Yıl: 2007 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 71 - 83 Metin Dili: Türkçe

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği)

Öz:
Bir mesleğe yönelik olarak geliştirilen tutum, bireyin o meslekteki başarısının en önemli belirleyicisidir. Bu nedenle sabır ve özveri gerektiren öğretmenlik mesleğini yapacak kişilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları olumlu olmalıdır. Bu araştırmanın amacı, tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen-edebiyat fakültesi mezunlarıyla eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemini Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümünde tezsiz yüksek lisans programına devam eden 103 fen-edebiyat fakültesi mezunu ile 117 eğitim fakültesi son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda adayların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının fakülte değişkenine göre farklılaşmadığı, öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerine göre ise adayların tutumlarında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyetlerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında farklılık olduğu bulunurken, fen-edebiyat fakültesi mezunu öğretmen adaylarının üniversiteye girişte, üst sıralardaki tercihleri arasında eğitim fakültesi tercihleri bulunmasının, adayların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına bir etkisi olmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelime: öğretmen eğitimi tezsiz yüksek lisans öğretmenlik öğretmenlik mesleğine yönelik tutum eğitim fakülteleri öğrencileri lisansüstü programlar öğretmenlik mesleği tutum ölçeği

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Arkonaç, A. S. (2005). Sosyal psikoloji. 3. Basım, İstanbul : Alfa Yayınları.
 • 2. Baron, A. R., Byrne, D. (1979). Exploring social psychology. 2nd Edition, Boston : Allyn and Bacon Inc.
 • 3. Can, G. (1987). Öğretmenlik meslek anlayışı üzerine bir araştırma (Ankara Okullarında). Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 159-170.
 • 4. Coultas, C. J., Lewin, K. W. (2002). Who becomes a teacher? the characteristics of student teachers in four countries. International Journal of Educational Development, 22 (3-4), 243-260.
 • 5. Çakır, Ö. (2005). Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi ingilizce öğretmenliği lisans programı (İÖLP) ve eğitim fakülteleri ingilizce öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ve mesleki yeterlik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (6), 27-42.
 • 6. Çapa, Y., Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,16, 69-73.
 • 7. Çeliköz, N., Çetin, F. (2004). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Milli Eğitim Dergisi, 162, 136-145.
 • 8. Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 28-37.
 • 9. Erdem, A.R., Gezer, K., Çokadar, H. (2005). Ortaöğretim fen-matematik ve sosyal alanlar öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, 28-30 Eylül 2005, PAÜ. Denizli, 471-477
 • 10.Gök, F. (2003). Hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen yetiştirme. _____http://www.egitimsen.org.tr/belgeler/ogretmenyetistirme.doc> (15.12.2006).
 • 11.Gürses, A., Doğar, Ç., Özkan, E., Açıkyıldız, M., Bayrak, R., Yalçın, M. (2005). Alan öğretmeni yetiştirmede tezsiz yüksek lisans eğitiminin sonuçlarının değerlendirilmesi. S.D.Ü. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 1-10.
 • 12.Johnson, M. G., Howell, A. (2005). Change in preservice teacher attitudes toward contemporary issues in education. ED: 490725, _____www.eric.ed.gov> (20.10.2006).
 • 13.Kalaycı, Ş. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • 14.Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35 (1-2), 1-14.
 • 15.Kırbıyık, H. (1995). Fen ve matematik öğretmenlerinin eğitimi. Uluslarası Dünya Öğretmen Eğitimi Konferansı Bildirileri, 27 Ağustos-2 Eylül 1995. Ankara, 176-186
 • 16.McMillan, H., J., Schumacher, S. (2006). Research in education evidence-based inquiry. 6th Edition, Boston : Allyn and Bacon Inc.
 • 17.Senemoğlu, N., Özçelik, D., A. (1989). Öğretmen adaylarına “öğretmenlik bilgisi” kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin etkililiği, Çağdaş Eğitim Dergisi, 142, 18-21.
 • 18.Şimşek, H. (2005). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 1-26.
 • 19.Temel, A. (2006). Alan ve meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar. _____http://www.maltepe.edu.tr/haberler/mesleksecimi.doc> (19.12.2006).
 • 20.Yumuşak, A., Aycan, N., Aycan, Ş., Çelik, F., Kaynar, H. Ü. (2006). Muğla üniversitesi tezsiz yüksek lisans programı ile eğitim fakültesi lisans programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve endişelerinin karşılaştırılması. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri, 13-15 Eylül 2006, MÜ. Muğla, 266.
APA GÜRBÜZ H, KIŞOĞLU M (2007). Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). , 71 - 83.
Chicago GÜRBÜZ Hasan,KIŞOĞLU Mustafa Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). (2007): 71 - 83.
MLA GÜRBÜZ Hasan,KIŞOĞLU Mustafa Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). , 2007, ss.71 - 83.
AMA GÜRBÜZ H,KIŞOĞLU M Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). . 2007; 71 - 83.
Vancouver GÜRBÜZ H,KIŞOĞLU M Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). . 2007; 71 - 83.
IEEE GÜRBÜZ H,KIŞOĞLU M "Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği)." , ss.71 - 83, 2007.
ISNAD GÜRBÜZ, Hasan - KIŞOĞLU, Mustafa. "Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği)". (2007), 71-83.
APA GÜRBÜZ H, KIŞOĞLU M (2007). Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 71 - 83.
Chicago GÜRBÜZ Hasan,KIŞOĞLU Mustafa Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9, no.2 (2007): 71 - 83.
MLA GÜRBÜZ Hasan,KIŞOĞLU Mustafa Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, 2007, ss.71 - 83.
AMA GÜRBÜZ H,KIŞOĞLU M Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 9(2): 71 - 83.
Vancouver GÜRBÜZ H,KIŞOĞLU M Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 9(2): 71 - 83.
IEEE GÜRBÜZ H,KIŞOĞLU M "Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği)." Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, ss.71 - 83, 2007.
ISNAD GÜRBÜZ, Hasan - KIŞOĞLU, Mustafa. "Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği)". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9/2 (2007), 71-83.