Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Yıl: 2006 Cilt: 0 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 173 - 187 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Ekonomideki hayat dönemleri hipotezi, tüketicilerin gelirlerini yeniden düzenleyerek hayat boyu elde edecekleri faydayı maksimize edeceklerini kabul etmektedir. Buna göre tüketiciler, geçmişte biriktirdiklerini bugün harcarlar ya da gelecekteki gelirlerini bugün kullanırlar. Bunu ise ancak tüketici kredisi ya da kredi kartı kullanarak gerçekleştirebilirler. Bu çalışmada, günümüz ekonomik sisteminin vazgeçilmez parçalarından biri olan banka kredi kartları hakkında bilgiler verilmiştir. Banka kredi kartlarının Türkiye’de kullanımı ile kredi kartlarının faydaları ve zararları hakkında, kredi kartının tarafları temel alınarak genel açıklamalar yapılmıştır. Çalışmanın sonunda ise, Türkiye de kredi kartı kullanıcılarına uygulanmış olan bir anket çalışması değerlendirilmiştir. Türkiye üzerine yapılan çalışma göstermektedir ki, sosyo-ekonomik ve demografik faktörler ile kredi kartı sahipliği ve kullanımı arasında kesin bir ilişki bulunmaktadır.
Anahtar Kelime: kredi kartı kullanıcıları anket bireysel finansman banka müşterileri kredi kartları Türkiye bankacılık hizmetleri bankacılık sektörü kredi kartı kullanımı demografik etkenler

-

Öz:
The life-cycle hypothesis on economics argues that consumers should intertemporally reallocate their incomes over their life stream to maximize lifetime utility. One form of intertemporal allocation is to use past income (in the form of savings) in the future. A second form is the use of future income in the present. This can only be done if consumers have access to a temporary pool of money that they can draw from and replenish in the future—a function performed by consumer credit or credit cards.In this paper, some information have been given about bank credit cards that play important role in economic systems. In the using of Bank Credit Cards in Turkey, general explanations have been given about the advantages and disadvantages of the credit cards on the base of the sides of the owners. At the end of this paper, a workout of survey, which had been performed on the users of the credit cards in Turkey, was evaluated. An empirical research study conducted in urban Turkey indicates that there are certain relationships between socio-economic and demographic characteristics of Turkish consumers and their credit cardholding and usage behaviors
Anahtar Kelime: personel finance bank customers credit cards Turkey banking services banking sector credit card usage demographic factors credit card holders questionnaire

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ACARI, Birgül (1995). “Kredi Kartlarının Likidite Açısından Değerlendirilmesi”Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • AYDIN, Savaş (1994). Kredi Kartları, İş Bankası Yayınları, Ankara.
 • BANKALARARASI KART MERKEZİ(2004). http//www.bkm.com.tr
 • CHAKRAVORTI, Sujit ve EMMONS, William R.(2001). “Who Pays for Credit Cards?”, Emerging Payments Occasional Paper Series, www.ssrn.com 12.04.05
 • ÇIRPAN, Belgin (2000). Kredi Kartları, Emlak Bankası Yayınları, Bursa.
 • DEMİRDAĞ, Orhan (1990). “Kredi Kartları: Bugünün ve Yarının Ödeme Araçları”, Para ve Sermaye Piyasası Dergisi.
 • DÜNYA GAZATESİ(1991).“Kredi KartlarıylaYolsuzluk”, Özel Ek.
 • EVANS, David S.(2004). “The Growth and Diffusion of Credit Cards in Society”, Payment Card Economics Review, Vol. 2, pp. 59-76,www.ssrn.com, 12.04.05
 • GARANTİ BANKASI(1998). Temel Bankacılık Hizmet Ürünleri, Garanti Bankası Eğitim Merkezi Yayınları.
 • KURTOĞLU, Reşat. (1989).“Çağdaş Ödeme Aracı; Kredi Kartları”, Dünya Gazetesi.
 • MANN, Ronald J.(2005). “Credit Cards, Consumer Credit, and Bankruptcy”, Law and Economics Working Paper No. 044, www.ssrn.com, 12.04.05
 • PARASIZ, İlker (1992). Para, Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Yayınevi, Bursa.
 • TAKAN, Mehmet(2001). Bankacılık: Teori, Uygulama ve Yönetim, Nobel Yayın Dağım, Ankara.
 • TEOMAN, Ömer. (1996). Hukuki Yönden Kredi Kartı Uygulaması, Beta Basım Yayım, İstanbul
 • TOPRAK, M. (1990). “ Türkiye’de Kredi Kartı Uygulaması 1968 Yılında Diners Kart ile Başlamıştır”, Para ve Sermaye Piyasası Dergisi.
 • TEB (1996). Bireysel Bankacılık Eğitim Notu
 • UYANIK, Cahit(2005). “Kredi Kartlarına Çeki Düzen”, Standart: Ekonomik ve Teknik Dergi, Y/44, N/519, Ankara.
 • YALÇINKAYA, İsmail(1990). “Kredili Kredi Kartı” Para ve Sermaye Piyasası Dergisi.
 • YETİM, Sedat(1997). Kredi Kartları ve Tüketici Kredileri, Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara.
 • YILMAZ, Eyyüp(2000): “Plastik Kart Sistemlerinin Bankalar Arasında Ortak Kullanılması”, Bankacılar Dergisi, Sayı:32 Ankara.
 • ZYWICKI, Todd J.(2005). “An Economic Analysis of the Consumer Bankrupty Crisis”, Law and Economic Working Paper Series, www.ssrn.com, 12.04.05
APA ÇAVUŞ M (2006). Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. , 173 - 187.
Chicago ÇAVUŞ Mustafa Fedai Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. (2006): 173 - 187.
MLA ÇAVUŞ Mustafa Fedai Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. , 2006, ss.173 - 187.
AMA ÇAVUŞ M Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. . 2006; 173 - 187.
Vancouver ÇAVUŞ M Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. . 2006; 173 - 187.
IEEE ÇAVUŞ M "Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma." , ss.173 - 187, 2006.
ISNAD ÇAVUŞ, Mustafa Fedai. "Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma". (2006), 173-187.
APA ÇAVUŞ M (2006). Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(15), 173 - 187.
Chicago ÇAVUŞ Mustafa Fedai Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.15 (2006): 173 - 187.
MLA ÇAVUŞ Mustafa Fedai Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.15, 2006, ss.173 - 187.
AMA ÇAVUŞ M Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2006; 0(15): 173 - 187.
Vancouver ÇAVUŞ M Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2006; 0(15): 173 - 187.
IEEE ÇAVUŞ M "Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.173 - 187, 2006.
ISNAD ÇAVUŞ, Mustafa Fedai. "Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2006), 173-187.