Yıl: 2004 Cilt: 2 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 163 - 170 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Tokat ili yaz spor okulu basketbol çalışmalarına katılan ve yaşları 11-15 arasında değişen 25 erkek öğrenci ile bir ilköğretim okulunda okuyan ve bu çalışmalara katılmayan aynı yaş ve sayıdaki erkek öğrenciler arasındaki bazı fiziksel parametreleri karşılaştırmak ve böylece yaz spor okulu basketbol antrenmanlarının çalışmaya katılan çocuklar üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışmada, deney grubu ile kontrol grubunun fiziksel parametreleri (boy, ağırlık, nabız, esneklik, dikey sıçrama, sağ ve sol el kavrama kuvveti, anaerobik güç, 20 m sprint) ön test ve son test olarak kaydedilmiş, daha sonra bu değerlerde istatistiksel anlamlılık aranmıştır. Deney grubu ile kontrol grubu arasında ve yaş grupları arasındaki parametrelerdeki farklılığı ortaya koymak için tek yönlü varyans analizi (One way Anavo) kullanılmıştır.Verilerin analizinde gruplar arası sağ ve sol el kavrama kuvvetlerinde anlamlılık bulunmuş (p< 0.05), diğer parametrelerde ise bulunamamıştır. Diğer yandan, Yaş grupları (11-12-13-14-15) arasında yapılan değerlendirmede de, yaşlar arasında; boy, vücut ağırlığı, dinlenme nabzı, anaerobik güç, sağ ve sol el kavrama kuvveti değerlerinde anlamlılık görülürken (p< 0.05), esneklik, dikey sıçrama, 20 m sprint değerlerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
Anahtar Kelime: fiziksel parametreler basketbol yaz spor okulları

Konular: Spor Bilimleri

Evaluation of Physical Development of the Participants in the Summer Basketball School in Two Mounths Period

Öz:
The aim of this study was to determine the differences of the parameters between two groups of the male school students aged 11-15 years, which of the one group participated to the summer basketball course, and by the way to determine the effects of the summer basketball course to the development of the children. Pretest and posttest of experimental and control groups&#8217; height, body weight, heart rate, flexibility, vertical jump, right and left hand grip strength, anaerobic power, 20 m. sprint values were measured. Then the statistical significance was searched amongs the group.Statistical analysis of this measurement are made by variance analysis (One-way analysis of variance). For evaluation of result p<0.005 significant differences used.According to the data analysis significant difference was found between experimental and control groups&#8217; right and left hand grip strength (p< 0,05). However no significant differences were found in other parameters between groups (p> 0,05).Significant differences were found in height, body weight, rest heart rate, anaerobic power, right and left hand grip strength when analyzed among 11-12-13-14 and 15 years of age (p< 0,05). But there were no significant differences on flexibility, vertical jump and 20 m. sprint speed among these ages.No differences between the parameters were found as expected because of performing the technical exercises mostly instead of the motoric ability exercises in 8 weeks period.
Anahtar Kelime: basketball summer sports schools physical parameters

Konular: Spor Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Taşmektepligil, M.,Y., Sporun Yaygınlaştırılmasında Semt Sahalarının Etkisi, M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, s.204. 1995
 • 2. Gökmen, H., Karagül, T., Aşçı, F. H., Psikomotor Gelişim, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yayını, Yayın No:139, s.48.1995
 • 3. Sevim, Y. Basketbolda Kondüsyon Antrenmanı, Bağırgan Yayınevi, Ankara, s.10.1999
 • 4. Dündar, U., Basketbolda Kondisyon, Bağırgan Yayınevi, Ankara, s,1. 1999
 • 5. Şen, Y. Z., 10-14 Yaş Grubu Orta Öğretim Öğrencilerde Üç Aylık Antrenman Programı Sonrasında Temel Motorsal Özelliklerine Etkisi, Yüksek Lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.1998
 • 6. Büyükyazı, G., Çabuk Antrenmanlarının 14-14 Yaş Grubu Erkek Basketbolcularının Fiziksel Kapasiteleri Üzerine Olan Etkisi, Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans tezi,s.41,1995
 • 7. Muratlı, S., .Çocuk ve Spor Sağlığı, Bağırgan Yayın Evi, Ankara, s.6,17,64,68,135,174,197. 1997
 • 8. Cicioğlu, İ., Pliometrik Antrenmanın 14-15 Yaş Grubu Basketbolcuların Dikey Sıçraması İle, Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisi. s.34 ,1995
 • 9. Kunter, M., Öztürk, F., Türkiye Şampiyonu Bir Küçük Yıldız Takımın Fiziksel Profili, Spor Bil. 2. Ulusal Kongresi Bildirileri, s.265.1992
 • 10. Tamer, K., Fiziksel Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi,I. Baskı, 1991
 • 11. Kılıç, R., Dairesel Çabuk Kuvvet antrenmanının 14-16 Yaş Grubu Erkek Güreşçilerin Bazı Özelliklerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, s. 52.1993
 • 12. Albay, F., Tekrarlı Sürat Koşularının Futbolcular Üzerinde Oluşturduğu Yorgunluğun Performans Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Samsun, ss.41,42.,1999
 • 13. Akgün, N., Egzersiz Fizyolojisi, GSGM, E.Ü. Basımevi, İzmir, 1993
 • 14. Meszaros, J., Age Dependency in the Dependency in the Development of Motor Test Performance, Központi Sportiskola, Budapest, Hungary, s. 89,1996
APA YAZARER İ, TAŞMEKTEPLİGİL M, AĞAOĞLU Y, AĞAOĞLU S, ALBAY F, EKER H (2004). Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi. , 163 - 170.
Chicago YAZARER İLKAY,TAŞMEKTEPLİGİL M. Yalçın,AĞAOĞLU Y. Selim,AĞAOĞLU S. Ahmet,ALBAY FARUK,EKER Hasan Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi. (2004): 163 - 170.
MLA YAZARER İLKAY,TAŞMEKTEPLİGİL M. Yalçın,AĞAOĞLU Y. Selim,AĞAOĞLU S. Ahmet,ALBAY FARUK,EKER Hasan Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi. , 2004, ss.163 - 170.
AMA YAZARER İ,TAŞMEKTEPLİGİL M,AĞAOĞLU Y,AĞAOĞLU S,ALBAY F,EKER H Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi. . 2004; 163 - 170.
Vancouver YAZARER İ,TAŞMEKTEPLİGİL M,AĞAOĞLU Y,AĞAOĞLU S,ALBAY F,EKER H Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi. . 2004; 163 - 170.
IEEE YAZARER İ,TAŞMEKTEPLİGİL M,AĞAOĞLU Y,AĞAOĞLU S,ALBAY F,EKER H "Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi." , ss.163 - 170, 2004.
ISNAD YAZARER, İLKAY vd. "Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi". (2004), 163-170.
APA YAZARER İ, TAŞMEKTEPLİGİL M, AĞAOĞLU Y, AĞAOĞLU S, ALBAY F, EKER H (2004). Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2(4), 163 - 170.
Chicago YAZARER İLKAY,TAŞMEKTEPLİGİL M. Yalçın,AĞAOĞLU Y. Selim,AĞAOĞLU S. Ahmet,ALBAY FARUK,EKER Hasan Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 2, no.4 (2004): 163 - 170.
MLA YAZARER İLKAY,TAŞMEKTEPLİGİL M. Yalçın,AĞAOĞLU Y. Selim,AĞAOĞLU S. Ahmet,ALBAY FARUK,EKER Hasan Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.2, no.4, 2004, ss.163 - 170.
AMA YAZARER İ,TAŞMEKTEPLİGİL M,AĞAOĞLU Y,AĞAOĞLU S,ALBAY F,EKER H Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2004; 2(4): 163 - 170.
Vancouver YAZARER İ,TAŞMEKTEPLİGİL M,AĞAOĞLU Y,AĞAOĞLU S,ALBAY F,EKER H Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2004; 2(4): 163 - 170.
IEEE YAZARER İ,TAŞMEKTEPLİGİL M,AĞAOĞLU Y,AĞAOĞLU S,ALBAY F,EKER H "Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi." SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2, ss.163 - 170, 2004.
ISNAD YAZARER, İLKAY vd. "Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi". SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 2/4 (2004), 163-170.