Yıl: 2005 Cilt: 3 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 57 - 64 Metin Dili: Türkçe

Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi

Öz:
Bu çalışmada cinsiyet ve cinsiyet rolünün psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlara etkisi incelenmiştir. Araştırmada 539 üniversite öğrencisi Bern Cinsiyet Rolü Envanteri ve Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeğini cevaplamışlardır. Sonuçlar, hem cinsiyet hem de cinsiyet rolünün psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarla anlamlı olarak ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kadınların psikolojik yardım almaya ilişkin tutum ortalamaları erkeklerden anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Ayrıca, kadınsılık rolü psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlar ile anlamlı ilişki göstermiştir.
Anahtar Kelime: cinsiyet farklılıkları erkekler cinsiyet psikolojik yardım istatistiksel analiz psikolojik yardım almaya ilişkin tutum ölçeği toplumsal cinsiyet kadınlar üniversite öğrencileri bem cinsiyet rolü envanteri cinsiyet rolleri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Al-Darmaki , F.R. (2003).Attitudes towards seeking professional psychological help: what really counts for united arab emirates university students? Social Behavior and Personality, 31,5 , 497-508
 • Bem , S.L. ( 1974 ) . The measurement of psychological and rogn y . Journal of Consulting and Clinical Psychology , 42 , 2 , 155-162.
 • Deane , F.P . ve Chamberlain , K. (1994 ) . Treatment fear - fulness and distress aspredictors of professi - onal psychological help-see king . British Jo - urnal of Guidance , 22,2 , 207 - 21 7 .
 • Dökmen, Z. (1991). Bern cinsiyet rolü envanteri'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi, 35, 1, 81-89.
 • Dökmen, Z.Y. (1997). Çalışma, cinsiyet ve cinsiyet rolleri ile ev işleri ve depresyon ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 12, 39, 39-56.
 • Dökmen, Z.Y. (2000). Kendi cinsiyetindekilere ve diğer cinsiyettekilere ilişkin algı, cinsiyet rolleri ve depresyon ilişkileri. Kriz Dergisi, 9, 1,9-19.
 • Fischer, E.H. ve Farina, A. (1995). Attitudes toward seeking professional psychological help: a shortened form and consideration for research. Journal of College Student Development, 36, 368-373.
 • Fişek, G.O. ve Seherler, H.R. (1996). Toplumsal değişim ve eşler: cinsiyet senaryolarının sınırlarını genişletme amaçlı bir terapi yaklaşımı. Türk Psikoloji Dergisi, 11, 36, 1-11.
 • Gander, M.J. ve Gardiner, H.W. (1998). Çocuk ve ergen gelişimi. (Haz. Bekir Onur). Ankara: imge Kitabevi.
 • Goleman,D. (1998). Duygusal zeka. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Hinson, J.A. ve Swanson, J.L. (1993). Willingness to seek help as a function of self-disclosure and problem severity. Journal of Counseling and Development, 71, 465-470.
 • Johnson, M.E. (2001). Influences of gender and sex role orientation on help-seeking attitudes. The Journal of Psychology, 122, 3, 237-241.
 • Kavuncu, N. (1987). Bern cinsiyet rolü envanteri'nin türk toplumuna uyarlama çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Khoie, K. (2002). Predictors of attitudes of iranian males toward seeking psychological help. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Alliant International University.
 • Kısaç, I. (1999). Erkeklik rolü normları. Mesleki Eğitim Dergisi, 1, 2, 83-93.
 • Komiya, N., Good, G.E. ve Sherrod, N.B. (2000). Emotional openness as a predictor of college students' attitudes toward seeking psychological help. Journal of Counseling Psychology, 47, 138-143.
 • Kushner, M.G. ve Sher, K.J. (1989). Fear of psychological treatment and its relation to mental health service avoidance. Professional Psychology: Research and Practice, 20, 251-257.
 • Kushner, M.G. ve Sher, K.J. (1991). The relation of treatment fearfulness and psychological services utilization: an overview. Professional Psychology: Research and Practice, 22, 196-203.
 • Leong, F.T.L. ve Zachar, P. (1999). Gender and opinions about mental illness as predictors of attitudes toward seeking professional psychological help. British Journal of Guidance and Counselling, 27, 1, 123-132.
 • Özbay, Y., Koç, M. ve Palancı, M. (1999). Yardım arama tutumlarını etkileyen kişisel ve çevresel faktörler. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (sf.105).Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • R i t t t e r , A . J . v e C o l e s , M . J . ( 1 9 9 2 ) . M e n ' s i s s u e s : g e n d e r r o l e c o n f l i c t a n d s u b s t a n c e a b u s e . D r u g a n d A l c o h o l R e v i e w , 1 1 , 2 , 1 6 3 - 1 6 7 .
 • S i m o n s e n , G., B l a z i n a , C. ve W a t k i n s , C.E. ( 2 0 0 0 ) . G e n d e r r o l e c o n f l i c t a n d p s y c h o l o g i c a l w e l l - b e i n g a m o n g g a y m e n . J o u r n a l o f C o u n s e - l i n g P s y c h o l o g y , 4 7 , 1, 8 5 - 8 9 .
 • S t e e n b a r g e r , B.N. v e G r e e n b e r g , R . P . ( 1 9 9 0 ) . S e x r o l e s , s t r e s s , a n d d i s t r e s s : a s t u d y of p e r s o n by situa t i o n c o n t i n g e n c y . S e x R o l e s , 2 2 , 1 - 2 , 5 9 - 6 8 .
 • S u r g e n o r , L.J. ( 1 9 8 5 ) . A t t i t u d e s t o w a r d s e e k i n g p r o f e s - s i o n a l p s y c h o l o g i c a l h e l p . N e w Z e a l a n d J o - u r n a l o f P s y c h o l o g y , 14, 2 7 - 3 3 .
 • T i n s l e y , H . E . A . , W o r k m a n , K. v e K a s s , R. ( 1 9 8 0 ) . F a c - t o r a n a l y s i s o f t h e d o m a i n o f c l i e n t e x p e c t a t i - o n s about c o u n s e l i n g . J o u r n a l of C o u n s e - l i n g P s y c h o l o g y , 2 7 , 5 6 1 - 5 7 0 .
 • Türküm, S. (1997). Psikolojik yardım almaya ilişkin tutum ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Türküm, S. (1999). Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumları ve kendini açma eğilimleri. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (sf. 244-259). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Türküm, S. (2001). Stresle başa çıkma biçimi, iyimserlik, bilişsel çarpıtma düzeyleri ve psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlar arasındaki ilişkiler: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1,2, 1-16.
 • Zeldow, P.B. ve Greenberg, R.P. (1980). Who goes where: sex role differences in psychological and medical help seeking. Journal of Personality Assessment, 44, 4, 433-435.
APA KALKAN M, ODACI H (2005). Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi. , 57 - 64.
Chicago KALKAN Melek,ODACI Hatice Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi. (2005): 57 - 64.
MLA KALKAN Melek,ODACI Hatice Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi. , 2005, ss.57 - 64.
AMA KALKAN M,ODACI H Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi. . 2005; 57 - 64.
Vancouver KALKAN M,ODACI H Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi. . 2005; 57 - 64.
IEEE KALKAN M,ODACI H "Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi." , ss.57 - 64, 2005.
ISNAD KALKAN, Melek - ODACI, Hatice. "Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi". (2005), 57-64.
APA KALKAN M, ODACI H (2005). Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(23), 57 - 64.
Chicago KALKAN Melek,ODACI Hatice Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3, no.23 (2005): 57 - 64.
MLA KALKAN Melek,ODACI Hatice Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.3, no.23, 2005, ss.57 - 64.
AMA KALKAN M,ODACI H Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2005; 3(23): 57 - 64.
Vancouver KALKAN M,ODACI H Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2005; 3(23): 57 - 64.
IEEE KALKAN M,ODACI H "Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi." Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3, ss.57 - 64, 2005.
ISNAD KALKAN, Melek - ODACI, Hatice. "Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarla İlişkisi". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3/23 (2005), 57-64.