Yıl: 2006 Cilt: 15 Sayı: 8 Sayfa Aralığı: 149 - 152 Metin Dili: Türkçe

Sakarya’da bir sağlık kuruluşuna başvuran gebelerin sigara içme durumlarıyla ilgili bazı özellikler

Öz:
Gebelikte sigara kullanımı dünyanın çoğu bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sağlık sorunudur..Nikotin, kullanım sıklığının yüksekliği ve bilinen teratojen ajanlardan olması nedeniyle, ayrıca halk sağlığına etkileri önlenebilir nitelikte olduğu için mücadele edilmesi gereken önemli etkenlerdendir. Sağlıklı kuşakların yetişmesi ancak gebelik sürecinin sağlıklı geçirilmesi ve bilinen risklerden kaçınmakla olanaklıdır. Bu çalışmada gebelerin ve eşlerinin sigara içme sıkılığını, gebelerin sigaranın doğacak bebeklerine vereceği zararlar hakkındaki bilgi düzeylerini ayrıca; bu konuda verilecek sağlık hizmeti gereksinimlerini belirlemeyi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmaya, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 'ne başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 205 gebe alınmıştır. Gebelerin %20'sinin gebelik öncesinde sigara içtiği, bunların %37,5'inin gebelikte sigarayı bıraktığı bulunmuştur. Sağlık personeline verilen hizmet içi eğitim programlarında, gebelikte sigara kullanmanın riskleri üzerinde önemle durulmalı ve gebelerin de konuyla ilgili doğum öncesi eğitimi sağlanmalıdır.
Anahtar Kelime: Anketler Gebelik Sigara içme

Some characteristics of the smoking profiles of pregnant women who applied to a health center in Sakarya

Öz:
Smoking in pregnancy is a serious health problem in our country, as it is in many parts of the world. Since it is widely used, known to be a teratogenic agent and its effects on public health are preventable, nicotine is a substance that must be struggled with. Growing healthy generations is only possible with a healthy pregnancy period and by avoiding known risk factors. This study aims to determine the smoking prevalence in pregnant women and their husbands, the awareness of pregnant women about the damage smoking can do to their babies yet to be born and the needs for health education about this issue. 205 pregnant women who applied to Sakarya Kadin Dogum ve Cocuk Hastanesi (Sakarya Hospital of Gynecology, Obstetrics and Pediatrics) were included in this descriptive study. It was found that 20% of the pregnant women used to smoke prior to pregnancy and 37.5% of these had quit during pregnancy. In the in-service training programs given to health staff, risks of smoking during pregnancy should be strongly emphasized and pregnant women should also also be educated on this issue during pregnancy.
Anahtar Kelime: Questionnaires Pregnancy Smoking

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Clementi Mr Arnon J and Ornoy A. Nato Advanced Research Workshop on 'Drugs in Pregnancy: Con sensus Conference on Teratogen Information Ser vices',Prague, 16-18 April 2004. Reproductive Toxicology 2004; 19(2): 239-260.
 • 2. Demsey DA, Benowitz NL. Risks and benefits on nicotine to aid smoking cessation in pregnancy. Drug Safety 2001 ;24(4) 277-322.
 • 3. Frydman M. The smoking addiction of pregnant women and the consequences on their offspring's intellectual development. J Environ Pathol Toxicol Oncol 1996; 15: 169-172.
 • 4. Olds DL, Henderson CR and Tatelbaum R. Intellec tual impairment in children of women who smoke cigarettes during pregnancy. Pediatrics 1994; 93: 221-227.
 • 5. Joscko MA, Dreosti IE and Tulsi RS. The teratogenic effects of nicotine in vitro in rats: A light and electron microscope study. Neurotoxicology and Teratology 1991; 13(3): 307-316. 6. Seller MJ and Bnait KS. Effects of tobacco smoke inhalation on the developing mouse embryo and fetus. Reproductive Toxicology 1995; 9(5): 449-459.
 • 7. Thomas JD, Garrison ME, Slawecki CJ ve ark. Nico tine exposure during the neonatal brain growth spurt produces hyperactivity in preweanling rats. Neurotoxicology and Teratology 2000; 22(5):695-701.
 • 8. Roy TS, Andrews JE, Seidler FJ and Slotkin TA. Nicotine evokes cell death in embryonic rat brain during neurulation. Pharmacology 1998; 287(3): 1136-1144.)
 • 9. Sezer RE. Dünyada ve Türkiye'de sigara tüketiminin eğilimleri. Hipokrat Dergisi 2002; 11(3): 56-63).
 • 10. National Cancer Institude. Healt effects of expo sure to environmental tobacco smoke: The report of the California Environmental Protection Agency. Smoking and tobacco control monograph no.10. Bethesda, MD U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Cancer Institute, NIH Pub. No.1999; 99-4645.
 • 11. PİAR. Sigara alışkanlıkları ve sigarayla mücadele kampanyası kamuoyu araştırması. Ocak 1998.
 • 12. Üstün C ve Malatyalıoğlu E. Gebelikte sigara kullanımının fetüs ve plasenta üzerine etkileri. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi 1990; 7(1): 43-8.
 • 13. Özsoy S. Gebelikte sigara içme alışkanlığı ve evde sigara içilmesinin doğum şekli ve bebeğin doğum tartısı üzerine etkisi. Hemşirelik Bülteni 1992; 6:25-6.
 • 14. Alp H, Selimoğlu MA, Yaman S ve ark. Gebelikte sigara kullanımının fetüse etkileri. İst Çocuk Klin Derg 1995; 30: 80-3.
 • 15. Uncu YA. Gebelikte asemptomatik bakteriüri sıklığı ve gebelik komplikasyonları ile ilişkisi. Uzmanlık Tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD. Bursa, 1999. 16. Marakoğlu K ve Sezer RE. Sivas'ta gebelikte sigara Kullanımı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 25(4): 157-164.
 • 17. Walsh RA, Redman S, Brinsmead MW and Fryer JL. Predictors of smoking in pregnancy and attitudes and knowledge of risks of pregnant smokers. Drug and Alcohol Review 1997; 16: 41-67.
 • 18. Valero FC, Martinez NM, Martinez PR Martinez MT and Pardo JM. Individually tailored medical counseling for pregnant smokers. Archivos de Bronconeumologia 2003; 39: 346-352.
 • 19. Grange G, Vayssiere C, Borgne A, Ouzana A, L'Huillier JP Valensi P et al. Description of tobacco addiction in pregnant women. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2005; 120: 146-151.
APA SEMİZ O, SÖZERİ C, CEVAHİR R, ŞAHİN S, KILIÇOĞLU S (2006). Sakarya’da bir sağlık kuruluşuna başvuran gebelerin sigara içme durumlarıyla ilgili bazı özellikler. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 15(8), 149 - 152.
Chicago SEMİZ Olcay,SÖZERİ Cefariye,CEVAHİR Reyhan,ŞAHİN SEVİL,KILIÇOĞLU Sibel Serin Sakarya’da bir sağlık kuruluşuna başvuran gebelerin sigara içme durumlarıyla ilgili bazı özellikler. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 15, no.8 (2006): 149 - 152.
MLA SEMİZ Olcay,SÖZERİ Cefariye,CEVAHİR Reyhan,ŞAHİN SEVİL,KILIÇOĞLU Sibel Serin Sakarya’da bir sağlık kuruluşuna başvuran gebelerin sigara içme durumlarıyla ilgili bazı özellikler. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.15, no.8, 2006, ss.149 - 152.
AMA SEMİZ O,SÖZERİ C,CEVAHİR R,ŞAHİN S,KILIÇOĞLU S Sakarya’da bir sağlık kuruluşuna başvuran gebelerin sigara içme durumlarıyla ilgili bazı özellikler. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2006; 15(8): 149 - 152.
Vancouver SEMİZ O,SÖZERİ C,CEVAHİR R,ŞAHİN S,KILIÇOĞLU S Sakarya’da bir sağlık kuruluşuna başvuran gebelerin sigara içme durumlarıyla ilgili bazı özellikler. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2006; 15(8): 149 - 152.
IEEE SEMİZ O,SÖZERİ C,CEVAHİR R,ŞAHİN S,KILIÇOĞLU S "Sakarya’da bir sağlık kuruluşuna başvuran gebelerin sigara içme durumlarıyla ilgili bazı özellikler." STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 15, ss.149 - 152, 2006.
ISNAD SEMİZ, Olcay vd. "Sakarya’da bir sağlık kuruluşuna başvuran gebelerin sigara içme durumlarıyla ilgili bazı özellikler". STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 15/8 (2006), 149-152.