Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları

Yıl: 2007 Cilt: 17 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 145 - 159 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları

Öz:
Bu arastırmanın amacı, ögretmenlik meslegini seçen Egitim Fakültesi ögrencilerinin, seçimlerinde etkili olan kisisel, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkililik derecesine iliskin algılarını belirlemektir. Arastırma iki bölümden olusturulmustur. Birinci bölümde, ögretmen adaylarının okudukları anabilim dalı-dalları, sınıf, cinsiyet, ailelerinin gelir düzeyi ve anne-babalarının egitim düzeyleri incelenmistir. Sonraki bölümde ise ögretmen adaylarının bireysel özelliklerine baglı olarak tercihlerinde etkili olabilecegi düsünülen kisisel, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkililik derecesi test edilmistir. Arastırmada, ögretmenlik meslegini tercihte kisisel tercih ile ilgili faktörlerin, ekonomik ve sosyal faktörlere göre daha etkili oldugu görülmüstür. Buna karsın ögretmen adaylarının, ögretmenlik meslegini tercihlerinde etkili olan faktörlere iliskin ortalama puanları arasındaki fark, bireysel özelliklere ve faktörlere göre degisiklik göstermektedir. Aday ögretmen görüslerini almak için betimleme tarama yöntemi kullanılmıstır. Veri toplama aracı olarak anket uygulanmıstır. Sonuçlar bilgisayar ortamında SPSS programında istatistiksel çözümleri yapılarak degerlendirilmistir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Başar, Mustafa Aydın, (2000), “Öğretmenlerin Seçimi ve Bazı Ülkelerde Öğretmen Seçme Uygulamaları”, II.Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2000. Bildiriler, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Dilaver, Hüseyin, (1994), Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Şartları, İstanbul, MEB. Yay.
 • Erdem, Ali Rıza ve Şimşek Selçuk, (2000), “PAÜ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenliği Seçmelerinde Etkili Olan Faktörler”, II.Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • Gürbüztürk, Oğuz. Genç, S.Zeki, (2004), “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri”, İnönü Üniversitesi,. Eğitim Fakültesi Dergisi, C.5 S.7.
 • Kaptan, Saim, (1998), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, 11. Basım, Ankara, Tekışık Web Ofset.
 • Karasar, Niyazi, (1986), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Bilim Kitap Kırtasiye.
 • Kocabaş, Ayfer, (2000), “Buca Eğitim Fakültesi Örnekleminde Sınıf Öğretmeni Adaylarının Profili”, II.Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • Oral, Behçet, (2000), “Öğretmen Adaylarının Ortaöğretimde Çalışan Öğretmenlerin Öğretim Davranışlarına İlişkin Algıları”, Eğitim ve Bilim, Ankara, C.25, S.115.
 • Öncül, Remzi, (2000), Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, İstanbul, MEB, Yayınları.
 • Özbek, Ramazan, (2004), “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyine Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Algılarının Karşılaştırılması”, Uluslar arası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi.
 • Stephens, Paul and Crawley, (1994), Tim. Becoming an Effective Teacher, England, Stanley Thornes Ltd. Cheltenham GL 50 1YW,
APA ÖZBEK R (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları. , 145 - 159.
Chicago ÖZBEK Ramazan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları. (2007): 145 - 159.
MLA ÖZBEK Ramazan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları. , 2007, ss.145 - 159.
AMA ÖZBEK R Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları. . 2007; 145 - 159.
Vancouver ÖZBEK R Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları. . 2007; 145 - 159.
IEEE ÖZBEK R "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları." , ss.145 - 159, 2007.
ISNAD ÖZBEK, Ramazan. "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları". (2007), 145-159.
APA ÖZBEK R (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 145 - 159.
Chicago ÖZBEK Ramazan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17, no.1 (2007): 145 - 159.
MLA ÖZBEK Ramazan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, 2007, ss.145 - 159.
AMA ÖZBEK R Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2007; 17(1): 145 - 159.
Vancouver ÖZBEK R Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2007; 17(1): 145 - 159.
IEEE ÖZBEK R "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları." Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, ss.145 - 159, 2007.
ISNAD ÖZBEK, Ramazan. "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17/1 (2007), 145-159.