Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 19 - 40 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi

Öz:
Bu çalışmada bankalarda risk yönetiminin önemli unsurlarından birisi olan faiz oranı riski, bankalar için bu riskin ölçülmesi açısından ele alınacaktır. Faiz oranı riski bir bankanın finansal pozisyonunun faiz oranlarındaki olumsuz hareketlere maruz kalmasıdır ve bütün bankalar faiz oranı riski ile karşılaşmaktadırlar. Faiz oranlarındaki dalgalanmalar, bir bankanın aktif ve pasiflerinin ekonomik değerini ve bilanço dışı pozisyonlarını değiştirirken gelir ve giderlerini de değiştirmektedir. Bu değişikliklerin net etkisi bankanın toplam gelirine ve ekonomik değerine yansıtılmaktadır. Hem gelirlerin hem de ekonomik değerin maruz kaldığı faiz riski etkisinin ölçülmesinde bir dizi teknik kullanılmaktadır. Bu çalışmada bir bankanın maruz kaldığı faiz riskinin ölçülmesinde kullanılan teknik; GAP Analizidir. Çalışmanın uygulama kısmında Gap Analizi kullanılarak Türk Bankacılık Sisteminde halen faaliyette olan bankalar için faiz riski ölçümü gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelime: risk faiz gap analizi bankacılık sektörü

Konular: Dil ve Dil Bilim

Measuring Interst Risk in Banks: A GAP Analysis

Öz:
In this study, interest rate risk, one of the most important components of the risk management, is studied by all banks. As faced by all banks, interest rate risk is the exposure of a bank's financial condition to adverse shiftments in interest rates. When interest rates fluctuate, a bank's earnings and expenses change, as do the economic value of its assets, liabilities and off balance sheet positions. The net effect of these changes is reflected on the bank's overall income and economic value A number off techniques are available for measuring interest rate risk exposure of both earnings and economic value. The technique which is used in this study for measuring bank's interest rate risk exposure is GAP Analysis. The application part of this study employs GAP Analysis to measure interest rate risk for banks operating in Turkish Banking System.
Anahtar Kelime: interests gap analysis banking sector risk

Konular: Dil ve Dil Bilim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Gökmen, B. (2002), Türk Bankacılık Sisteminde Faiz Marjları, Banka ve Mali Yorumlar 8(39).
 • BDDK (2001), Yıllık Rapor.
 • BDDK(2005), 10 Soruda Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel II)
 • Koch,T.W. ve Macdonald,S.S. (2000), Bank Management, The Dryden Pres:USA, 4th edition.
 • Karabulut, G. (2002), Gelişmekte olan Ülkelerde Finansal Krizlerin Nedenleri, İstanbul: Der Ya.
 • Halkbank (1994), Bankacılıkta Döviz ve Faiz Yönetim Teknikleri ve Türkiye Uygulaması, Eğitim Müdürlüğü Yayınları: İstanbul.
 • Rose, P.S. (1999), Commercial Bank Management, Singapore: Irwin/ mcGraw-Hill, International Editions
 • Sakar, H. (2002), Risk Yönetimi Açısından Bankalarda Aktif- Pasif Yönetimi (Birinci Basım,), İstanbul.: MİDA institute.
 • Grenunning, H. V. ve Brajoviç, S. (2003), Analyzing and Managing Banking Risk (Second Edition), Washington, D.C.: The World Bank Publication.
 • Yavuz, S. T. (2002), Risk Yönetimi 'İçeri'Aktif Pasif Yönetimi 'Dışarı' (mı?), Bankacılar Dergisi, Yıl 13(41)
 • Saruhan, D. ve Ş. Yıldız (1994), Enflasyonun Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkileri ye Türk Bankacılık Sektörüne Bir Bakış, Ankara: TBB Ya.( 189).
 • Öçal Tezer ve diğerleri (1997), Para Banka Teori ve Politika, Birinci Basım, Ankara:Gazi Kitabevi
 • http://www.occ.treas.gov/handbook/irr.pdf, Erişim Tarihi: 12/09/2005.
 • http://www.apra.gov.au/ADl/loader.cfm7urWcommonspot/security/ getfile.cfm&PageID=5983, Erişim- Tarihi:07/08/2005.
 • http://www.fdic.gov/regulations/safety/manual/section7-1 .html, Erişim Tarihi:20/08/2005.
 • http://www.stlouisfed.org/col/courses/base/online/fa_sensitivity/chapter.htm, Erişim Tarihi:27/09/2005.
 • http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=aph&an=9705163031 an, Erişim Tarihi:03/08/2005.
 • http::// www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0212g.pdf, Erişim Tarihi:05/09/2005
 • http://www.tbb.org.tr/turkce/bulten/3%20aylik/ konsolidemalitablolar/200212/default.asp, Erişim Tarihi:23/06/2005
 • http://www.tbb.org.tr/turkce/bulten/3%20aylik/ konsolidemalitablolar/200412/default.asp, Erişim Tarihi :23/06/2005
 • http://Atonet.org.tr/yeni/files/-files/Medya-îlişkileri/baseliki/ato_basel pdf.Erişim Tarihi.09.04.2007).
 • http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/risk.doc, Erişim Tarihi 03/04/2007
 • http:// www.tbb.org .tr/turkce/dergi/dergi58/ZiraatBD.pdf, Erişim Tarihi: 01/04/2007
 • http://www.bddk.org.tr/turkce/yayinlarveraporlar/rapor/bddk/ arastirma/2005-7.pdf, Erişim Tarihi 27/03/2007
APA YALÇINKAYA J, EKİNCİ A (2007). Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi. , 19 - 40.
Chicago YALÇINKAYA Julide,EKİNCİ Aykut Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi. (2007): 19 - 40.
MLA YALÇINKAYA Julide,EKİNCİ Aykut Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi. , 2007, ss.19 - 40.
AMA YALÇINKAYA J,EKİNCİ A Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi. . 2007; 19 - 40.
Vancouver YALÇINKAYA J,EKİNCİ A Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi. . 2007; 19 - 40.
IEEE YALÇINKAYA J,EKİNCİ A "Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi." , ss.19 - 40, 2007.
ISNAD YALÇINKAYA, Julide - EKİNCİ, Aykut. "Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi". (2007), 19-40.
APA YALÇINKAYA J, EKİNCİ A (2007). Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 19 - 40.
Chicago YALÇINKAYA Julide,EKİNCİ Aykut Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8, no.1 (2007): 19 - 40.
MLA YALÇINKAYA Julide,EKİNCİ Aykut Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, 2007, ss.19 - 40.
AMA YALÇINKAYA J,EKİNCİ A Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2007; 8(1): 19 - 40.
Vancouver YALÇINKAYA J,EKİNCİ A Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2007; 8(1): 19 - 40.
IEEE YALÇINKAYA J,EKİNCİ A "Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, ss.19 - 40, 2007.
ISNAD YALÇINKAYA, Julide - EKİNCİ, Aykut. "Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8/1 (2007), 19-40.