Yıl: 2006 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 47 - 61 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yeni ekonomik Düzende Bütçe Sistemlerindeki Değişim Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu

Öz:
Devletin ekonomik faaliyetlerini gerçeklestirme araçlarından en önemlisini bütçe olusturmaktadır. Ekonominin yönlendirilmesi ve düzenlenmesinde, ekonomi politikasının yürütülmesinde bütçe içerisinde yer alan kalemlerin sınıflandırma teknigini olusturan bütçe sistemleri büyük bir öneme sahiptir. Bu açıdan içerisinde bulundugumuz küresellesme sürecinin yaratmıs oldugu yeni ekonomik düzende kamu hizmetlerinde sonuç analizine dayalı olan performans esaslı bütçeleme sistemi bütçeleme anlayısında kabul görmeye ve uygulanmaya baslanmıstır. Türkiye bu yolda 2006 yılında yürürlüge giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilk adımlarını atmıs ve kamu kurum ve kuruluslarında girdi-çıktı analizine dayalı performans esaslı bütçeleme sistemi uygulaması baslamıstır. Bu süreçte Türk kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılması ve kamu hizmetlerinde etkinligin saglanması mümkün olmus iken, diger yandan sisteme uyumu güçlestiren bazı sorunlar gündeme gelmistir. Çalısmada kullanılan yöntem Türk Kamu Mali Yönetiminin teorik olarak analizine imkan vermistir.
Anahtar Kelime: yeni ekonomi bütçe performansa dayalı bütçeleme kamu finansmanı Türkiye 5018 Sayılı kanun

Konular: Tarih Sosyal Çalışma İşletme Kamu Yönetimi İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler

The Changing Period of Budget Systems in the New Economic Order and the Harmony of Turkish Public Finance

Öz:
Budget is the most important tool of goverment to perform its economic activities. The budget systems which form the classification tecniques of the units that take place in directing and ordering the economy and in carrying out the economy policy, have a crucial role. In this context, result oriented performance based budgeting system in public services has been accepted and practiced widely in the new world order created by globalization process in which we live. On this way, Turkey took its first steps with the Public Finance Administration and Control Law numbered 5018 that went into effect in 2006 and the practice of performance based budgeting system which is input-output oriented has begun in public institutions and organizations. In this period, the reorganization of Turkish Public Finance Administration and efficiency in public servivices have been realized. However, some problems that make the harmony difficult to the system have taken place. The method used in this study has provided an opportunity to analyze Turkish Public Finance Administration on theoretical grounds.
Anahtar Kelime: public finance Turkey 5018 Numbered law new economy budget performance based budgeting

Konular: Tarih Sosyal Çalışma İşletme Kamu Yönetimi İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1) Aktan C., C., Dileyici, D., Vural, i., Y., (2004), Kamu Maliyesinde Çagdas Yaklasımlar, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ankara.
 • 2) Aktan, C., C., (2001), Kamu Ekonomisi ve Kamu Maliyesi, Anadolu Matbaacılık, izmir.
 • 3) Aktan, H., B., (2005), “Çok Yıllı Bütçeleme ve Türkiye Uygulaması”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:286, Haziran, ss:17-20.
 • 4) Andrews, M., (2004), “Authority, Acceptance, Ability and Performance Based Budgeting”, The International Journal of Public Sector Management, Vol:17, Iss 4/5, pp:332-341.
 • 5) Annett, A., and Jaeger, A., (2004), “Europe’s Quest for Fiscal Discipline”, Finance & Development, June, pp:22-25.
 • 6) Aydemir, B., (2005), “Stratejik Yönetim ve Bütçe”, 20. Türkiye Maliye Sempozyumu: Türkiye’de Yeniden Mali Yapılanma, 23-27 Mayıs, Karahayıt-Pamukkale, ss:24-33.
 • 7) Demircan, E., (2005), “Karsılastırmalı Bir Perspektiften Kamu Mali Yönetiminde Türk Bütçe Sistemi ve Analitik Bütçe Sistemine Geçis”, Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), Sayı:25, Ocak.
 • 8) Demircan, Esra, (2006), “Reform of Budget ın Public Financial Management Reorganization:The Case of Turkey”, 4. International Business Administration Symposium,Karvina: Silesian University in Opava, 26-27 April.
 • 9) Diamond, J., (2002), “Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required?”, IMF Working Paper, WP/02/240, December.
 • 10) Edizdogan, N., (1989), Kamu Bütçesi, Uludag Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:15, Bursa.
 • 11) Erüz, E., (2005), “Yeni Mali Yönetim Yapısında Performans Esaslı Bütçeleme”,
 • 20. Türkiye Maliye Sempozyumu: Türkiye’de Yeniden Mali Yapılanma, 23-27 Mayıs, Karahayıt-Pamukkale, ss:61-73.
 • 12) Falay N., (1987), Program Bütçe ve Sıfır Esaslı Bütçe Sistemleri, stanbul Üniversitesi Yayın No:521, Maliye Arastırma Merkezi Yayın No:71, İstanbul.
 • 13) Kelly, J., M., (2005), “A Century of Public Budgeting Reform: The Key Question”, Administration and Society, Vol:37, No:1, March, pp:89-109.
 • 14) Kesik, A., (2005), “Avrupa Birligi Sürecinde Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: Çok Yıllı Bütçelemenin Uygulanabilirligi”, Sosyo-Ekonomi Dergisi,Yıl:1, Sayı:1, ss:127-144.
 • 15) Kızıltas, E., (2003), “Çok Yıllı Bütçeleme Sistemi”, Bütçe Dünyası, Sonbahar,Sayı:16, ss:13-24.
 • 16) Landefeld, J.S., and Fraumeni, B.M., (2000), “Measurıng the New Economy”, Bureau of Economic Analysıs Advisory Commitee Meeting, May, www.bea.gov/bea/papers.htm-30k, 03.03.2006.
 • 17) Mcgill, R., (2001), “Performance Budgeting”, The International Journal of Public Sector Management, Bradford, Vol: 14, ISS 4/5,
 • http://www.ingentaconnect.com/content/mcb/042/2001/00000014/00000005/art00001, 12.02.2006.
 • 18) Öz, E., Kaplan, E., (2005), “Türk Mali Sisteminin Yeniden Yapılandırılması, Türk idare Dergisi, Yıl:77, Sayı:446, Mart, ss:243-261.
 • 19) Robinson, M., and Brumby, J., (2005), “Does Performance Budgeting Work”, IMF Working Paper, WP/05/210, November.
 • 20) Rodrik, D., (2000), Yeni Küresel Ekonomi ve Gelismekte Olan Ülkeler: Dısa Açılma Nasıl Gerçeklestirilmeli?, Sabah Kitapları 107-Çagdas Bakıslar Dizisi 27, İstanbul.
 • 21) Samuelson, P., (2001), “The New Economy and Informatıon Technology Policy”, Publication Version, Hal R. Varian, University of California, Berkeley, July,http://www.sims.berkeley.edu/~pam/papers/infopolicy, 22.04.2006.
 • 22) Schick, A., (2003), “The Role of Fiscal Rule in Budgeting”, OECD Journal on Budgeting, Volume 3-No:3, ss:7-35.
 • 23) Soros, G., (2003), Küresellesme Üzerine, stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,İstanbul.
 • 24) Stiglitz, J., E., (2002), Küresellesme-Büyük Hayal Kırıklıgı; (Çev: Arzu TASÇIOGLU-Deniz VURAL), Plan B Yayıncılık, stanbul.
 • 25) Stiglitz, J., E., (2003), “Globalizationand Growht in Emerging Markets and the New Economy”, Journal of Policy Modeling, 25, pp:505-524.
 • 26) T.C. Maliye Bakanlıgı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlügü, (2004a), Ulusal ve Uluslar arası Çalısmalar Isıgında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Sayı:2004/1, Subat, Ankara.
 • 27) T.C. Maliye Bakanlıgı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlügü, (2004b), Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi (Pilot Kurumlar için Taslak), Ankara.
 • 28) T.C. Maliye Bakanlıgı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlügü, (2004c), 2005 Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi, Ankara.
 • 29) T.C. Maliye Bakanlıgı Strateji Gelistirme Baskanlıgı, (2006), 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Subat, Ankara.
 • 30) Tanzi, V., (1998), “The Demise of the Nation State?”, IMF Working Paper, WP/98/120.
APA DEMİRCAN SİVEREKLİ E (2006). Yeni ekonomik Düzende Bütçe Sistemlerindeki Değişim Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu. , 47 - 61.
Chicago DEMİRCAN SİVEREKLİ Esra Yeni ekonomik Düzende Bütçe Sistemlerindeki Değişim Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu. (2006): 47 - 61.
MLA DEMİRCAN SİVEREKLİ Esra Yeni ekonomik Düzende Bütçe Sistemlerindeki Değişim Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu. , 2006, ss.47 - 61.
AMA DEMİRCAN SİVEREKLİ E Yeni ekonomik Düzende Bütçe Sistemlerindeki Değişim Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu. . 2006; 47 - 61.
Vancouver DEMİRCAN SİVEREKLİ E Yeni ekonomik Düzende Bütçe Sistemlerindeki Değişim Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu. . 2006; 47 - 61.
IEEE DEMİRCAN SİVEREKLİ E "Yeni ekonomik Düzende Bütçe Sistemlerindeki Değişim Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu." , ss.47 - 61, 2006.
ISNAD DEMİRCAN SİVEREKLİ, Esra. "Yeni ekonomik Düzende Bütçe Sistemlerindeki Değişim Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu". (2006), 47-61.
APA DEMİRCAN SİVEREKLİ E (2006). Yeni ekonomik Düzende Bütçe Sistemlerindeki Değişim Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 47 - 61.
Chicago DEMİRCAN SİVEREKLİ Esra Yeni ekonomik Düzende Bütçe Sistemlerindeki Değişim Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13, no.2 (2006): 47 - 61.
MLA DEMİRCAN SİVEREKLİ Esra Yeni ekonomik Düzende Bütçe Sistemlerindeki Değişim Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, 2006, ss.47 - 61.
AMA DEMİRCAN SİVEREKLİ E Yeni ekonomik Düzende Bütçe Sistemlerindeki Değişim Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2006; 13(2): 47 - 61.
Vancouver DEMİRCAN SİVEREKLİ E Yeni ekonomik Düzende Bütçe Sistemlerindeki Değişim Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2006; 13(2): 47 - 61.
IEEE DEMİRCAN SİVEREKLİ E "Yeni ekonomik Düzende Bütçe Sistemlerindeki Değişim Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, ss.47 - 61, 2006.
ISNAD DEMİRCAN SİVEREKLİ, Esra. "Yeni ekonomik Düzende Bütçe Sistemlerindeki Değişim Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13/2 (2006), 47-61.