Yıl: 2007 Cilt: 49 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 72 - 80 Metin Dili: Türkçe

Hemşirelerin araştırma sonuçlarını kullanımında Engeller Ölçeği'nin geçerlilik ve güvenirliliği

Öz:
Hemşirelik uygulamalarının kanıta dayandırılması, bakım kalitesinin yükseltilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Ancak yapılan çalışmalar hemşirelerin araştırma sonuçlarını istenilen düzeyde kullanmadığını ve kanıta dayalı hemşirelik konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ortaya koymaktadır. Araştırmamızın amacı, hemşirelik araştırmalarının sonuçlarının uygulamalara yansıtılmasındaki engelleri ve kolaylaştırıcı faktörleri belirlemede kullanılan "Engeller Ölçeği"nin geçerlilik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırma 1-30 Eylül 2004 tarihleri arasında Ankara'da bulunan iki farklı kuruma ait dokuz hastanede çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 631 hemşire ile yapılmıştır. Hemşirelerin %88.7'si bir araştırmada yer almamış ve %70.0'i bilimsel aktivitelere katılmamıştır. Ölçeğin genel iç ölçek tutarlığı cronbachα katsayısı 0.87 olarak bulunmuş ve ölçek güvenilir olarak kabul edilmiştir. Hemşirelerin araştırma sonuçlarını kullanmasında en önemli engeller; kendini uygulamaları değiştirmek için yeterli güce sahip görmeme, araştırmaları okumak için yeterli zaman bulunmaması ve hemşirelik uygulamaları için yeterli imkan olmaması olarak sıralanmıştır.
Anahtar Kelime:

Validity and reliability of "Barriers Scale" in utilization of research results by nurses

Öz:
Evidence-based nursing applications are an important factor in increasing the quality of care. However, studies have shown that nurses do not use research results adequately and they do not have adequate information about evidencebased nursing. The aim of this study was to carry out a validity and reliability study of the "Barriers Scale" used to determine the barriers and facilitating factors related to applying the results of nursing studies. The study was carried out with a total of 631 nurses from 9 hospitals belonging to two different institutions in Ankara between September 1 and 30, 2004. Of all the nurses, 88.7% did not participate in any study and 70.0% did not participate in any scientific activity before. The general internal consistency Cronbachα coefficient of the scale was 0.87 and the scale was accepted as reliable. The most important barriers to the nurses' use of study results were not seeing enough authority in themselves to change current applications, not having enough time to read studies and not having adequate resources for nursing applications.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Khorshid L. Hemşirelerin hemşirelik araştırmalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 1996; 12: 13-19.
 • 2. Bayık A. Hemşirelik disiplini ve araştırma, in: Er efe I (ed). Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri. 3.; Basım. İstanbul:Odak Ofset, 2004: 13-26.
 • 3. Tanner CA. Evidence-based practice: research and critical thinking. J Nurs Educ 1999; 38: 99.
 • 4. Beyea SC. Why should perioperative RNs care about evidencebased practice. AORN J 2000; 72:109-111.
 • 5. Johnson M, Griffiths R. Developing evidence-based clinicians. Int J Nurs Pract 2001; 7: 109-118.
 • 6. Gosling AS, Westbrook JI, Spencer R. Nurses' use of online clinical evidence. J Adv Nurs 2004; 47:201-211.
 • 7. Sharp ND, Pineros SL, Hsu C,Starks H, Sales AE. A qualitative study to identify barriers and facilitators to implementation of pilot interventions in the veterans health administration. Northwest Network. Worldviews Evid Based Nurs 2004; 1: 129-139.
 • 8. Retsas A. Barriers to using research evidence in nursing practice. J Adv Nurs 2000; 31: 599-606.
 • 9. Sitzia J. Barriers to research utilization: the clinical setting and nurses themselves. Eur J Oncol Nurs 2001; 5: 154-164.
 • 10. Me Kenna H, Ashton S, Keeney S. Barriers to evidence based practice in primary care: a review of the literature. Int J Nurs Stud 2004; 41: 369-378.
 • 11. Platin N. Kanıta dayalı hemşirelik ülkemizde uygulanamaz. Neden? I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 29 Ekim-2 Kasım 2000, Antalya. Kongre Kitabı, 23-26.
 • 12.Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği: Tarihçe, http:// www.hemarge.org.tr/page.phpPI D=4 (27 Mayıs 2006).
 • 13.Kajermo KN, Nordstrom G, Krusebrant A, Björvell HB. Barriers to and facilitators of research utilization, as perceived by a group of registered nurses in Sweden. J Adv Nurs 1998; 27: 798-807.
 • 14. Parahoo K. Barriers to and facilitators of research utilization among nurses in Northern Ireland.J Adv Nurs 2000; 31: 89-98.
 • 15.Closs SJ, Baum G, Bryar RM, Griffiths J, Knight S= Barriers to research implementation in two Yorkshire hospitals. Clin Effect Nurs 2000; 4: 3-10.
 • 16. Oranta O, Routasalo P, Hupli M. Barriers to and facilitators of research utilization among Finnish Registered Nurses. J Clin Nurs 2002; 11: 205-213.
 • 17. Bryar RM, Closs SJ, Baum G, et al. The Yorkshire barriers project: diagnostic analysis of barriers to research utilization. Int J Nurs Stud 2003; 40: 73-84.
 • 18. Gerrish K, Clayton J. Promoting evidence based practice: an organizational approach. J Nurs Manag 2004; 12: 114-123.
 • 19. Carrion M, Woods P, Norman I. Barriers to research utilisation among forensic mental health nurses. Int J Nurs Stud 2004; 41:613-619.
 • 20. Bayık A, Özsoy SA, Uysal A, Ardahan M, Özkahraman Ş. Araştırma kullanımında engeller ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği.III. Uluslararası ve X. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir. Kongre Özet Kitabı, 31.
 • 21. Tsai SL. Nurses' participation and utilization of research in the Republic of China. Int J Nurs Stud 2000; 37: 435-444.
 • 22. Newman M, Papadopoulos I, Sigsworth J. Barriers to evidencebased practice. Ihtens Crit Care Nurs 1998; 14: 231-238.
 • 23. Olade RA. Evidence based practice and research utilization activities among rural nursing. J Nurs Scholar 2004; 36: 220-225.
APA YAVA A, TOSUN N, ÇİÇEK H, YAVAN T, TERAKYE G, HATİPOĞLU S (2007). Hemşirelerin araştırma sonuçlarını kullanımında Engeller Ölçeği'nin geçerlilik ve güvenirliliği. Gülhane Tıp Dergisi, 49(2), 72 - 80.
Chicago YAVA AYLA,TOSUN Nuran,ÇİÇEK HATİCE,YAVAN TÜLAY,TERAKYE Gülşen,HATİPOĞLU Sevgi Hemşirelerin araştırma sonuçlarını kullanımında Engeller Ölçeği'nin geçerlilik ve güvenirliliği. Gülhane Tıp Dergisi 49, no.2 (2007): 72 - 80.
MLA YAVA AYLA,TOSUN Nuran,ÇİÇEK HATİCE,YAVAN TÜLAY,TERAKYE Gülşen,HATİPOĞLU Sevgi Hemşirelerin araştırma sonuçlarını kullanımında Engeller Ölçeği'nin geçerlilik ve güvenirliliği. Gülhane Tıp Dergisi, vol.49, no.2, 2007, ss.72 - 80.
AMA YAVA A,TOSUN N,ÇİÇEK H,YAVAN T,TERAKYE G,HATİPOĞLU S Hemşirelerin araştırma sonuçlarını kullanımında Engeller Ölçeği'nin geçerlilik ve güvenirliliği. Gülhane Tıp Dergisi. 2007; 49(2): 72 - 80.
Vancouver YAVA A,TOSUN N,ÇİÇEK H,YAVAN T,TERAKYE G,HATİPOĞLU S Hemşirelerin araştırma sonuçlarını kullanımında Engeller Ölçeği'nin geçerlilik ve güvenirliliği. Gülhane Tıp Dergisi. 2007; 49(2): 72 - 80.
IEEE YAVA A,TOSUN N,ÇİÇEK H,YAVAN T,TERAKYE G,HATİPOĞLU S "Hemşirelerin araştırma sonuçlarını kullanımında Engeller Ölçeği'nin geçerlilik ve güvenirliliği." Gülhane Tıp Dergisi, 49, ss.72 - 80, 2007.
ISNAD YAVA, AYLA vd. "Hemşirelerin araştırma sonuçlarını kullanımında Engeller Ölçeği'nin geçerlilik ve güvenirliliği". Gülhane Tıp Dergisi 49/2 (2007), 72-80.