Yıl: 2006 Cilt: 15 Sayı: 10 Sayfa Aralığı: 179 - 183 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ankara'da bir lisenin 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin kişiisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi

Öz:
Amaç: Araştırma, Batıkent 1 No'lu Sağlık Ocağı bölgesindeki bir lisenin 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin kişisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel tipte ve evreni 1253 öğrenci olup, araştırma örneğini rastgele (random) örneklem yöntemiyle seçilen 236 öğrenci oluşturmaktadır. Seçilen 9. sınıf öğrencilerinin %94.3'üne ve 10. sınıf öğrencilerinin %93.7'sine ulaşılmıştır. Veriler gözlem altında anket yöntemiyle toplanmıştır. Anket toplam 47 sorudan oluşmaktadır. Toplam hijyen puanı; anketteki kişisel hijyen sorularında belirtilen doğru davranışlara 1, yanlış davranışlara 0 puan verilerek hesaplanmıştır. Öğrencilerin aldıkları en yüksek hijyen puanı 37 ve en düşük hijyen puanı ise 14 olarak belirlenmiştir. Bulgular: Öğrencilerin %99.1'i ellerini su ve sabunla yıkadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %91.7'si sabah kalkınca, %92.5'i yemeklerden sonra ve %95.7'si de yatmadan önce dişlerini fırçaladıklarını belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin ortalama hijyen puanı 26.27, kız öğrencilerin 27.83 ve tüm öğrencilerin ortalama hijyen puanı 27.11'dir. Toplam hijyen puanı ile annenin öğrenim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Araştırma yapılan lisenin 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin kişisel hijyen konusunda davranışlarının yetersiz olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Davranış Ankara Hijyen Anketler Öğrenciler

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Hemşirelik Davranış Bilimleri

Determination of the behaviours of ninth and tenth grade high School students about personal hygiene in Ankara

Öz:
Purpose: The purpose of this study was to determine the personal hygiene behaviours of ninth and tenth grade students in the Bat&#253;kent Health Center No.1 district in Ankara. Material and Method: The study is of the cross-sectional type, with a universe of 1253 students, from which 236 students were selected by random sampling method. Among the chosen children, 94.3% of the ninth graders and 93.7% of the tenth graders were attained. The data was collected using a questionnaire form under observation. The questionnaire form consisted of 47 questions. A total hygiene score was calculated by giving 0 point to the incorrect answers and 1 point to the correct answers for the personal hygiene questions. The maximum score in the study was 37 and the minimum was 14. Results: 99.1% of the students have stated that they wash their hands with water and soap. 91.7% of the students stated that they brushed their teeth when they got up, 92.5% after meals and 95.7% before going to bed. The average hygiene score of males was 26.27 and that of females was 27.83 and the average of all students was 27.11. Total hygiene score was significantly associated with the educational level of the mothers (p<0.05). Conclusion: It was demonstrated that the ninth and tenth grade students of the high school where the study has been conducted have insufficient personal hygiene behaviours.
Anahtar Kelime: Hygiene Questionnaires Students Behavior Ankara

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Hemşirelik Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Akın L, Özcebe H, Güler Ç. Kişisel Hijyen. Editörler: Akın L, Özcebe H, Haznedaroğlu D, Özbaş S, Serim H. İçinde: Adölesan Sağlığı ve Gelişimi Eğitici Eğitimi Rehberi Kitabı. Sayfa: 105-122.
  • 2. Özcebe H. Sağlığın Geliştirilmesi ve Korunması. Editörler: Akın L, Özcebe H, Haznedaroğlu D, Özbaş S, Serim H. İçinde: Adölesan Sağlığı ve Gelişimi Eğitici Eğitimi Rehberi Kitabı. Sayfa: 1-8.
  • 3. Drankiewicz D, Dundes L. Handwashing Among Female Collage Students After Using Bathroom. Am J Infection Control 2003; 31: 67-71.
  • 4. Akın H, Tokatlı K, Selçuk N, Sarı S. Mamak ilkokulu 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik Davranışlarının Değerlendirilmesi, H.Ü.T.F. intern çalışması, Mimograf, Ankara, Ocak-Şubat 1996.
  • 5. Dennehy PH. Effect of Handwashing With Soap on Diarrhea Risk in Community. Pediatr Infect Dis J 2000; 19: 103-5.
  • 6. Curtis V, Cairncross S. Effect of Handwashing With Soap on Diarrhea Risk in Community. Lancet Infect Dis 2003; 3: 275-81.
  • 7. Gökalp S, Doğan BG, Tekçiçek M, Berberoğlu A, Ünlüer Ş. Türkiye Ağız-Diş Sağlığı Profili 2004. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi; 2006.
  • 8. Taani DS, al-Wahadni AM, al-Omeri M. The Effect of Frequency of Toothbrushing on Oral Health of 14-16 Years Old. J Ir Dent Assoc 2003; 49: 15-20.
APA Kaya M, BÜYÜKŞERBETÇİ M, MERİÇ M, ÇELEBİ A, BOYBEYİ Ö, ISIK A, BOZKURT İ, VAİZOĞLU S, GÜLER Ç (2006). Ankara'da bir lisenin 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin kişiisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi. , 179 - 183.
Chicago Kaya Mehmet Demir,BÜYÜKŞERBETÇİ Mehmet,MERİÇ Mehmet B.,ÇELEBİ Ayşe E.,BOYBEYİ Özlem,ISIK ARDA,BOZKURT İbrahim H.,VAİZOĞLU Songül A.,GÜLER ÇAGATAY Ankara'da bir lisenin 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin kişiisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi. (2006): 179 - 183.
MLA Kaya Mehmet Demir,BÜYÜKŞERBETÇİ Mehmet,MERİÇ Mehmet B.,ÇELEBİ Ayşe E.,BOYBEYİ Özlem,ISIK ARDA,BOZKURT İbrahim H.,VAİZOĞLU Songül A.,GÜLER ÇAGATAY Ankara'da bir lisenin 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin kişiisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi. , 2006, ss.179 - 183.
AMA Kaya M,BÜYÜKŞERBETÇİ M,MERİÇ M,ÇELEBİ A,BOYBEYİ Ö,ISIK A,BOZKURT İ,VAİZOĞLU S,GÜLER Ç Ankara'da bir lisenin 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin kişiisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi. . 2006; 179 - 183.
Vancouver Kaya M,BÜYÜKŞERBETÇİ M,MERİÇ M,ÇELEBİ A,BOYBEYİ Ö,ISIK A,BOZKURT İ,VAİZOĞLU S,GÜLER Ç Ankara'da bir lisenin 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin kişiisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi. . 2006; 179 - 183.
IEEE Kaya M,BÜYÜKŞERBETÇİ M,MERİÇ M,ÇELEBİ A,BOYBEYİ Ö,ISIK A,BOZKURT İ,VAİZOĞLU S,GÜLER Ç "Ankara'da bir lisenin 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin kişiisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi." , ss.179 - 183, 2006.
ISNAD Kaya, Mehmet Demir vd. "Ankara'da bir lisenin 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin kişiisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi". (2006), 179-183.
APA Kaya M, BÜYÜKŞERBETÇİ M, MERİÇ M, ÇELEBİ A, BOYBEYİ Ö, ISIK A, BOZKURT İ, VAİZOĞLU S, GÜLER Ç (2006). Ankara'da bir lisenin 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin kişiisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 15(10), 179 - 183.
Chicago Kaya Mehmet Demir,BÜYÜKŞERBETÇİ Mehmet,MERİÇ Mehmet B.,ÇELEBİ Ayşe E.,BOYBEYİ Özlem,ISIK ARDA,BOZKURT İbrahim H.,VAİZOĞLU Songül A.,GÜLER ÇAGATAY Ankara'da bir lisenin 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin kişiisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 15, no.10 (2006): 179 - 183.
MLA Kaya Mehmet Demir,BÜYÜKŞERBETÇİ Mehmet,MERİÇ Mehmet B.,ÇELEBİ Ayşe E.,BOYBEYİ Özlem,ISIK ARDA,BOZKURT İbrahim H.,VAİZOĞLU Songül A.,GÜLER ÇAGATAY Ankara'da bir lisenin 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin kişiisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.15, no.10, 2006, ss.179 - 183.
AMA Kaya M,BÜYÜKŞERBETÇİ M,MERİÇ M,ÇELEBİ A,BOYBEYİ Ö,ISIK A,BOZKURT İ,VAİZOĞLU S,GÜLER Ç Ankara'da bir lisenin 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin kişiisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2006; 15(10): 179 - 183.
Vancouver Kaya M,BÜYÜKŞERBETÇİ M,MERİÇ M,ÇELEBİ A,BOYBEYİ Ö,ISIK A,BOZKURT İ,VAİZOĞLU S,GÜLER Ç Ankara'da bir lisenin 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin kişiisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2006; 15(10): 179 - 183.
IEEE Kaya M,BÜYÜKŞERBETÇİ M,MERİÇ M,ÇELEBİ A,BOYBEYİ Ö,ISIK A,BOZKURT İ,VAİZOĞLU S,GÜLER Ç "Ankara'da bir lisenin 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin kişiisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi." STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 15, ss.179 - 183, 2006.
ISNAD Kaya, Mehmet Demir vd. "Ankara'da bir lisenin 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin kişiisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi". STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 15/10 (2006), 179-183.