Yıl: 2007 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 164 - 168 Metin Dili: Türkçe

Evaluation of nosocomial infections following cardiovascular surgery

Öz:
Amaç: Kardiyovasküler cerrahi sonrası gelişen nozokomiyal enfeksiyonların (NE) değerlendirilmesi ve özel bir hastanede infeksiyon kontrol komitesinin ilk yedi yıllık çalışma sonuçlarının paylaşılması.Yöntemler: Aktif prospektif ve laboratuvara dayalı sürveyans çalışmaları ile, Ocak 1999-Aralık 2005 tarihleri arasında, kardiyovasküler cerrahiyi takiben, yatışları sırasında ve taburcu edildikten sonra kontrole gelen hastalarda gelişen NE olguları dahil edilmiştir. Bulgular: Toplam 14502 operasyon gerçekleştirilmiş, 416 hastada (%2.9) 494 NE gelişmiştir. En sık rastlanılan enfeksiyonlar cerrahi alan enfeksiyonları (%42) ve üriner sistem enfeksiyonları (%22), en sık rastlanılan bakteriler de koagülaz negatif stafilokoklar (%19), Escherichia coli (%16) ve Staphylococcus aureus (%16) olarak bulunmuştur. Nozokomiyal enfeksiyon gelişen hastaların %24’ü eksitus olmuştur. Mortalite oranı dolaşım sistemi enfeksiyonlarında %58, alt solunum yolları enfeksiyonlarında %37 olarak bulunmuştur. 2003 yılı, 2000, 2001, 2002, 2004 ve 2005 yılları ile karşılaştırıldığında NE oranı en düşük yıl olmuştur (p<0.005). Sonuç: Bu çalışma ile, insidans ve dağılım dahil, kardiyovasküler cerrahi sonrası gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar değerlendirilmiştir. Ciddi morbidite ve mortaliteye yol açan NE önleme çalışmalarına devam edilmesi, mevcut olanlar dışında gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla risk faktörlerinin de ortaya konulmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelime: Sonuç değerlendirilmesi (Sağlık bakımı) Cerrahi yara enfeksiyonu Kalp damar hastalıkları Hastaneler, özel İleriye dönük çalışma Risk faktörleri Kalp damar cerrahi işlemleri Çapraz enfeksiyon Hastane ölüm oranı Ameliyat sonrası komplikasyonlar Yaygınlık Enfeksiyon kontrolü Görülme sıklığı İdrar yolu enfeksiyonları Bakteriyemi

Kardiyovasküler cerrahi sonrası gelişen nozokomiyal enfeksiyonların değerlendirilmesi

Öz:
Objective: To evaluate nosocomial infections (NI) following cardiovascular surgery (CVS), and to share the first seven-year experience of the infection control commission in a private medical center.Methods: Active prospective and laboratory based surveillance program of the hospital from January 1999 to December 2005 was used and all patients who were found to have NIs after CVS during their stay or readmission were included.Results: A total of 14502 cardiovascular operations were performed and 416 (2.9%) patients had 494 NIs. The most prevalent infections were surgical site infections (42%) and urinary tract infections (22%). The most frequently isolated microorganisms were coagulase-negative staphylococci (19%), Escherichia coli (16%) and Staphylococcus aureus (16%). A total of 99 patients (24%) died. The mortality rates were high in patients with blood-stream infections (58%) and lower respiratory tract infections (37%). The 2003 was the year with the lowestNI rate when compared to 2000, 2001, 2002, 2004, and 2005 (p< 0.005). Conclusion: This study allowed an evaluation of NIs, including incidence and distribution, following CVS. While carrying on the studies to prevent NIs that are responsible for serious morbidity and mortality, risk factors also need to be identified in order to take preventive measures, other than the ones present.
Anahtar Kelime: Prospective Studies Hospitals, Private Cardiovascular Surgical Procedures Cardiovascular Diseases Surgical Wound Infection Risk Factors Postoperative Complications Outcome Assessment (Health Care) Cross Infection Hospital Mortality Infection Control Prevalence Incidence Urinary Tract Infections Bacteremia

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Wong ES. The price of a surgical site of infection: More than just excess length of stay. Infect Control Hosp Epidemiol 1999; 20: 722-4.
 • 2. Kirkland KB, Briggs JP, Trivette SL, Wilkinson WE, Sexton DJ. The impact of surgical-site infections in the 1990s: attributable mortality, excess length of hospitalization, and extra costs. Infect Control Hosp Epidemiol 1999; 20: 725-30.
 • 3. Kaiser AB. Postoperative infections and antimicrobial prophylaxis. In: Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE, editors. 3rd ed. Principles and Practice of Infectious Diseases. New York: Churchill Livingstone; 1990. p. 2245-57.
 • 4. Garner JS, Gaynes RP, Martone WJ, Jarvis WR, Emori TG. CDC definitions for nosocomial infections, 1998. Am J Infect Control 1988; 16:128-40.
 • 5. Horan TG, Gaynes RP, Martone WJ, Jarvis WR, Emori TG. CDC definitions of surgical site infections, 1992: a modification of CDC definitions of surgical wound infections. Am J Infect Control 1992; 20: 271-4.
 • 6. Kollef MH, Sharpless L, Vlasnik J, Pasque C, Murphy D, Fraser VJ. The impact of nosocomial infections on patient outcomes following cardiac surgery. Chest 1999; 12: 666-75.
 • 7. Verdeil X, Bossavy JP, Roche R, Barret A, Pouns J. Nosocomial infection surveillance in a vascular surgery unit. Ann Vasc Surg 1990; 4: 553-7.
 • 8. Li LY, Wang SQ. A prospective study of nosocomial infections in cardiac surgery patients in China. Am J Infect Control 1990; 18: 365-70.
 • 9. Rebello MH, Bernal JM, Llorca J, Rabasa JM, Revuelta JM. Nosocomial infections in patients having cardiovascular operations: a multivariate analysis of risk factors. J Thorac Cardiovasc Surg 1996; 112: 908-13.
 • 10. Şimşek Yavuz S, Yurtseven N, Gerçekoğlu H, Sohtorik Ü, Eren E, Özler A. Kardiyotorasik cerrahi ünitesinde operasyon sonrası gelişen hastane infeksiyonlarının sürveyansı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2001; 5: 21-30.
 • 11. Willke A, Baskan S, Palabıyıkoğlu İ, Erdem B, Köse T. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde 1992-1998 yıllarında gözlenen hastane infeksiyonları. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2001; 5: 31-7.
 • 12. Erol S, Özkurt Z, Altoprak Ü, Parlak M. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakülteleri hastanelerinde 2001 yılında gözlenen hastane infeksiyonları. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2003; 7: 153-6.
 • 13. Özkurt Z, Erol S, Parlak M, Yılmaz Ş. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde hastane infeksiyonları: 1998 yılı sonuçları. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2000;4: 156-9.
 • 14. Geyik MF, Kökoğlu ÖF, Hoşoğlu S, Ayaz C, Boşnak V. Dicle Üniversitesi Hastanesi’de nozokomiyal infeksiyonlar: 1998. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2000; 4: 160-3.
 • 15. Mamıkoğlu L, Günseren F, Özçelik FT, Saba R, Sarıgül F, Atakan P, et al. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde hastane infeksiyonları: 1994-1995. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 1998; 2: 42-5.
 • 16. Vuorisalo S, Haukipuro K, Pokela R, Syrjala H. Risk features for surgical-site infections in coronary artery bypass surgery. Infect Control Hosp Epidemiol 1998;19:240-7.
 • 17. Harbarth S, Samore MH, Lichtenberg D, Carmeli Y. Prolonged antibiotic prophylaxis after cardiovascular surgery and its effect on surgical site infections and antimicrobial resistance. Circulation 2000; 101:2916-21.
 • 18. L’Ecuyer PB, Murphy D, Little JR, Fraser VJ. The epidemiology of chest and leg wound infections following cardiothoracic surgery. Clin Infect Dis 1996; 22: 424-9.
 • 19. McConkey SJ, L’Ecuyer PB, Murphy DM, Leet TL, Sundt TM, Fraser VJ. Results of a comprehensive infection control program for reducing surgical-site infections in coronary artery by-pass surgery: Further data from the authors. Infect Control Hosp Epidemiol 1999; 20: 791-2.
 • 20. Coskun D, Aytac J, Deveci S, Sonmez E. Evaluation of surgical-site infections following cardiovascular surgery. Infect Control Hosp Epidemiol 2004; 25: 451-3.
 • 21. Leal-Noval SR, Marquez-Vacaro JA, Garcia-Curiel A, Camacho-Larana P, Rincon-Ferrari MD, Ordonez-Fernandez A, et al. Nosocomial pneumonia in patients undergoing heart surgery. Crit Care Med 2000; 28: 935-40.
 • 22. Gross PA, Neu HC, Aswapokee P, Van Antwerpen C, Aswapokee N. Deaths from nosocomial infections: experience in a university hospital and a community hospital. Am J Med 1980; 68: 219-23.
 • 23. Gaynes R, Bizek B, Mowry-Hanley J, Kirsh M. Risk factors for nosocomial pneumonia after coronary artery bypass graft operations. Ann Thorac Surg 1999; 5: 177-8.
APA COŞKUN D, AYTAÇ J (2007). Evaluation of nosocomial infections following cardiovascular surgery. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 7(2), 164 - 168.
Chicago COŞKUN Diler,AYTAÇ Jale Evaluation of nosocomial infections following cardiovascular surgery. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 7, no.2 (2007): 164 - 168.
MLA COŞKUN Diler,AYTAÇ Jale Evaluation of nosocomial infections following cardiovascular surgery. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, vol.7, no.2, 2007, ss.164 - 168.
AMA COŞKUN D,AYTAÇ J Evaluation of nosocomial infections following cardiovascular surgery. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2007; 7(2): 164 - 168.
Vancouver COŞKUN D,AYTAÇ J Evaluation of nosocomial infections following cardiovascular surgery. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2007; 7(2): 164 - 168.
IEEE COŞKUN D,AYTAÇ J "Evaluation of nosocomial infections following cardiovascular surgery." Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 7, ss.164 - 168, 2007.
ISNAD COŞKUN, Diler - AYTAÇ, Jale. "Evaluation of nosocomial infections following cardiovascular surgery". Anadolu Kardiyoloji Dergisi 7/2 (2007), 164-168.