Yıl: 2006 Cilt: 34 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 312 - 319 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Zor endotrakeal entübasyonun tahmininde preoperatif testlerin etkinliğinin karşılaştırılması

Öz:
Amaç: Zor entübasyonun tahmininde birçok farklı test kullanılmaktadır. Bu çalışmada amacımız tüm bu testlerin zor entübasyonu tahminde etkinliğini değerlendirmektir.Gereç ve Yöntem: Çalışmaya genel anestezi altında elektif operasyonu planlanan 603 yetişkin hasta (238 erkek, 365 kadın) dahil edildi. Olguların yaş, boy, vücut ağırlığı, boyun çapı, interinsizör aralık, sternomental ve tiromental mesafe ölçümleri kaydedildi. Wilson toplam risk skoru, modifiye mallampati sınıflandırması, baş boyun hareketleri, mandibula protrüzyonu, zor laringoskopi veya entübasyon öyküsü ve anatomik anomaliler değerlendirildi.Bulgular: 25 hastada (% 4.1) trakeal entübasyon güçlüğü ile karşılaşıldı. Zor entübasyon ile vücut ağırlığı, tiromental ve sternomental mesafe, mandibular çıkıntı ve boyun ekstansiyon kısıtlılığı arasında bir korelasyon bulunmadı (p>0.05). İleri yaş, erkek cinsiyet, ?2 Wilson toplam risk skoru, interinsizör aralık ve boyun çevresi, yüksek Mallampati skoru, Cormack-Lehane Grade 3 veya 4, ağız açıklığının azalması ile zor entübasyon arasında anlamlı bir bağlantı bulundu (p< 0.05). < 2 cm. interinsizör aralık yüksek (% 99) seçiciliğe sahipti. Cormack-Lehane Grade 3 veya 4'ün duyarlılığı diğer parametrelerden daha yüksek bulundu (% 71).Sonuçlar: Cormack-Lehane sınıflandırması zor entübasyonun tahmininde en değerli testtir. Bu nedenle laringoskopik görüntü iyi değerlendirilmeli ve hastaya en uygun pozisyon verilmelidir. < 2 cm.. interinsizör aralık en yüksek seçicilik (% 99.8) ve pozitif öngörü değerine (% 50) sahipti. Tüm testler değil ancak bazı preoperatif testler zor entübasyon için önemli tahmin değerine sahiptir.
Anahtar Kelime: İleriye dönük çalışma Entübasyon, intratrakeal Karşılaştırmalı çalışma Laringoskopi

Konular: Cerrahi

Comparison of preoperative tests for predicting difficult endotracheal intubation

Öz:
Aim: Many different tests were proposed preoperatively to predict difficult endotracheal intubations. In this prospective study, we aimed to assess the effectiveness of the tests for predicting difficult intubation.Materials and Methods: 603 adult patients (238 male, 365 female) submitted for elective surgery under general anesthesia were included in this study. Age, height, weight, interincisor gap, neck circumference, sternomental and thyromental distance were recorded during preoperative evaluation. Wilson risk score, modified Mallampati classification, head-neck movement, mandibular protrusion, history of difficult laryngoscopy or intubation and anatomic anomalies were also noted. Cormack and Lehane classification was used for visualization of the larynx. The number and duration of attempts at each tracheal intubation were recorded.Results: Tracheal intubations were difficult to perform in 25 (4.1%) patients. There was not any significant correlation between the difficult intubation and weight, thyromental and sternomental distances, mandibular protrusion and limited neck extension of the patients (p>0.05). Difficult intubations had significant association with increased age, male sex, two and more Wilson's risk score, mean interincisor gap and neck circumference, increased Mallampati score, Cormack-Lehane Grade 3 or 4 and decreased mouth opening (p< 0.05). < 2 cm interincisor gap had high (99 %) specificity. Also sensitivity of Cormack-Lehane Grade 3 or 4 was found higher (71 %) than other parameters.Conclusions: Cormack and Lehane classification is the most valuable test for predicting difficult intubation. Therefore laringoscopic view must be evaluated well and suitable position for the patient must be obtained. The highest specificity (99.8%) and positive predictive value (50%) belongs to < 2 cm interincisor gap in our patients as a preoperative test. Not all but some of the preoperative tests have significant predictive value for difficult intubation.
Anahtar Kelime: Comparative Study Laryngoscopy Prospective Studies Intubation, Intratracheal

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Çaplan RA, Posner KL, Ward RJ, Cheney FW. Adverse respiratory events in anesthesia: a closed claims analysis. Anesthesiology 1990; 72:828-833.
 • 2. Benumof JL, Sheller MS. The importance of transtracheal jet ventilation in the management of the difficult airway." Anesthesiology 1989; 71:769-778.
 • 3. Miller CG. Management of the Difficult Intubation in Closed Malpractice Claims. ASA Newsletter. 2000; 64(6):13-16.
 • 4. Peterson GN, Domino KB, Çaplan RA, et al. Management of the difficult airway: a closed claims analysis. Anesthesiology 2005; 103(l):33-9.
 • 5. Yentis SM. Predicting difficult intubation: worthwhile exercise or pointless ritual? Anaesthesia 2002; 57:105-109.
 • 6. Aşık İ, Göktuğ A, Çanakçı N. Farklı entübasyon değerlendirme testlerinin zor entübasyon ile ilişkisi. Anestezi Dergisi 2000; 8(3): 188-192.
 • 7. Kararmaz A, Turhanoğlu S, Kaya S, Özyılmaz MA. Zor entübasyonun tahmin edilmesinde karşılaştırılması. Türk Anest Rean Der Dergisi 2003; 31:303-308.
 • 8. Mallampati SR, Gatt SP, Gugino LD, et al. A clinical sign to predict difficult tracheal intubation: a prospective study. Can Anaesth Soc J 1985; 32:429-434.
 • 9. Samsoon GLT, Young JRB. Difficult tracheal intubation: a retrospective study. Anaesthesia 1987; 42:487-490.
 • 10. Savva D. Prediction of difficult tracheal intubation. Br J Anaesth 1994; 73:149-153.
 • 11. Frerk CM. Predicting difficult intubation. Anaesthesia 1991; 46:1005-1008.
 • 12. Calder I, Calder J, Crockard HA. Difficult direct laringoscopy in patients with cervical spine disease. Anaesthesia 1995;. 50:7567-7563.
 • 13. Wilson ME, Spiegelhalter D, Robertson JA, Lesser P. Predicting difficult intubation. Br J Anaesth 1988; 61:211-216.
 • 14. Cormack RS, Lehane J. Difficult tracheal intubation in obstetrics. Anaesthesia 1984; 39:1105-1 111.
 • 15. Practice guidelines for management of the difficult airway. A report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway. Anesthesiology 1993; 78:59.7-602. .
 • 16. Rose D, Cohen MM. The airway: problems and predictions in 18500 patients. Can J Anaesth 1994; 41:372-383.
 • 17. Karkouti K, Rose DK, Wigglesworth D, Cohen MM. Predicting difficult intubation: a multivariable analysis. Can J Anaesth 2000; 47:730-739.
 • 18. Rose DK, Cohen MM. The incidence of airway problems on the definition used. Can J Anaesth 1996; 43:30-34.
 • 19. Rocke D, Murray W, Rout C, Gouws E. Relative risk analysis of factors associated with difficult intubation in obstetric anesthesia. Anesthesiology 1992; 77:67-73.
 • 20. Ezri T, Warters RD, Szmuk P, et al. The incidence of "zero" airway and impact of Mallampati score, age, sex, and body mass index on prediction of laryngoscopy grade. Anesth Analg 2001; 93:1073-1075.
 • 21. Brodsky JB, Lemmens HJ, Brock-Utne JG, Vierra M, Saidman LJ. Morbid obesity and tracheal intubation. Anesth Analg 2002; 94:732-736.
 • 22. Oates JD, Macleod AD, Oates PD, et al. Comparison of two methods for predicting difficult intubation. Br J Anaesth 1991; 66:305-309.
 • 23. Al Ramadhani S, Mohamed LA, Rocke DA, Gouws E. Sternomental distance as the sole predictor of difficult laryngoscopy in obstetric anaesthesia. Br J Anaesth 1996; 77:312-316.
 • 24. Tse JC, Rimm EB, Hussain A. Predicting difficult endotracheal intubation in surgical patient scheduled for general anesthesia: a prospective blind study. Anesth Analg 1995; 81:254-258.
 • 25. Bainton CR. Difficult intubation-What's the best test? Can J Anaesth 1996; 43:541-543.
 • 26. Naguib M, Malabarey T, AlSatli RA, Al Damegh S, Samarkandi AH. Predictive models for difficult laryngoscopy and intubation. A clinical, radiologic and three-dimensional computer imaging study. Can J Anaesth 1999; 46:748-759.
 • 27. El-Ganzouri AR, McCarthy RJ, Tuman KJ, Tanck EN, Ivankovich AD. Preoperative airway assessment: predictive value of a multivariate risk index. Anesth Analg 1996; 82:1197-1204.
 • 28. Cohen SM, Laurito CE, Segil LJ. Examination of the hypopharynx predicts ease of laryngoscopıc visualization and subsequent intubation: a prospective study of 665 patients. J Clin Anesth 1992; 4:310-314.
 • 29. Schmitt H, Buchfelder M, Radespiel-Troger M, Fahlbusch R. Difficult intubation in acromegalic patientsincidence and predictability. Anesthesiology 2000; 93:110-114.
 • 30. Yamamoto K, Tsubokawa T, Shibata K, et al. Predicting difficult intubation with indirect laryngoscopy. Anesthesiology 1997; 86:316-321.
 • 31. Iohom G, Ronayne M, Cunningham AJ. Prediction of difficult tracheal intubation. Eur J Anaesthesiol 2003; 20:31-36.
APA SABANCI Ü, TOPÇU İ, TEKİN S, EKİCİ N, LÜLECİ N (2006). Zor endotrakeal entübasyonun tahmininde preoperatif testlerin etkinliğinin karşılaştırılması. , 312 - 319.
Chicago SABANCI Ünal,TOPÇU İsmet,TEKİN Selcen,EKİCİ N. Zeynep,LÜLECİ Nurettin Zor endotrakeal entübasyonun tahmininde preoperatif testlerin etkinliğinin karşılaştırılması. (2006): 312 - 319.
MLA SABANCI Ünal,TOPÇU İsmet,TEKİN Selcen,EKİCİ N. Zeynep,LÜLECİ Nurettin Zor endotrakeal entübasyonun tahmininde preoperatif testlerin etkinliğinin karşılaştırılması. , 2006, ss.312 - 319.
AMA SABANCI Ü,TOPÇU İ,TEKİN S,EKİCİ N,LÜLECİ N Zor endotrakeal entübasyonun tahmininde preoperatif testlerin etkinliğinin karşılaştırılması. . 2006; 312 - 319.
Vancouver SABANCI Ü,TOPÇU İ,TEKİN S,EKİCİ N,LÜLECİ N Zor endotrakeal entübasyonun tahmininde preoperatif testlerin etkinliğinin karşılaştırılması. . 2006; 312 - 319.
IEEE SABANCI Ü,TOPÇU İ,TEKİN S,EKİCİ N,LÜLECİ N "Zor endotrakeal entübasyonun tahmininde preoperatif testlerin etkinliğinin karşılaştırılması." , ss.312 - 319, 2006.
ISNAD SABANCI, Ünal vd. "Zor endotrakeal entübasyonun tahmininde preoperatif testlerin etkinliğinin karşılaştırılması". (2006), 312-319.
APA SABANCI Ü, TOPÇU İ, TEKİN S, EKİCİ N, LÜLECİ N (2006). Zor endotrakeal entübasyonun tahmininde preoperatif testlerin etkinliğinin karşılaştırılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 34(5), 312 - 319.
Chicago SABANCI Ünal,TOPÇU İsmet,TEKİN Selcen,EKİCİ N. Zeynep,LÜLECİ Nurettin Zor endotrakeal entübasyonun tahmininde preoperatif testlerin etkinliğinin karşılaştırılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi 34, no.5 (2006): 312 - 319.
MLA SABANCI Ünal,TOPÇU İsmet,TEKİN Selcen,EKİCİ N. Zeynep,LÜLECİ Nurettin Zor endotrakeal entübasyonun tahmininde preoperatif testlerin etkinliğinin karşılaştırılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, vol.34, no.5, 2006, ss.312 - 319.
AMA SABANCI Ü,TOPÇU İ,TEKİN S,EKİCİ N,LÜLECİ N Zor endotrakeal entübasyonun tahmininde preoperatif testlerin etkinliğinin karşılaştırılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi. 2006; 34(5): 312 - 319.
Vancouver SABANCI Ü,TOPÇU İ,TEKİN S,EKİCİ N,LÜLECİ N Zor endotrakeal entübasyonun tahmininde preoperatif testlerin etkinliğinin karşılaştırılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi. 2006; 34(5): 312 - 319.
IEEE SABANCI Ü,TOPÇU İ,TEKİN S,EKİCİ N,LÜLECİ N "Zor endotrakeal entübasyonun tahmininde preoperatif testlerin etkinliğinin karşılaştırılması." Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 34, ss.312 - 319, 2006.
ISNAD SABANCI, Ünal vd. "Zor endotrakeal entübasyonun tahmininde preoperatif testlerin etkinliğinin karşılaştırılması". Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi 34/5 (2006), 312-319.