Yıl: 2005 Cilt: 3 Sayı: 24 Sayfa Aralığı: 7 - 26 Metin Dili: Türkçe

Okul Danışmanlığı Uygulamalarının Yetkinlik Beklentisi Algıları ve Mesleki Benlik Saygısı Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmada, okul danışmanlığı uygulamalarına katılan lisans öğrencilerinin okul danışmanlığı, uygulamalarına ilişkin yetkinlik beklentisi algıları ile mesleki benlik saygılarının boylamsal olarak nasıl değiştiği, hem nicel hem de nitel yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Öğrencilerin yetkinlik algıları ve mesleki benlik saygılarına ilişkin birinci ölçümler Ekim 2001, ikinci ölçümler Mart 2002 ve üçüncü ölçümler de Haziran 2002'de elde edilmiştir. Ayrıca, bu öğrencilerin içinden seçilen düşük ve yüksek yetkinlik algılarına sahip sekiz öğrenciyle Aralık 2001 ve Mayıs 2002 aylarında görüşme yapılmış ve bu yolla da nitel bulgular elde edilmiştir. Bulgulara göre, önceki ölçümlerle (Ekim 2001 ve Mart 2002) kıyaslandığında, son ölçümlerde (Haziran 2002), yetkinlik beklentisi ile benlik saygısı değişkenleri arasında daha yüksek bir ilişki saptanmış ve zamanın (uygulama çalışmalarının) bu değişkenler üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğrencilerin rehberlik uygulamalarında kendilerini yetkin hissetmelerini sağlayan yaşantısal kaynaklarla ilgili bilgiler elde edilmiştir. Tartışma kısmında ise ölçeklerin kendi aralarındaki ilişkiler ve düşük-yüksek yetkinlik algılarına sahip öğrenciler arasındaki farklılıklar gibi konular üzerinde durularak önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime: öz yeterlik algısı çok yönlü rol ve beceriler ölçeği psikolojik danışmanlık okul psikolojik danışmanları danışman eğitimi mesleki benlik saygısı okul psikolojik danışmanlığı yetkinlik grup rehberliği deneysel çalışma danışmanlık öğrencileri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Ancak, O. T. (2001). Mesleki benlik saygısı ölçeğinin geliştirilmesi, güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları. VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman and Company.
 • Daniels, J. A. ve Larson, L. M. (2001). The impact of performance feedback on counseling self-efficacy and counselor anxiety. Counselor Education and Supervision, 41, 120-130.
 • Kline, R. B. (1998). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. NY: The Guilford Press.
 • Kuzgun, Y. (1989). Kendini Değerlendirme Envanteri. Ankara: ÖSYM.
 • Larson, L. M. (1998). The social cognitive model of counselor training. The Counseling Psychologist,26, 219-273.
 • Larson, L. M. ve Daniels, J. A. (1998). Review of the counseling self-efficacy literature. The Counseling Psychologist, 26, 179-218.
 • Larson, L. M., Suzuki, L. A., Gillespie, K. N., Potenza, M. T., Bechtel, M. A. ve Toulouse, A. L. (1992). Development and validation of the Counseling Self-Estimate Inventory. Journal of Counseling Psychology, 39, 105-120.
 • Leach, M. M., Stoltenberg, C. D., McNeill, B. W., ve Eichenfield, G. (1997). Self-efficacy and counselor development: Testing the Integrated Developmental Model. Counselor Education and Supervision, 37, 115-124.
 • Lent, W. L., Hill, C. E. ve Hoffman, M. A. (2003). Development and validation of the counselor activity self-efficacy scales. Journal of Counseling Psychology, 50, 97-108.
 • Özyürek, R. (1997). İlgi envanterlerinin profil puanlarını yorumlama becerileri: Okul psikolojik danışmanlarının yetiştirilmesi. IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Özyürek, R., Çam, S. ve Atıcı, M. (2004). Okullarda Rehberlik Uygulamaları: Çukurova Üniversitesi Örneği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Yayın başvurusunda.
 • Strauss, A. ve Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park and London: Sage Publications.
 • Super, D. E., Savickas, L. S. ve Super, C.M.(1996). The life-span life-space approach to careers. (Third Ed.) (Ed. D. Brown, L. Brooks, ve arkadaşları). Career Choice and Development. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Sutton, Jr. J. ve Fall, M. (1995). The relationship of school climate factors to counselor self-efficacy. Journal of Counseling and Development, 73,331-336.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics. (Fourth Ed.) Boston: Allyn and Bacon.
 • Yiyit, F. (2001). Okul psikolojik danışmanlarının yetkinlik beklentilerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
APA ATICI M, ÖZYÜREK R, ÇAM S (2005). Okul Danışmanlığı Uygulamalarının Yetkinlik Beklentisi Algıları ve Mesleki Benlik Saygısı Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi. , 7 - 26.
Chicago ATICI Meral,ÖZYÜREK Ragıp,ÇAM Sabahattin Okul Danışmanlığı Uygulamalarının Yetkinlik Beklentisi Algıları ve Mesleki Benlik Saygısı Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi. (2005): 7 - 26.
MLA ATICI Meral,ÖZYÜREK Ragıp,ÇAM Sabahattin Okul Danışmanlığı Uygulamalarının Yetkinlik Beklentisi Algıları ve Mesleki Benlik Saygısı Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi. , 2005, ss.7 - 26.
AMA ATICI M,ÖZYÜREK R,ÇAM S Okul Danışmanlığı Uygulamalarının Yetkinlik Beklentisi Algıları ve Mesleki Benlik Saygısı Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi. . 2005; 7 - 26.
Vancouver ATICI M,ÖZYÜREK R,ÇAM S Okul Danışmanlığı Uygulamalarının Yetkinlik Beklentisi Algıları ve Mesleki Benlik Saygısı Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi. . 2005; 7 - 26.
IEEE ATICI M,ÖZYÜREK R,ÇAM S "Okul Danışmanlığı Uygulamalarının Yetkinlik Beklentisi Algıları ve Mesleki Benlik Saygısı Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi." , ss.7 - 26, 2005.
ISNAD ATICI, Meral vd. "Okul Danışmanlığı Uygulamalarının Yetkinlik Beklentisi Algıları ve Mesleki Benlik Saygısı Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi". (2005), 7-26.
APA ATICI M, ÖZYÜREK R, ÇAM S (2005). Okul Danışmanlığı Uygulamalarının Yetkinlik Beklentisi Algıları ve Mesleki Benlik Saygısı Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(24), 7 - 26.
Chicago ATICI Meral,ÖZYÜREK Ragıp,ÇAM Sabahattin Okul Danışmanlığı Uygulamalarının Yetkinlik Beklentisi Algıları ve Mesleki Benlik Saygısı Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3, no.24 (2005): 7 - 26.
MLA ATICI Meral,ÖZYÜREK Ragıp,ÇAM Sabahattin Okul Danışmanlığı Uygulamalarının Yetkinlik Beklentisi Algıları ve Mesleki Benlik Saygısı Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.3, no.24, 2005, ss.7 - 26.
AMA ATICI M,ÖZYÜREK R,ÇAM S Okul Danışmanlığı Uygulamalarının Yetkinlik Beklentisi Algıları ve Mesleki Benlik Saygısı Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2005; 3(24): 7 - 26.
Vancouver ATICI M,ÖZYÜREK R,ÇAM S Okul Danışmanlığı Uygulamalarının Yetkinlik Beklentisi Algıları ve Mesleki Benlik Saygısı Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2005; 3(24): 7 - 26.
IEEE ATICI M,ÖZYÜREK R,ÇAM S "Okul Danışmanlığı Uygulamalarının Yetkinlik Beklentisi Algıları ve Mesleki Benlik Saygısı Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi." Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3, ss.7 - 26, 2005.
ISNAD ATICI, Meral vd. "Okul Danışmanlığı Uygulamalarının Yetkinlik Beklentisi Algıları ve Mesleki Benlik Saygısı Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3/24 (2005), 7-26.