Yıl: 2007 Cilt: 0 Sayı: 22 Sayfa Aralığı: 31 - 39 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Tanılama Yöntiminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı TEVİTÖL (Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Lisesi)’de uygulanan tanılama çalışmasının, üstün yeteneğin belirlenmesinde kullanılabilirliğini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemi 45’i kız, 49’u erkek olmak üzere toplam 94 öğrenciden oluşmaktadır. Üstün yeteneğin tanılanması için WISC R zeka ölçeği, Progresif Matrisler testi ve Performans Değerlendirmesi uygulanmıştır. Sonuç olarak tanılamaya giren öğrencilerin Progresif Matrisler testi puanlarının WISC R zeka ölçeği puanlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı, Performans Değerlendirmesi puanlarının ise farklılaşmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelime: tanılama üstün yetenekli öğrenciler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkanat, H. (1999). Üstün veya özel yetenekliler. Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi. Sayı:103.
 • Ataman, A. (1996). Eğitimimize bakışlar I. (ed. Dr. İ. Fındıkçı) İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Bildiren, A. (2007) Üstün yetenekli çocuklar ve bilim sanat merkezleri. İlköğretmen Eğitimci Dergisi. Nisan 2007. Sayı:8 Kök Yayıncılık. Ankara
 • 1.Türkiye Üstün yetenekli çocuklar kongresi durum tespiti komisyonu ön raporu (2004). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları. S.66
 • Çağlar, D. (2004). ‘Üstün zekalı çocukların seçimi’ 1. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi seçilmiş makaleler kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, s. 343-350.
 • Ergin , H . (2004). ‘Zeka düzeyinin iletişim becerileri programından yararlanma düzeyine etkisi’ 1. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi bildiriler kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları .
 • Ersoy, Ö., Avcı, N., (2001). Üstün zekalı ve üstün yetenekliler, özel gereksinimi olan çocuklar ve eğitimleri. ‘Özel Eğitim’ İstanbul: YAPA Yayın Pazarlama.
 • Heller, F. J. Mönks, A. H. Passow) İnternational Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent. Oxford: Pergamon Press, s. 29-46.
 • Karaca, D. Ve Sezginsoy, B. (2005). ‘Bilim sanat merkezlerindeki proje çalışmalarının yeri, önemi ve değerlendirilmesi’ 1. Fen ve Teknoloji Eğitimi Sempozyumu, Ankara.
 • M.E.B. Bilim ve sanat merkezi yönergesi , (2001) .
 • Metin, N. (1999). Üstün yetenekli çocuklar. Ankara: Öz Aşama Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
 • Moore, A. D., (1992). Gifted and talented children and youth.(ed. L. M. Bullock). Exceptionalities in Children and Youth. USA: Allyn and Bacon Inc. s. 420-448
 • Öner, N., (1997). Türkiye’de kullanılan psikolojik testler. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, s. 150-151.
 • Özgüven, E. İ. (2000). Psikolojik testler. Ankara: Pdrem Yayınları s. 208-217.
 • Özsoy, Y; Özyürek, M; Eripek, S. (1988) Özel eğitime muhtaç çocuklar, özel eğitime giriş. Karatepe Yayınları, Ankara
 • Passow, A. H. (1993). National / state policies regarding education of the gifted’ (ed. K. A. Heler, F. J. Mönks, A. H. Passow) İnternational Handbook of Resarch and Development of Giftedness and Talent. Oxford: Pergamon Pres, s. 29-46
 • Renzulli, J.S. ve Delcount, M.A.B. (1986), ‘The legacy and logic of resarch on identification of gifted gifted persons’, Gifted Child Quatery, Vol.30, s.20-23.
APA BİLDİREN A, uzun m (2007). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Tanılama Yöntiminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. , 31 - 39.
Chicago BİLDİREN Ahmet,uzun metin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Tanılama Yöntiminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. (2007): 31 - 39.
MLA BİLDİREN Ahmet,uzun metin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Tanılama Yöntiminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. , 2007, ss.31 - 39.
AMA BİLDİREN A,uzun m Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Tanılama Yöntiminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. . 2007; 31 - 39.
Vancouver BİLDİREN A,uzun m Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Tanılama Yöntiminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. . 2007; 31 - 39.
IEEE BİLDİREN A,uzun m "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Tanılama Yöntiminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi." , ss.31 - 39, 2007.
ISNAD BİLDİREN, Ahmet - uzun, metin. "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Tanılama Yöntiminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi". (2007), 31-39.
APA BİLDİREN A, uzun m (2007). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Tanılama Yöntiminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(22), 31 - 39.
Chicago BİLDİREN Ahmet,uzun metin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Tanılama Yöntiminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.22 (2007): 31 - 39.
MLA BİLDİREN Ahmet,uzun metin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Tanılama Yöntiminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.22, 2007, ss.31 - 39.
AMA BİLDİREN A,uzun m Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Tanılama Yöntiminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 0(22): 31 - 39.
Vancouver BİLDİREN A,uzun m Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Tanılama Yöntiminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 0(22): 31 - 39.
IEEE BİLDİREN A,uzun m "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Tanılama Yöntiminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.31 - 39, 2007.
ISNAD BİLDİREN, Ahmet - uzun, metin. "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Tanılama Yöntiminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2007), 31-39.