Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 85 - 90 Metin Dili: Türkçe

Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışma Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinde sigara ve alkol içme sıklığını belirlemek ve bunu etkileyen risk faktörlerini incelemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Çalışma Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundaki 200 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Sigara ve alkol içme sıklığı, sigara ve alkol içme ile ilgili davranışlar ve özellikleri incelenerek, aile bireylerinin kişiler üzerine etkileri incelenmiştir. İstatistiksel analizler SPSS 11.00 programı ile yapılmıştır. Bulgular: Sigara içme sıklığının %53, içmeme sıklığının %47 olduğu, sigara içenlerin %20’sinin günde 12–17 adet içtiği, %25’inin arkadaş ortamından etkilenerek sigara içmeye başladığı, %25’inin 16–20 yaşında sigara içmeye başladığı saptanmıştır. Sigara içen katılımcıların %88.3’ünün annelerinin ve babalarının da sigara kullandıkları saptanmıştır. Alkol içme sıklığının %60, içmeme sıklığının %40 olduğu, alkol içenlerin %23’ünün günde 3–5 kadeh içtiği, %27’sinin özentiden dolayı alkol içmeye başladığı, %25’inin 16–20 yaşında alkol içmeye başladığı saptanmıştır. Alkol içen katılımcıların %94.7’sinin annelerinin ve %87.5’nin babalarının da alkol kullandıkları saptanmıştır. Sonuç: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinde sigara ve alkol içme sıklığı yüksek olup ve özellikle sigara ve alkol bağımlılığının aile bireylerini etkilediği, kötü alışkanlıkların oluşmasında kişinin yakın çevresinden etkilendiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: Anketler Alkol kullanımı Yaygınlık Öğrenciler Sigara içme

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1- Baykan Z, Özkan S, Bumin M.A. Ankara İlinde Bir İlçe Merkezinde Yaşayan 15 Yaş ve Üzeri Kadınların Sigara İçme Durumları. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23–28 Eylül 2002.
 • 2- Bilir N, Doğan B, Yıldız N. Sigara İçme Konusundaki Davranışlar ve Tutumlar. 1997; Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı.
 • 3- Sezer E. Sigarasız Bir Türkiye ve Sigarasız Bir Dünya İçin Elele. Turkish Journal of Smoking and Health 1996–1997; 3: 1–5.
 • 4- Beydoğan A. Sigara Bırakmada Nikotin Flasterinin ve Hasta Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi.1990; İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • 5- Güneş G, Karaoğlan L, Sürücü M, Genç M, Pehlivan E. Malatya’da Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerin Sigara Konusunda Hastalara Karşı Tutum ve Uygulamaları. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23–28 Eylül 2002.
 • 6- Fiore MC. Cigarette smoking: A Clinical Guide to Assesment and Treatment. The Medical Clinies og North America. 1992. March 76(2).
 • 7- Bilir N, Doğan B, Yıldız N. Tütün Mamullerinin Zararlarnın Önlenmesine Dair Kanun’a Uyum Düzeyi. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, 2000.
 • 8- Kişioğlu AN, Öztürk M, Doğan M. Süleyman Demirel Üniversitesi İlk ve Son Sınıf Öğrencilerinin Sigaraya Yönelik Bilgi Tutum Davranışları ve Sigaraya Başlama ve Alışma Durumları, 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23–28 Eylül 2002.
 • 9- Kıyan E. Sigara ve Sağlık. Hipokrat 1996; 56: 52–53.
 • 10- Üstdal M, Köker AH. Spor Dallarında Beslenme ve Yüksek Performans Bilgisi. 1997; 69–70.
 • 11- Lebersole P, Hess P. Toward Healhy Aging.Human Needs And Nursing Response.Fourth Edition. Ebersole&Hess.Mosby, 1994; 673.
 • 12- Guthrie HA. İntroductory Nutrition.The C.V.Mosby Company,Second Edition.Saint Louıs, 1971; 137-143.
 • 13- Peleg A, Neumann L, Frıger M, And At All.Outcomes Of Brief Alcohol Abuse Prevention Program For İsrael High School Students. Journal Of Adolescent Healt; 2001; 263–268.
 • 14- Peşken Y. Sigara İçiminin Nedenleri,Epidemiyolojisi, Pasif İçicilik. Tür A. (Ed.) Sigaranın Sağlığa Etkileri ve Bırakma Yöntemleri. 1995.
 • 15- Aralaşmak A, Ay S, Beden Ü, Akgöl Ş. Gülveren Lisesi Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma. 1995. HÜTF Halk Sağlığı AD İntern Araştırma Raporu.
 • 16- Onal AE, TumerdemY, Özel S. Smoking Addiction Among Üniversity Students İn İstanbul. Addiction Biology 2002; 7, 397–402.
 • 17- Sigara Alışkanlıkları ve Sigarayla Mücadele kampanyası Kamuoyu Araştırması PİAR, 1988.
 • 18- Kar H, Lortlar N, Tekin F, Böcü S, Çaylı M, Alyamaç Z.Ankara Balgat Ömer Seyfettin Lisesi Öğrencilerinin Sigara Hakkındaki Tutum ve Davranışlarının Araştırılması. 1997. HÜTF Halk Sağlığı AD İnternet Araştırma Raporu.
 • 19- Çivi S, Şahin TK. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları. Aile ve toplum 1991;1: 49–52.
 • 20- Herken H, Özkan İ. Sigara Alışkanlığı ve Anne Baba Tutumu. Genel Tıp Dergisi 1998; 8: 2.85–89.
 • 21- Yiğit Ş, Khorshid L. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Öğrencilerinde Alkol Kullanımı Ve Bağımlılığı Bağımlılık Dergisi 2006; 7: 24–30.
 • 22- Tümerdem Y, Ayhan B, Özsüt H. ve ark. Orta ve Yüksek Öğrenim Gençleri ve Alkol Kullanımı, XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Marmaris;1986: 22–26.
 • 23- Kaya N, Çilli SA, Üniversite Öğrencilerinde Nikotin, Alkol ve Madde Bağımlılığının 12 Aylık Yaygınlığı,Bağımlılık Dergisi, 2005; 1: 53–56.
 • 24- Gilles DM, Turk CL, Fresco D.M Social Anxiety,Alcohol Expectancies, And Self-Efficocy As Predictors Of Heavy Drinking İn College Students. Addict Behav 2006; 31: 388–398.
 • 25- Maddock J, Glanz K, The Relationship Of Proximal Normative Beliefs And Global Subjective Norms To College Students Alcohol Consuption, Addict Behav 2005; 30: 315–323.
 • 26- Stein LS, Davecristiansen CGG. Alkolizm ve Madde Bağımlılığında Tedavi Seçenekleri, 1994.
 • 27- Hussong A.M., Social İnfluences İn Motivated Drinking Among College Students.Phychology Of Addictive Behaviors. 2003; 17: 134–141.
APA YILMAZ G, İBİŞ S, SEVİNDİ T (2007). Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi. , 85 - 90.
Chicago YILMAZ Gürkan,İBİŞ Serkan,SEVİNDİ Tarık Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi. (2007): 85 - 90.
MLA YILMAZ Gürkan,İBİŞ Serkan,SEVİNDİ Tarık Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi. , 2007, ss.85 - 90.
AMA YILMAZ G,İBİŞ S,SEVİNDİ T Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi. . 2007; 85 - 90.
Vancouver YILMAZ G,İBİŞ S,SEVİNDİ T Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi. . 2007; 85 - 90.
IEEE YILMAZ G,İBİŞ S,SEVİNDİ T "Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi." , ss.85 - 90, 2007.
ISNAD YILMAZ, Gürkan vd. "Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi". (2007), 85-90.
APA YILMAZ G, İBİŞ S, SEVİNDİ T (2007). Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi. Bağımlılık Dergisi, 8(2), 85 - 90.
Chicago YILMAZ Gürkan,İBİŞ Serkan,SEVİNDİ Tarık Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi. Bağımlılık Dergisi 8, no.2 (2007): 85 - 90.
MLA YILMAZ Gürkan,İBİŞ Serkan,SEVİNDİ Tarık Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi. Bağımlılık Dergisi, vol.8, no.2, 2007, ss.85 - 90.
AMA YILMAZ G,İBİŞ S,SEVİNDİ T Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi. Bağımlılık Dergisi. 2007; 8(2): 85 - 90.
Vancouver YILMAZ G,İBİŞ S,SEVİNDİ T Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi. Bağımlılık Dergisi. 2007; 8(2): 85 - 90.
IEEE YILMAZ G,İBİŞ S,SEVİNDİ T "Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi." Bağımlılık Dergisi, 8, ss.85 - 90, 2007.
ISNAD YILMAZ, Gürkan vd. "Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi". Bağımlılık Dergisi 8/2 (2007), 85-90.