Yıl: 2004 Cilt: 3 Sayı: 21 Sayfa Aralığı: 15 - 27 Metin Dili: Türkçe

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Anadolu Üniversitesi öğrenci ve personelinin yaşadıkları güçlükleri, uzmanlara ilişkin beklentilerini ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nde sunulan hizmetlerden yararlanmama nedenlerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Veriler 1096 öğrenci ve 383 personelden toplanmıştır. Bulgular ekonomik sınırlılıklar, aile özlemi, gelecek kaygısı, ders çalışma, yanlış yeme alışkanlıkları gibi güçlüklerin yoğun olarak yaşandığını yansıtmaktadır. Güçlüklerin, öncelikle aile ve arkadaşlarla paylaşıldığı, yardım alanındaki profesyonellerin en az oranda tercih edildiği gözlenmiştir. Psikolojik yardım alınabilecek uzmana ilişkin beklentilerin büyük bir kısmının gerçekçi olmasına karşın, az sayıda da olsa gerçekçi olmayan beklentilerin geliştirildiği gözlenmiştir. Kişisel engellerin merkezde yürütülen çalışmalara katılmamada ağırlık kazandığı saptanmıştır.
Anahtar Kelime: universite personeli üniversite öğrencileri psikolojik yardım almaya ilişkin tutum anket beklentiler psikolojik sorunlar pilot çalışma psikolojik yardım psikolojik danışmanlar psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Albayrak-Kaymak, D. (1997). Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rehberlik ve psikolojik danışmanlık gereksinimleri. IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi; Cebeci, Ankara.
 • Aşık, E. (1992) Üniversite öğrencilerinin kendini açma davranışlarını etkileyen bazı etmenler. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Benton, S.A., ve diğ. (2003). Changes in counseling center client problems across 13 years. Professional Psychology: Research and Practice, 34, 66-72.
 • Blazina, C. ve Watkins, C.E. (1996). Masculine gender role conflict: effects on college men's psychological well-being, chemical substance usage and attitudes toward help-seeking. Journal of Counseling Psychology, 43,461-465.
 • Boey, K.W. (1999). Help-seeking preference of college students in urban china after the implementation of the 'open-door' policy. International Journal of Social Psychiatry, 45, 104-117.
 • Can G., ve dig. (1999). Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Sosyo- Ekonomik Özellikleri ile Beklenti ve Sorunları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1097.
 • Celep, C. (1995). Halk Eğitimi Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Teknikler. Ankara. PEGEM Yayıncılık, 2. Baskı.
 • Erkin, Y. (1994). Orta Doğu Teknik Üniversitesi hazırlık Öğrencilerinin öğrenci kişilik hizmetlerinden beklentileri. (Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Fischer, E.H. ve Turner, J.L. (1970). Orientations to seeking professional help: development and researc hutilitiy of anat titude scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology.35 (1),79-90
 • Good,G.E., Dell,D.M.ve Mintz, L.B. (1989). Male role and gender role conflict: relations to help seeking in men . Journal of Co unseling Psychology,36, 295-300.
 • G r a y s o n , A . , C l a r k e , D . D . v e M i l l e r , H. ( 1 9 9 8 a ) . H e l p - s e e k i n g a m o n g s t u d e n t s : a r e l e c t u r e r s s e e n a s p o t e n t i a l s o u r c e s of h e l p ? S t u d i e s i n H i g h e r E d u c a t i o n , 2 3 , 143-155.
 • G r a y s o n , A., Miller, H. ve C l a r k e , D.D. ( 1 9 9 8 b ) . I d e n t i f y i n g b a r r i e r s to h e l p - s e e k i n g : a q u a l i - t a t i v e a n a l y s i s of s t u d e n t s ' p r e p a r e d n e s s to s e e k h e l p f r om t u t o r s . B r i t i s h J o u r n a l of G u i d a n c e a n d C o u n s e l l i n g , 2 6 , 2 3 7 - 2 5 3 .
 • Güneri, O.Y., Aydın, G., Skovholt, T. (2003). International Journal for the Advencement of Counselling, Vol.25, No.l
 • Kuzgun, Y. (2000). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: ÖSYM Yayınları, 6. Baskı.
 • Leong, F.T.L. ve Zachar, P. (1999). Gender and opinions about mental illness as predictors of attitudes toward seeking professional psychological help. British Journal of Guidance and Counselling, 27, 123-132.
 • Öngider, N. ve Yüksel, I. (1999). Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin psikolojik gereksinimlerinin belirlenmesi üzerine bir inceleme. Türk Psikoloji Bülteni, 5, 13,40-41.
 • Özbay, Y. (1998). Üniversite öğrencilerinin problem alanları ile yardım arama tutumları arasındaki ilişki IX. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmalar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. No. 15, 175-189
 • Özgüven, Î.E. (1999). Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: PDREM Yayınları.
 • Rule, W.R. ve Gandy, G.L. (1994). A 13-year comparison in patterns of attitudes toward counseling. Adolescence, 29, 575-589.
 • Selçuk, Z. (1989). Üniversite öğrencilerinin kendini açma davranışları. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Stone, G.L., Vespia, K.M. ve Kanz, J.E. (2000). How good is mental health care on college campuses? Journal of Counseling Psychology, 47, 498-510.
 • Tatlılıoğlu, K. (1999). Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisinden beklentiler üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Türküm, A.S. (2000). Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumları ve kendini açma eğilimleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 2, 205-220.
 • Türküm, A.S. (2001). Stresle başa çıkma biçimi, iyimserlik, bilişsel çarpıtma düzeyleri ve psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlar arasındaki ilişkiler: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 2, 1-16.
 • Yazıcı, E. (2001). Üniversite Gençliği 2001. Gazi Üniversitesi Örneği. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi.
 • Yeşilyaprak, B. (1991). Öğrencilerin rehberlik uzmanına ilişkin algı ve beklentileri. Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu Bildiri Metinleri. Ankara.
 • Yii-Nii, L. (2002). Taiwanese university students' perspectives on helping. Counselling Psychology Quarterly, 15, 47-59.
 • Yücel, H. A. (1995). Ankara Üniversitesi sağlık, kültür, spor dairesi psikolojik danışma servisine başvuran üniversite öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçları. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
APA TÜRKÜM A, KIZILTAŞ A, SARIYER A (2004). Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma. , 15 - 27.
Chicago TÜRKÜM Ayşe Sibel,KIZILTAŞ Ayşe,SARIYER Ayşen Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma. (2004): 15 - 27.
MLA TÜRKÜM Ayşe Sibel,KIZILTAŞ Ayşe,SARIYER Ayşen Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma. , 2004, ss.15 - 27.
AMA TÜRKÜM A,KIZILTAŞ A,SARIYER A Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma. . 2004; 15 - 27.
Vancouver TÜRKÜM A,KIZILTAŞ A,SARIYER A Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma. . 2004; 15 - 27.
IEEE TÜRKÜM A,KIZILTAŞ A,SARIYER A "Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma." , ss.15 - 27, 2004.
ISNAD TÜRKÜM, Ayşe Sibel vd. "Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma". (2004), 15-27.
APA TÜRKÜM A, KIZILTAŞ A, SARIYER A (2004). Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(21), 15 - 27.
Chicago TÜRKÜM Ayşe Sibel,KIZILTAŞ Ayşe,SARIYER Ayşen Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3, no.21 (2004): 15 - 27.
MLA TÜRKÜM Ayşe Sibel,KIZILTAŞ Ayşe,SARIYER Ayşen Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.3, no.21, 2004, ss.15 - 27.
AMA TÜRKÜM A,KIZILTAŞ A,SARIYER A Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2004; 3(21): 15 - 27.
Vancouver TÜRKÜM A,KIZILTAŞ A,SARIYER A Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2004; 3(21): 15 - 27.
IEEE TÜRKÜM A,KIZILTAŞ A,SARIYER A "Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma." Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3, ss.15 - 27, 2004.
ISNAD TÜRKÜM, Ayşe Sibel vd. "Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3/21 (2004), 15-27.