Yıl: 2007 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 241 - 268 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Öz:
Bu araştırmanın amacı Lovibond ve Lovibond (1995a) tarafından geliştirilen Depresyon Anksiyete Stres Ölçeğinin (DASÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 590 üniversite öğrencisi, 121 İngilizce öğretmeni ve duygusal problemlerden dolayı klinik ve psikolojik danışma merkezlerine başvuran 136 birey üzerinde yürütülmüştür. Faktör analizi sonucunda ölçeğin orijinal formda olduğu gibi üç faktörden oluştuğu ve faktör yüklerinin. 39 ile .88 arasında değiştiği görülmüştür. Ayırt edici geçerlik sonuçları ölçeğin klinik ve normal örneklemi geçerli biçimde ayırt edebildiğini göstermiştir. DASÖ'nün uyum geçerliği puanlarının sırasıyla .87 ve .84 olduğu görülmüştür. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayısı .89, madde toplam korelasyonları .51 ile .75 arasında bulunmuştur. Ölçeğin test tekrar ve iki yarı güvenirlik puanları ise .99 ve .96 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar DASÖ'nün yüksek düzeyde geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

The Depression Anxiety and Stress Scale (DASS): The Study of Validity and Reliability

Öz:
This study investigated the validity and reliability of the Turkish version of the Depression Anxiety Stress Scale (DASS). The sample of the study consisted of 590 university students, 121 English teachers and 136 emotionally disturbed individuals who sought treatment in various clinics and counseling centers. Factor loadings of the scale ranged from .39 to .88. Findings from discriminant validity showed that the DASS discriminates the normal and clinical population. Concurrent validity coefficients were found to be high (.87 and .84, respectively) . Cronbach internal consistency of the entire scale was .89. Item-total correlations ranged from .51 to .75. Test- retest and split-half reliability coefficient scores were .99 and .96 respectively. These results demonstrate that the DASS is a valid and reliable instrument.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
APA AKIN A, ÇETİN B (2007). Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 241 - 268.
Chicago AKIN Ahmet,ÇETİN Bayram Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. (2007): 241 - 268.
MLA AKIN Ahmet,ÇETİN Bayram Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 2007, ss.241 - 268.
AMA AKIN A,ÇETİN B Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2007; 241 - 268.
Vancouver AKIN A,ÇETİN B Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2007; 241 - 268.
IEEE AKIN A,ÇETİN B "Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." , ss.241 - 268, 2007.
ISNAD AKIN, Ahmet - ÇETİN, Bayram. "Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". (2007), 241-268.
APA AKIN A, ÇETİN B (2007). Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 241 - 268.
Chicago AKIN Ahmet,ÇETİN Bayram Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 7, no.1 (2007): 241 - 268.
MLA AKIN Ahmet,ÇETİN Bayram Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.7, no.1, 2007, ss.241 - 268.
AMA AKIN A,ÇETİN B Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2007; 7(1): 241 - 268.
Vancouver AKIN A,ÇETİN B Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2007; 7(1): 241 - 268.
IEEE AKIN A,ÇETİN B "Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7, ss.241 - 268, 2007.
ISNAD AKIN, Ahmet - ÇETİN, Bayram. "Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 7/1 (2007), 241-268.