Yıl: 2007 Cilt: 0 Sayı: 22 Sayfa Aralığı: 54 - 63 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, fen bilimleri ve matematik eğitimi alanlarında yapılan yüksek lisans ve doktora tezi çalışmalarındaki istatistiksel hataları incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki üç devlet üniversitesinin kütüphanelerinde bulunan fen bilimleri ve matematik eğitimi alanlarıyla ilgili tezlerin listesi çıkarılmıştır. Bu listeden; Bilgisayar, Biyoloji, Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Matematik eğitimi alanları ile ilgili 129 adet tez çalışması random olarak seçilmiştir. İncelenen tez çalışmalarındaki hatalar yedi farklı alt boyutta değerlendirilmiştir. Bu boyutlar; veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenirlilikleri ile ilgili hatalar, örneklem seçimi ile ilgili hatalar, betimsel istatistiklerin kullanımına yönelik hatalar, normal dağılım tespitine yönelik hatalar, parametrik ve parametrik olmayan testlerin kullanımı ile ilgili hatalar, ifade hataları ve biçimsel hatalardır. Araştırma sonucunda, birçok tez çalışmasında istatistiksel açıdan hatalı kullanımların olduğu gözlenmiştir. Bu hatalar, bazı alt boyutlarda yıllara bağlı olarak değişim göstermektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular tartışılarak, istatistik tekniklerinde yaşanan gelişmelere göre çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelime: fen eğitimi istatiksel hatalar matematik eğitimi bilgisayar eğitimi tezler istatistiki değerlendirme fen müfredatı fen dersleri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akgül, A. (2005). Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri: SPSS Uygulamaları, Ankara: Emek Ofset.
 • Bluman, A. G. (1995). Elementary Statistic: A Step by Step Approach, US: William C. Brown Publisher.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ercan, İ., Yazıcı, B., Ediz, B., Özkaya, G., ve Kan, İ. (2004). Bilimsel Araştırmalarda Yapılan İstatistiksel Hatalar, VII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Mersin.
 • Ergün, M. (1995). Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları: SPSS for Windows, Ankara: Ocak Yayınları.
 • Erkuş A.(2004). Bazı Tıp Dergilerinin Son Sayılarındaki Makalelerin Yöntemsel ve İstatistiksel Açıdan İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2 (176-181).
 • Gronlund, N.E. ve Linn, R.L. (1990). Measurement and Evaluation in Teaching, Sixth Edition, New York: Mac Millian Publishing.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Levin, R.I. ve Rubin, D.S. (1998). Statistics for Management, Seventh Edition, New Jersey: Englewood Cliffs.
 • Orhunbilge N. (1997). Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri, İstanbul: İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayını.
 • Rosnow, R. L. ve Rosenthal, R. (1996). Computing Contrasts, Effect Sizes, and Counternulls on Other People's Published Data: General Procedures for Research Consumers, Psychological Methods, Cilt :1, Sayı:1.
 • Tavşancıl, E.T. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri , Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yüzer, A.F., Ağaoğlu, E. Tatlıgil, H., Özmen, A ve Şıklar, E. (2003). İstatitik, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
APA KABACA T, ERDOĞAN Y (2007). Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi. , 54 - 63.
Chicago KABACA Tolga,ERDOĞAN YAVUZ Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi. (2007): 54 - 63.
MLA KABACA Tolga,ERDOĞAN YAVUZ Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi. , 2007, ss.54 - 63.
AMA KABACA T,ERDOĞAN Y Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi. . 2007; 54 - 63.
Vancouver KABACA T,ERDOĞAN Y Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi. . 2007; 54 - 63.
IEEE KABACA T,ERDOĞAN Y "Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi." , ss.54 - 63, 2007.
ISNAD KABACA, Tolga - ERDOĞAN, YAVUZ. "Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi". (2007), 54-63.
APA KABACA T, ERDOĞAN Y (2007). Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(22), 54 - 63.
Chicago KABACA Tolga,ERDOĞAN YAVUZ Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.22 (2007): 54 - 63.
MLA KABACA Tolga,ERDOĞAN YAVUZ Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.22, 2007, ss.54 - 63.
AMA KABACA T,ERDOĞAN Y Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 0(22): 54 - 63.
Vancouver KABACA T,ERDOĞAN Y Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 0(22): 54 - 63.
IEEE KABACA T,ERDOĞAN Y "Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.54 - 63, 2007.
ISNAD KABACA, Tolga - ERDOĞAN, YAVUZ. "Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Tez Çalışmalarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2007), 54-63.