Yıl: 2006 Cilt: 0 Sayı: 16 Sayfa Aralığı: 777 - 783 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Koroda Ses Eğitimi Çalışmalarının Çocuk Ses Gelişimine Etkileri

Öz:
Bu çalışmada, koro çalışmaları kapsamında yapılan bedensel hazırlık ve yumuşama, soluk ve ses eğitimi uygulamalarının çocuklarda; sesi doğru kullanma alışkanlığı kazanma ve ses aralıklarına etkileri araştırılmıştır. Bunun için, 8-12 yaş grubunda sekiz ay programlı ses eğitimi alan 36 öğrencinin ses aralığı bir skala içerisinde, sesi doğru kullanmaya yönelik davranışları ise, sınıf öğretmenleri ve velileri ile görüşme yapılarak değerlendirilmiştir. Bulgular, konuyla ilgili olarak yapılmış diğer çalışmalarla karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Değerlendirme sonunda, koroda düzenli olarak yapılan ses eğitimi kapsamındaki çalışmaların, çocuklarda ses aralığı ve sesi doğru kullanma ile ilgili davranışlarının gelişme ve değişmesinde belirgin etkilerinin olduğu anlaşılmıştır. Ses aralığı yeterli düzeyde bulunmayan öğrencilerle bireysel çalışmalar yapılması gerektiği sonucu çıkmıştır.
Anahtar Kelime: çocuklar ses eğitimi koro eğitimi ses aralığı müzik eğitimi

-

Öz:
In this study, effects of breath and vocal training practises in children, physical preparation and softening conducted witin the context of chorus studies on their acquiring the habit of using voice accurately and vocal interval have been examined. Fort his reason, the vocal interval of 36 student having a vocal training in eight months programmed in th 8-12 age group have been evaluated in a scale and their behaviors towards using voice accurately heve been evaluated through conversations with their class teachers and parents. The findings have been interpreted by comparing the other studies done related to the subject. As a result of the evaluation, it has been understood that thesignificant effetcs on childern’s vocal interval and the development and change in their using voice accurately. It has also been concluded that it is necessary todo invidual studies with the students having insufficient vocal interval.
Anahtar Kelime: chorus training vocal interval music education children vocal training

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Cooksey, J. and Welch, F.G., (1997), Adolecene Singing Development and National Cirrucula Design, Egüz, S., (1980), Toplu Ses Eğitimi, Ayyıldız Matbaası A.ş., Ankara, s.115,116,183. Elmas, Y., (1988), “Çocuklar ve gençler için yazılacak müzik ihtiyacı ve bestecilerin bu yönde teşviki”, Müzik Kongresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 14/18 Haziran, Ankara, s.238 Kızıldeli, N., (2001), Mutasyon Döneminde Ses Eğitiminin Önemi, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, s.1,5 Lunchsinger, R. And Arnold, G.E.,(1967), Voice-Speech-Language Clinical Communicology, İts Physicology and Patology, Wadsworth Publishing Company İnch, California, pp. 131-134. Popov, V., “Çocuk Koroları Eğitimi” TRT Tarafından Düzenlenen Seminer Notları’ndan, Ankara, 1989
APA YİĞİT N (2006). Koroda Ses Eğitimi Çalışmalarının Çocuk Ses Gelişimine Etkileri. , 777 - 783.
Chicago YİĞİT NALAN Koroda Ses Eğitimi Çalışmalarının Çocuk Ses Gelişimine Etkileri. (2006): 777 - 783.
MLA YİĞİT NALAN Koroda Ses Eğitimi Çalışmalarının Çocuk Ses Gelişimine Etkileri. , 2006, ss.777 - 783.
AMA YİĞİT N Koroda Ses Eğitimi Çalışmalarının Çocuk Ses Gelişimine Etkileri. . 2006; 777 - 783.
Vancouver YİĞİT N Koroda Ses Eğitimi Çalışmalarının Çocuk Ses Gelişimine Etkileri. . 2006; 777 - 783.
IEEE YİĞİT N "Koroda Ses Eğitimi Çalışmalarının Çocuk Ses Gelişimine Etkileri." , ss.777 - 783, 2006.
ISNAD YİĞİT, NALAN. "Koroda Ses Eğitimi Çalışmalarının Çocuk Ses Gelişimine Etkileri". (2006), 777-783.
APA YİĞİT N (2006). Koroda Ses Eğitimi Çalışmalarının Çocuk Ses Gelişimine Etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(16), 777 - 783.
Chicago YİĞİT NALAN Koroda Ses Eğitimi Çalışmalarının Çocuk Ses Gelişimine Etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.16 (2006): 777 - 783.
MLA YİĞİT NALAN Koroda Ses Eğitimi Çalışmalarının Çocuk Ses Gelişimine Etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.16, 2006, ss.777 - 783.
AMA YİĞİT N Koroda Ses Eğitimi Çalışmalarının Çocuk Ses Gelişimine Etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2006; 0(16): 777 - 783.
Vancouver YİĞİT N Koroda Ses Eğitimi Çalışmalarının Çocuk Ses Gelişimine Etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2006; 0(16): 777 - 783.
IEEE YİĞİT N "Koroda Ses Eğitimi Çalışmalarının Çocuk Ses Gelişimine Etkileri." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.777 - 783, 2006.
ISNAD YİĞİT, NALAN. "Koroda Ses Eğitimi Çalışmalarının Çocuk Ses Gelişimine Etkileri". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2006), 777-783.