahtar Kelime: koşu Margaria Kalamen anaerobik güç

Konular: Spor Bilimleri

The Researching of Differences in 30 Meter Run and Margaria Kalamen Anaerobic Power on Physical Education and Sports Department Students

Öz:
The aim of this study is to search the relation of 30 meter run and margaria kalamen (M.K) anaerobic power test on the students of physical education and sports department. In this study 179 students (123 male, 56 female) I. graders were subjected to 30 meter run and margaria kalamen anaerobic power test. The achieved datas have been evaluated by t &#8211; test and variance analysis and scheffe tests used as statistical analysis method. It was found out that while the average of the males were 21.47&#61617;1.63 years, and the average of height is 177.15&#61617;6.24 cm and weight is 69.81&#61617;7.62 kg; females were 20.70&#61617;1.57 years and the average of height is 163.57&#61617;4.16 cm and weight is 54.00&#61617;4.29 kg; The average 30 meters sprint timing of the males 4.2794&#61617;0.006 sc. and M.K anaerobic power test 158.0789&#61617;20.48 kg-m/sc and females sprint timing 5.1545&#61617;13 sc. anaerobic power 88.6863&#61617;11.52 kg-m/sc were calculated. According to branches no meaningful difference was found among males between 30 m. run and Margaria Kalamen degrees (p>0.05) while there was a meaningful difference among females only in 30 m. run (p<0.05). Compared to educational situation there wasn&#8217;t a meaningful difference between M.K anaerobic power test among both males and females (p>0.05). There was a meaningful correlation between Margaria Kalamen anaerobic power and weight, length of leg, 30 m. run (except for 30 m. run of females)and Margaria Kalamen runs. As a result of physical education and sports department students according to degrees of 30 m. run and M.K anaerobic power test have been found a distinguishing quality and their have been determinated relations.
Anahtar Kelime: Margaria Kalamen anaerobic strenght run

Konular: Spor Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Alexander, J. L. M., Boreskie, L. S., An Analysis Of Fitness And Time-Motion Characteristics Of Handball. The American Journal Of Sports Medicine, 17(1), 76 – 81, 1989.
 • 2. Beckenhold, E. S., Mayhew, J. L., Specificity Among Anaerobic Power Tests İn Male Athletes. Journal Of Sports Medicine, 23, 326-332, 1983.
 • 3. Carlson, T.O., Naughton, G., Performance Characteristics Of Children Using Various Braking Resistances On The Wingate Anaerobic Test. Journal Of Sports Mediciene Physical Fitness, 34 (4);p:362-369, 1994.
 • 4. Coleman, S.G., Hale, T., The Effect Of Different Calculation Methods Of Flywheel Parameters On The Wingate Anaerobic Test. Can. J. Appl. Physiol., 1(3-4), p:12-18, 1998.
 • 5. Çolakoğlu, H., Çolakoğlu, M., Elit Türk Atletlerinde 30 Metre Sprint Zamanlarının İzokinetik Kuvvet Ve Alaktikasid Anaerobik İle İlişkilerinin Araştırılması. Spor Hekimliği Dergisi, 28 (3), 125-135, 1993.
 • 6. Davis, D., Kimmet, T., Physical Education: Theory And Practice, Macmillan, Australia, 1986.
 • 7. Fox, E. L., Bower, R W., Foss, L. M., The Physiological Basis Of Physical Education And Athletics, Sounders College Publishing, 1988.
 • 8. Kabadayı, M., Üst Düzey Judocuların Anaerobik Güçlerinin Bazı Test Yöntemleri İle Belirlenmesi Ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Samsun , 2000.
 • 9. Lee, E.,B. And Joseph P.,W. Asep Procedures Recommendatıon I: Accurate Assessment Of Muscular Strength And Power, Journal Of Exercise Physiology, Vol 4 No:3, 2001.
 • 10. Manning, M. J., Dooly, C., Perin, H. D., Factor Analysis Of Various Anaerobic Power Tests. Journal Of Sports Medicine And Fhysical Fitness, 28 (2), 138 – 144, 1988.
 • 11. Mahyew, L. J., Piper, C. F., Schwegler, M. T., Ball, T. E., Effect Of Motor Dexterity And Approach Velocity On Anaerobic Power Produntion. Perseptual And Motor Skills, 64, 1055 – 1060, 1987.
 • 12. Mayhew, L. J., Salm, C. P., Gender Differences İn Anaerobic Power Tests. Eurpean Journal Of Applied Physiology, 10 (18), 13, 1989
 • 13. Muratlı, S., Çocuk Ve Spor, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 1997.
 • 14. Tamer, K., Sporda Fiziksel – Fizyolojik Performansın Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 2000.
 • 15. Özkara, A., Futbolda Testler, İlksan Matbaacılık, S.255, Ankara, 2002.
APA İMAMOĞLU O, BOSTANCI Ö, KABADAYI M (2004). Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması. , 147 - 154.
Chicago İMAMOĞLU Osman,BOSTANCI ÖZGÜR,KABADAYI Menderes Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması. (2004): 147 - 154.
MLA İMAMOĞLU Osman,BOSTANCI ÖZGÜR,KABADAYI Menderes Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması. , 2004, ss.147 - 154.
AMA İMAMOĞLU O,BOSTANCI Ö,KABADAYI M Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması. . 2004; 147 - 154.
Vancouver İMAMOĞLU O,BOSTANCI Ö,KABADAYI M Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması. . 2004; 147 - 154.
IEEE İMAMOĞLU O,BOSTANCI Ö,KABADAYI M "Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması." , ss.147 - 154, 2004.
ISNAD İMAMOĞLU, Osman vd. "Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması". (2004), 147-154.
APA İMAMOĞLU O, BOSTANCI Ö, KABADAYI M (2004). Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2(4), 147 - 154.
Chicago İMAMOĞLU Osman,BOSTANCI ÖZGÜR,KABADAYI Menderes Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 2, no.4 (2004): 147 - 154.
MLA İMAMOĞLU Osman,BOSTANCI ÖZGÜR,KABADAYI Menderes Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.2, no.4, 2004, ss.147 - 154.
AMA İMAMOĞLU O,BOSTANCI Ö,KABADAYI M Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2004; 2(4): 147 - 154.
Vancouver İMAMOĞLU O,BOSTANCI Ö,KABADAYI M Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2004; 2(4): 147 - 154.
IEEE İMAMOĞLU O,BOSTANCI Ö,KABADAYI M "Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması." SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2, ss.147 - 154, 2004.
ISNAD İMAMOĞLU, Osman vd. "Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması". SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 2/4 (2004), 147-154.