Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi

Yıl: 2006 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 162 - 171 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi

Öz:
Bu çalışmada Türkiye'de 1992:Q1- 2004:Q4 dönemindeki turizm gelirindeki artışın ekonomik büyümeye etkisi araştırılmaktadır. Geleneksel birim kök testinin(Augmented Dickey Fuller) yanı sıra, yapısal kırılmanın varlığının tespiti için, Zivot ve Andrews'in(1992) birim kök testi kullanılmıştır. Zivot ve Andrews'in test sonuçları, ADF testinin aksine, gayri safi yurtiçi hasıla ve turizm değişkenlerinin trend durağan olduğunu göstermektedir. Standart Granger nedensellik testi sonuçları ve Toda-Yamamoto(1995) yaklaşımına göre, turizm gelirleri ile iktisadi büyüme arasında nedensellik ilişkisi yoktur.
Anahtar Kelime: nedensellik ekonomik gelişme (iktisadi kalkınma) ekonomik büyüme turizm gelirleri Türkiye ekonomisi Türkiye Granger nedensellik testi gayrisafi yurtiçi hasıla

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İşletme

Test for Effect of Tourism Receipts on Economic Growth in Turkey: Structural Break and Causality Analysis

Öz:
This study investigates the causal relations between tourism growth and economic growth in Turkey over the 1992:Q1-2004: Q4 period. In this study, in addition to the conventional unit root test( Augmented Dickey-Fuller), Zivot and Andrews's(1992)unit root test is employed to find out whether there is a structural break or not. Results of Zivot and Andrews test show that Gross Domestic Product and tourism variables are trend stationary on the contrary Augmented Dickey-Fuller test. According to Standart Granger causality test results and Toda-Yamamoto(1995) approach, there is not causality relation between tourism receipts and economic growth.
Anahtar Kelime: Turkey Granger causality test gross domestic product causality economic development economic growth tourism revenues Turkish economy

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İşletme
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ALTINAY, G., KARAGÖL, E. (2004). Structural break, unit root, and the causality between energy comsumption and GDP in Turkey. Energy Economics 26, pp. 985-994.
 • ALTINAY, G., KARAGÖL, E. (2005). Electricity consumption and economic growth: Evidence from Turkey. Energy Economics, 27, pp. 849-856.
 • BALAGUER, L., CANTAVELLA-JORDA, M.,(2002). Tourism as a long-run economic growth factor : the Spanish case. Applied Economics 34, pp.877-884.
 • DAVIDSON, R., MACKINNON, J.G. (1993). Estimation and inference in econometrics. Oxford, Oxford University Press.
 • DICKEY, D.A., FULLER, W.A. (1979). Distributions of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association 74, pp.427-431.
 • DICKEY, D.A., FULLER, W.A. (1981). Likelihood ration statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49, pp. 1057-1072.
 • DRITSAKIS, N. (2004). Tourism as a long-run economic growth factor : an empirical investigation for Greece using causality analysis. Tourism Economics, 10(3), pp.305-316.
 • GÜNDÜZ, L., HATEMİ-J,A. (2005). Is the tourism-led growth hypothesis valid for Turkey?. Applied Economics Letters, 12(8), pp.499-504.
 • KIM S.,SONG, H. (1998). Analysis of tourism demand in South Korea : a cointegratin and error correction approach. Tourism Analysis, 3, pp.25-41.
 • LATHIRAS, P., SIRIOPOULOS, C. (1998). The demand for tourism to Greece : a cointegration approach. Tourism Economics, 4, pp 171-185.
 • OH, C-O., (2005). The contribution of tourism development to economic growth in the Korean economy. Tourism Management, 26, pp.39-44.
 • PERRON, P. (1989). The Great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57, pp. 1361-1401.
 • PERRON, P. (1990). Testing for a unit root in a time series with a changing mean. Journal of Business and Economic Statistics, 8, pp.153-162.
 • PHILLIPS, P., PERRON, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression.Biometrica, 75. pp.335-346.
 • TODA, H. Y.,YAMAM0T0, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possbly integrated process. Journal of Econometrics, 66, pp 225-250.
 • ZIVOT, E., ANDREWS, D.W.K., (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock,and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistic, 10, pp.251-270.
APA YAVUZ ÇİL N (2006). Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. , 162 - 171.
Chicago YAVUZ ÇİL Nilgün Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. (2006): 162 - 171.
MLA YAVUZ ÇİL Nilgün Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. , 2006, ss.162 - 171.
AMA YAVUZ ÇİL N Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. . 2006; 162 - 171.
Vancouver YAVUZ ÇİL N Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. . 2006; 162 - 171.
IEEE YAVUZ ÇİL N "Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi." , ss.162 - 171, 2006.
ISNAD YAVUZ ÇİL, Nilgün. "Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi". (2006), 162-171.
APA YAVUZ ÇİL N (2006). Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), 162 - 171.
Chicago YAVUZ ÇİL Nilgün Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi 7, no.2 (2006): 162 - 171.
MLA YAVUZ ÇİL Nilgün Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.7, no.2, 2006, ss.162 - 171.
AMA YAVUZ ÇİL N Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2006; 7(2): 162 - 171.
Vancouver YAVUZ ÇİL N Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2006; 7(2): 162 - 171.
IEEE YAVUZ ÇİL N "Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi." Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7, ss.162 - 171, 2006.
ISNAD YAVUZ ÇİL, Nilgün. "Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi". Doğuş Üniversitesi Dergisi 7/2 (2006), 162-171.