Yıl: 2007 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 22 - 29 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite öğrencilerinin hemşireliğe bakış açıları

Öz:
Araştırma, üniversite öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik görüşlerini saptamak amacıyla Mart 2005 tarihinde tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın verileri Atatürk Üniversitesi, Mühendislik, İşletme, Eğitim, Eczacılık, Ziraat ve Tıp fakültelerinde eğitim gören ve çalışmanın yapıldığı sürede katılmayı kabul eden öğrencilerden soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkenlerini demografik özellikler, bağımlı değişkenlerini ise öğrencilerin hemşirelik mesleğine yönelik görüşlerini belirleyen özellikler oluşturmuştur. Araştırmanın istatistiksel analizi yüzdelik ve ki-kare kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin %37’si hemşireyi hastaya bakım veren kişi, %23’ü ise hekim yardımcısı olarak tanımlarken %50’si hemşirelik işlevini iğne yapma, tansiyon ölçme olarak tanımlamışlardır. Öğrencilerin %62’si hemşirelik mesleğinin toplumdaki imajının olumsuz olduğunu belirtmişlerdir.Bu sonuçlar ışığında, hemşirelik mesleğini, eğitimini ve hizmetlerini tanıtan girişimlerde bulunulması ve hemşirelerin mesleklerinin gerektirdiği işlevleri daha duyarlı olarak yerine getirmelerinin gerektiği önerilebilinir.
Anahtar Kelime: Yorum Hemşirelik Öğrenciler Formlar

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Coşkun A, Karanisoğlu H, Tekin N ve ark. (1992). Üniversite öğrencilerinin hemşirelik mesleğini algılayış biçimleri. III. Ulusal Hemşirelik Kongre Kitabı. Sivas 24-26 Haziran; 838-843.
 • Dereli N, Demir Ü (1997).Hemşirelik yüksekokulu birinci sınıf öğrencilerinin meslek bilinçlerinin incelenmesi, IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Uluslar Arası Katılımlı. Çevik Matbaacılık, Kıbrıs, 182-187.
 • Eksen M, Birgili F, Tümer A ve ark (1999). Hemşire, öğrenci hemşire, doktor ve vatandaşların hemşirelik üzerindeki görüşleri. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Uluslar Arası Katılımlı.(1997). Çevik Matbaacılık, Kıbrıs, 375-379.
 • Emiroğlu N (2000). Sağlık personelinin ve toplumun hemşirelik imajı. Hemşirelik Araştırma Dergisi 1: 9-18
 • Erdil F (1994). Son 20 yılda hemşireliğin stratejisi. Hacettepe Üniversitesi HYO Dergisi 1(1): 1-9.
 • Kaplan N. (1985). Toplumda hemşireliğin yeri ve önemi. Türk Hemşireler Dergisi 35:3.
 • Karadakovan A (1997).Tıp fakültesi öğrencilerinin hemşirelik ve sağlık ekibine ilişkin düşüncelerinin incelenmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Uluslar Arası Katılımlı. Çevik Matbaacılık, Kıbrıs, 82-86.
 • Karadakovan A (1997). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin mesleğin toplumdaki statüsü ve hemşireliğe erkek öğrenci alınmasına ilişkin görüşleri. III. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu (1993) 376-383, İstanbul.
 • Mollaoğlu M, Sezgin A, Karadağ M (1997) Cumhuriyet Üniversitesi akademik personelinin hemşirelik mesleği ve hemşirelik eğitimine ilişkin görüşleri. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Uluslar Arası Katılımlı. Çevik Matbaacılık, Kıbrıs, 150-154.
 • Sümbüloğlu V, Özcanarslan F, Gürhan N (1987).Ortaokul ve lise son sınıf kız öğrencilerine göre kadınlar için ideal meslek olarak hemşirelik, Türk Hemşireler Dergisi. 4 (37): 36-41.
 • Şahin N, Şirin A (1998). Hekimlerin hemşirelik mesleğine bakış açılarının ve hemşirelik mesleğine ilişkin sorunların incelenmesi. Ege Üniv. HYO Dergisi, 11(3):1-9.
 • Tanığ Y (1988). Toplumun hemşirelik mesleği hakkındaki görüş ve düşüncelerinin hemşireler üzerindeki psikolojik etkileri. İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yükseklisans tezi. İstanbul.
 • Tortumluoğlu G, Akyıl R, Karanlık A ve ark. (2005). Erzurum ilindeki bireylerin hemşireler ile ilgili görüş ve beklentileri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 8(1):10-19.
APA Tan M, YUNCU S, ŞENTÜRK Ö, yıldız ö (2007). Üniversite öğrencilerinin hemşireliğe bakış açıları. , 22 - 29.
Chicago Tan Mehtap,YUNCU Seçil,ŞENTÜRK Özlem,yıldız özlem Üniversite öğrencilerinin hemşireliğe bakış açıları. (2007): 22 - 29.
MLA Tan Mehtap,YUNCU Seçil,ŞENTÜRK Özlem,yıldız özlem Üniversite öğrencilerinin hemşireliğe bakış açıları. , 2007, ss.22 - 29.
AMA Tan M,YUNCU S,ŞENTÜRK Ö,yıldız ö Üniversite öğrencilerinin hemşireliğe bakış açıları. . 2007; 22 - 29.
Vancouver Tan M,YUNCU S,ŞENTÜRK Ö,yıldız ö Üniversite öğrencilerinin hemşireliğe bakış açıları. . 2007; 22 - 29.
IEEE Tan M,YUNCU S,ŞENTÜRK Ö,yıldız ö "Üniversite öğrencilerinin hemşireliğe bakış açıları." , ss.22 - 29, 2007.
ISNAD Tan, Mehtap vd. "Üniversite öğrencilerinin hemşireliğe bakış açıları". (2007), 22-29.
APA Tan M, YUNCU S, ŞENTÜRK Ö, yıldız ö (2007). Üniversite öğrencilerinin hemşireliğe bakış açıları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(1), 22 - 29.
Chicago Tan Mehtap,YUNCU Seçil,ŞENTÜRK Özlem,yıldız özlem Üniversite öğrencilerinin hemşireliğe bakış açıları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 10, no.1 (2007): 22 - 29.
MLA Tan Mehtap,YUNCU Seçil,ŞENTÜRK Özlem,yıldız özlem Üniversite öğrencilerinin hemşireliğe bakış açıları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.10, no.1, 2007, ss.22 - 29.
AMA Tan M,YUNCU S,ŞENTÜRK Ö,yıldız ö Üniversite öğrencilerinin hemşireliğe bakış açıları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007; 10(1): 22 - 29.
Vancouver Tan M,YUNCU S,ŞENTÜRK Ö,yıldız ö Üniversite öğrencilerinin hemşireliğe bakış açıları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007; 10(1): 22 - 29.
IEEE Tan M,YUNCU S,ŞENTÜRK Ö,yıldız ö "Üniversite öğrencilerinin hemşireliğe bakış açıları." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10, ss.22 - 29, 2007.
ISNAD Tan, Mehtap vd. "Üniversite öğrencilerinin hemşireliğe bakış açıları". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 10/1 (2007), 22-29.