Yıl: 2006 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 77 - 96 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması

Öz:
Bu çalısmanın iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; demografik degiskenlerin, örgütsel baglılık boyutlarını etkileyip etkilemedigi, ikincisi ise; örgütsel baglılık boyutlarının, çalısanın yasadıgı sehir degiskeni ile çalıstıgı sektör (kamu ve özel) arasında bir fark yaratıp yaratmadıgını test etmeye yöneliktir. Bu amaçlara ulasabilmek için, örgütsel baglılık boyutlarını tanımlayan anket formu, zmir ve Manisa’da, 16 kurumda çalısan 160 yöneticiye yapılmıstır. Demografik degiskenler arasında; çalısanların yas grupları, egitim düzeyleri, cinsiyetleri, medeni durumları ve toplam hizmet süreleri ile bulundukları pozisyonda geçirdikleri süreler dikkate alınmıstır. Örgütsel baglılık boyutları ile demografik degiskenler arasındaki iliskiyi test edebilmek amacıyla, bes önermeden yararlanılmıstır. Sonuçlar, demografik degiskenlerin, örgütsel baglılık üzerinde, çok etkili oldugunu göstermistir. Elde edilen sonuçların, örgütsel baglılık yazınına, katkıda bulunacagı tahmin edilmektedir
Anahtar Kelime: İzmir özel sektör yöneticiler demografik özellikler kentsel farklılıklar sektörel farklılıklar Manisa kamu sektörü örgütsel bağlılık

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ABDULLAH,M.H.A. SHAW,J.D., (1999)., “ Personal factors and organizational commitment: main interactive effects in the United Arab Emirates”, Journal of Managerial Issues,11 (1), Spring, 77-93.
 • AL-FADLI,F., (1997)., “The relationship between organizational commitment, leadershipsubordinates work’s relationships and demographic variables”, Public Administration, 37(1) (May), 75-120.
 • ALLEN, N.J., (1987), “Organizational commitment: toward a three-component model”,Research Bulletin; The University of Western Ontario, 60.
 • AL-MEER, A.R., (1989)., “Organizational commitment: a comparison of Westerns Asians and Saudis”, International Studies of Management and Organization, 19(2), 74-84.
 • AL-OTAIBI, A., (1993), “ The effect of organizational commitment and personal factors on job performance of Kuwaiti and Arab work force in the government sector in the state of Kuwait”, Arab Journal for Administrative Sciences, 11(1),109-134.
 • AL-QARIOTI,M.Q., (2001), “Administrative Reform”, Dar Ashorooq: Amman.
 • ANGLE, H. PERRY,J., (1981), “ Commitment and organizational effectiveness”, Administrative Sciences Quarterly, 26, 1-13.
 • ANONYMOUS. (2000)., “Why loyalty is not enough“, HR Focus, 77(11), 1-14
 • AYCAN, Z.,(2000), “Toplumsal Kültürün Kurumsal Kültür ve insan Kaynakları Uygulamaları Üzerine Etkileri”,İstanbul: Türk Psikologları Dernegi Yayınları,26-53.
 • BALFOUR, D.L., WECHSLES,B., (1991), “Organizational commitment: a reconceptualization and emprical test of public-private differences”, Review of Public Personnel Administration, 10(3), 23-24.
 • BATERMAN, T.S. STRESSER,S.A., (1984), “A longitudinal analysis of the antecedents of organizational commitment”, Academy of Management, 27(1), 95-112.
 • BOURANTAS, D. PAPALELEXANDRIS, N., (1992), “Variables affecting organizational commitment: private versus publicly owned organizations in Greece”, Journal of Management Psychology, 7(1)3-15.
 • BOZKURT, T., (2000), “ TKY Uygulamalarını hızlandıran kültürel varsayımlar ile is tatmini ve örgütsel baglılık arasındaki iliskiler: Kuramsal bir model çalısması”, Ankara: Türk Psikologlar Dernegi Yayınları, 119-138.
 • BYRNE, J., (1999), “The search for the young and gifted: why talent counts”, Business Week, October, 4, 108-11.
 • CHOUDHRY, S., (1989), “Occupational level and job satisfaction: a comparative study of public and private sector organizations”, Journal of Management, 15(2), 229-250.
 • COHEN,A.,( 1991), “Career stage as a moderator of the relationship between organizational commitment and its outcomes: a meta analysis”, Journal of Occupational Psychology, 64,253-268.
 • ÇAKAR,D.N., (2005), “Adalet ve Etik algılarının, kuruma güven ve baglılık üzerinde etkisi: Vakıf ve Devlet Üniversitelerinin Karsılastırılması”, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı,105.
 • DUNHAM, R.B.,GRUBE,J.A., (1994), “Organizational commitment: the utility of an integrative defination“, Journal of Applied Psychology, 79, 370-380.
 • DUYGULU,E., vd., (2005), “İİBF ögretim elemanlarının ise baglılık, is doyumu, algıladıkları örgütsel destek, örgüte baglılık ve örgütsel vatandaslık davranısı iliskisi”, XIII.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 55.
 • GOULET,R.L.,FRANK,M.L., (2002), “Organizational commitment across three sectors:public, non-private, and for-profit”, Public Personnel Management, Summer, 31(2), 201-210.
 • GRUSKY,D., (1996), “Career mobility and organizational commitment”, Administrative Science Quarterly, 10, 488-503.
 • GÜL, H.; OKTAY,E., (2005), “Demografik degiskenlerin, duygusal, devamlılık ve normatif baglılıkla iliskileri üzerinde bir arastırma”, stanbul: İktisat, İsletme ve Finans Dergisi, 65.
 • HALLER, M., ROSENMAYER, O.,( 1971), “The pluridimensionality of work commitment”, Human Relations, 24(4), 501-518.
 • HAMARNEH,M., (1998), “ The opposition commitment: toward a three-component model”, Research Bulletin, The University of Western Ontario, 60.
 • İBİCİOGLU, H., ve dg., “Kariyerlerinin ilk dönemlerindeki akademisyen adaylarında is güvensizliginin, isten alınan tatmin ve örgütsel baglılıkla etkilesimi”, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 109.
 • KETCHAND, A.A.,STREWSER, J.R., (1998), “The existence of ultiple measures of organizational commitment and experience related differences in a public accounting setting”,Behavioral Research in Accounting, 110,109-137.
 • KING,A.S., (1996), “Empowering the work place: a commitment cohesion exercise”, Career Development International, 1(7),5-11.
 • KLINE, C.,PETER,L.H.,( 1991)., “Behavioral commitment and tenure of new employees: a replication and extension”, Academy of Management Journal, 15(2),229-250.
 • LOIS, K.,NYHAN,R.C.,(1994), “Dimensions of organizational commitment in the public sector :an empirical assessment”, Public Administration Quarterly, 99,99-118.
 • MARKUS,H.R.; KITAYAMA,S., (1991), “Culture and the self: Implications for cognition, emotional and motivation”, Psychological Review, 98, 224-253
 • MATHIEU,J.E.,ZAJAC,D.M., (1990), “A review of meta analysis of the antecedents, correlates and consequences of organizational commitment”, Psychology Bulletin, 108,951-995.
 • MEYER, J.P.,ALLEN,N.J., (1999), “Organizational commitment: toward a threecomponent model“, Research Bulletin, The University of Western Ontario, 60.
 • MODWAY, R.T.,STEERS,R.M.,PORTER,L.W., (1979), “The measurement of organizational commitment”, Journal of Vocational Behavior, 14,224-247.
 • MORRIS, J.H.,SHERMAN,J.D., (1979), “Generalizability of an organizational commitment model”, Academy of Management Journal, 24,512-526.
 • NEAR, J.P.,( 1989), “Organizational commitment among Japanese and US workers”, Organizational Studies, 10,281-300.
 • OLIVER,N., (1990), “Work rewards, work values and organizational commitment in an employees owned firm: evidence from the U.K”, Human Relations, 43(6),515-526.
 • ONAY,ÖZKAYA,M.;KARAA,E.ONAG,A.O; (2004),”The Effect of the culture and administrative methods on the organization commitment of employees in the private and state sector in Turkey”, “International Conference: Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy”,Greece
 • PASCALE, R., (1988), “Fitting employees into the corporate culture”, Fortune, 28 (May),28-40.
 • PETER, T.,WATERMAN,R.H.J., (1982), Search for Excellence, Warner Books Inc: New York.
 • PORTER,,L.W.,STEERS,R.M.,(1974),“Organizational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatric technicians”, Journal of Applied Psychology, 59 (October), 603-609.
 • RAINEY,H., (1989), “ Public Management: recent research on the political contex and managerial roles, structures and behaviors”, Journal of Management, 15(2),229-250.
 • SCHEIN, E.H., (1991), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass: San Francisco.
 • SCHEIN, E., (1984), “Coming to a new awareness of organizational culture”, Sloan Management Review, Winter, 3-16.
 • SOLOMON, E., (1986), “Private and public sector managers: an empirical investigation of job characteristics and organizational climate”, Journal of Applied Psychology, 71,247-259.
 • STEERS, R., (1977), “Antecedents and outcome of organizational commitment”, Administrative Science Quarterly, 22, 46-55.
 • STUMPF,S., HARTMAN., (1984), “Individual exploration to organizational commitment”, Administrative Science Quarterly, 27,46-55.
 • THORNTHWAITE,L., (1993), “ The relationship between union commitment and gender: some qualifying factors”, Industrial Relations, 48(4),762-779.
 • TRIANDIS, H.C., (1989), “The self and social behavior in differing cultural contexts”,Pyschological Review, 96, 506-520.
 • WILSON,H.H., (2001), “The moral significance employee loyalty “, Business Ethics Quarterly, 11(1),(January),41-66.
 • WASTI, A., (2000), “Örgütsel Baglılıgı Belirleyen Evrensel ve Kültürel Etmenler: Türk Kültürüne Bakıs”, stanbul: Türk Psikologları Dernegi Yayınları, 202- 224.
APA ÖZKAYA ONAY M, KOCAKOÇ DEVECİ İ, KARAA E (2006). Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. , 77 - 96.
Chicago ÖZKAYA ONAY Meltem,KOCAKOÇ DEVECİ İpek,KARAA Emre Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. (2006): 77 - 96.
MLA ÖZKAYA ONAY Meltem,KOCAKOÇ DEVECİ İpek,KARAA Emre Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. , 2006, ss.77 - 96.
AMA ÖZKAYA ONAY M,KOCAKOÇ DEVECİ İ,KARAA E Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. . 2006; 77 - 96.
Vancouver ÖZKAYA ONAY M,KOCAKOÇ DEVECİ İ,KARAA E Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. . 2006; 77 - 96.
IEEE ÖZKAYA ONAY M,KOCAKOÇ DEVECİ İ,KARAA E "Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması." , ss.77 - 96, 2006.
ISNAD ÖZKAYA ONAY, Meltem vd. "Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması". (2006), 77-96.
APA ÖZKAYA ONAY M, KOCAKOÇ DEVECİ İ, KARAA E (2006). Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 77 - 96.
Chicago ÖZKAYA ONAY Meltem,KOCAKOÇ DEVECİ İpek,KARAA Emre Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13, no.2 (2006): 77 - 96.
MLA ÖZKAYA ONAY Meltem,KOCAKOÇ DEVECİ İpek,KARAA Emre Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, 2006, ss.77 - 96.
AMA ÖZKAYA ONAY M,KOCAKOÇ DEVECİ İ,KARAA E Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2006; 13(2): 77 - 96.
Vancouver ÖZKAYA ONAY M,KOCAKOÇ DEVECİ İ,KARAA E Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2006; 13(2): 77 - 96.
IEEE ÖZKAYA ONAY M,KOCAKOÇ DEVECİ İ,KARAA E "Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, ss.77 - 96, 2006.
ISNAD ÖZKAYA ONAY, Meltem vd. "Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13/2 (2006), 77-96.