Yıl: 1999 Cilt: 26 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 281 - 287 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kompozit rezinlerde görünür ışıkla polimerizasyonun renk değişikliğine etkisi

Öz:
Araştırmada,görünür ışıkla sertleştirilen kompozit rezinin polimerizasyon sonrasındaki muhtemel renk değişikliklerinin, yine görünür ışıkla sertleşen cam iyonomer siman ve kimyasal olarak sertleşen kompozitle mukayeseli olarak değerlendirilmesi amaçlandı.Görünür ışıkla sertleşen, iki farklı renkte (A2 ve B3) kompozit rezin ve cam iyonomer simanla birlikte kimyasal yolla sertleşen, üniversal renge sahip bir kompozit rezin kullanılarak, özel bir teflon indeks içine yerleştirilen B3 rengindeki porselen diskler üzerinde her bir materyalden 10'ar adet standart test örneği hazırlandı, l mm' lik ince tabaka ve bunun üzerine materyal ilavesiyle oluşturulan 2 mm' lik kalın tabaka uygulamalarından sonra kolorimetrik renk analizleri yapıldı. Elde edilen veriler CIELAB renk ölçeğinden yararlanılarak değerlendirildi.Çalışmada kullanılan restoratif materyallerin sertleşme sonrası renk değişim değerleri arasındaki farkların tespiti için varyans analizi ve Duncan testi kullanıldı. Işıkla sertleşen kompozit rezin özellikle ikinci tabaka uygulamalarında diğer iki materyale göre daha fazla renk değişikliği sergiledi (p<0.05). Açık renk restorasyon söz konusu olduğunda, kompozit rezinde koyu renge göre daha fazla renk değişikliği gözlenirken (p<0.05), cam iyonomer simanda açık ve koyu renkli örnekler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0.05).Restoratif materyallerde görünür ışıkla polimerizasyon, kimyasal sertleştirme reaksiyonuna göre daha fazla renk değişikliğine neden olmuş; kompozit rezinin cam iyonomere göre daha fazla etkilendiği görülmüştür.Kompozit rezinde polimerizasyon sonrası renk değişikliğinin açık renkli restorasyonda daha belirgin olduğu gözlenmiş; cam iyonomer simanda restorasyon renginin açık veya koyu oluşu renk değişikliği açısından fark yaratmamıştır. Görünür ışıkla polimerizasyon sonucunda restoratif materyallerde gözlenen renk değişikliği değerleri insan gözünün algılama hassasiyeti sınırları dahilinde olduğundan, klinik açıdan kabul edilebilir düzeydedir
Anahtar Kelime: Polimerizasyon Renk Protez renklenmesi Işık Dental gereçler Malzeme testi Kompozit rezinler Görünür ışıkla polimerizasyon Dental materyaller Kolorimetri Cam iyonomer simanlar

Konular: Diş Hekimliği Polimer Bilimi

The effect of visible-light initiated polymerization on the colorimetric changes of composite resin

Öz:
The possible colorimetric changes resulting from visible-light initiated polymerization of a composite resin were evaluated in comparison with a glass ionomer restorative material and a chemically cured composite resin Using two different shades (A2 and B3) of light- activated composite resin and glass-ionomer restorative material and a chemically-cured composite resin in universal shade, 10 standardized specimens were prepared on shade B<sub>3</sub> porcelain bakings placed in a teflon index for each test material. Colorimetric analysis were made for two different thickness (1 mm and 2 mm) of restorative materials. CIELAB colorimetric measurements were used to calculate the color differences Colorimetric differences of restorative materials resulting from curing process were evaluated by using analysis of variance and Duncan's multiple range test. Light activated composite resin showed statistically different values when compared to other restorative materials (p<0.05). While the composite resin showed higher color changes for the lighter shade (p<0.05), no statistical difference was observed between the light and the dark shades of the glass-ionomer material (p>0.05) Light-curing process caused more color changes in restorative materials when compared with chemical setting and composite resin was more affected from light-curing process compared to glass-ionomer. While the color changes of composite material resulting from light-initiated polymerization was higher for the lighter shades; the shade difference of the glass-ionomer material did not cause any difference with respect to color change. Observed color changes of restorative materials resulting from light-initiated polymerization were found to be close to the values perceptible to the human eye
Anahtar Kelime: Composite Resins Visible-light initiated polymerization Dental Materials Colorimetry Glass Ionomer Cements Polymerization Color Prosthesis Coloring Light Dental Equipment Materials Testing

Konular: Diş Hekimliği Polimer Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA AKALTAN K, KESKİN Y, ÖZKAN Y (1999). Kompozit rezinlerde görünür ışıkla polimerizasyonun renk değişikliğine etkisi. , 281 - 287.
Chicago AKALTAN KADRİYE FUNDA,KESKİN Yasemin,ÖZKAN YALÇIN Kompozit rezinlerde görünür ışıkla polimerizasyonun renk değişikliğine etkisi. (1999): 281 - 287.
MLA AKALTAN KADRİYE FUNDA,KESKİN Yasemin,ÖZKAN YALÇIN Kompozit rezinlerde görünür ışıkla polimerizasyonun renk değişikliğine etkisi. , 1999, ss.281 - 287.
AMA AKALTAN K,KESKİN Y,ÖZKAN Y Kompozit rezinlerde görünür ışıkla polimerizasyonun renk değişikliğine etkisi. . 1999; 281 - 287.
Vancouver AKALTAN K,KESKİN Y,ÖZKAN Y Kompozit rezinlerde görünür ışıkla polimerizasyonun renk değişikliğine etkisi. . 1999; 281 - 287.
IEEE AKALTAN K,KESKİN Y,ÖZKAN Y "Kompozit rezinlerde görünür ışıkla polimerizasyonun renk değişikliğine etkisi." , ss.281 - 287, 1999.
ISNAD AKALTAN, KADRİYE FUNDA vd. "Kompozit rezinlerde görünür ışıkla polimerizasyonun renk değişikliğine etkisi". (1999), 281-287.
APA AKALTAN K, KESKİN Y, ÖZKAN Y (1999). Kompozit rezinlerde görünür ışıkla polimerizasyonun renk değişikliğine etkisi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 26(3), 281 - 287.
Chicago AKALTAN KADRİYE FUNDA,KESKİN Yasemin,ÖZKAN YALÇIN Kompozit rezinlerde görünür ışıkla polimerizasyonun renk değişikliğine etkisi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 26, no.3 (1999): 281 - 287.
MLA AKALTAN KADRİYE FUNDA,KESKİN Yasemin,ÖZKAN YALÇIN Kompozit rezinlerde görünür ışıkla polimerizasyonun renk değişikliğine etkisi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, no.3, 1999, ss.281 - 287.
AMA AKALTAN K,KESKİN Y,ÖZKAN Y Kompozit rezinlerde görünür ışıkla polimerizasyonun renk değişikliğine etkisi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1999; 26(3): 281 - 287.
Vancouver AKALTAN K,KESKİN Y,ÖZKAN Y Kompozit rezinlerde görünür ışıkla polimerizasyonun renk değişikliğine etkisi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1999; 26(3): 281 - 287.
IEEE AKALTAN K,KESKİN Y,ÖZKAN Y "Kompozit rezinlerde görünür ışıkla polimerizasyonun renk değişikliğine etkisi." Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 26, ss.281 - 287, 1999.
ISNAD AKALTAN, KADRİYE FUNDA vd. "Kompozit rezinlerde görünür ışıkla polimerizasyonun renk değişikliğine etkisi". Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 26/3 (1999), 281-287.