Yıl: 2007 Cilt: 6 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 321 - 324 Metin Dili: Türkçe

Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemler

Öz:
Özet: Bu çalışma Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemleri belirlemek amacı ile yapılmıştır.Elazığ il merkezinde yaşayan 15 yaş üstü ve evli 67500 kadını temsilen 426 kadın seçilmiştir. Tekrarlayan ziyaretlerle 417’sine ulaşılmıştır. Araştırmaya alınan kadınların ortalama yaşları; 36,39±10,26, ilk gebelik yaşı 19,96±4,99,ilk doğum yaşları 20,02±6,05’tir. Ortalama gebelik sayıları 3,61±2,56, istemli düşük sayıları 0,32±0,04’tür. İstemli düşük yapan kadın oranı %18,2’dir. Kadınların %93,0’ı geleneksel herhangi bir düşük yapma yöntemini bildiğini, %19,7’si ise kullandığını ifade etmiştir. Tüm kadınların; %14,9’u ağır eşya/un torbası kaldırdıklarını, %8,2’si gripin, aspirin içtiklerini, %11,3’ü yüksek bir yerden sallanarak atladıklarını veya ip atladıklarını, %4,8’i rahim içine tavuk teleği, kibrit çöpü, örgü şişi, serum hortumunu soktuklarını, %3,6’sı ebegümeci veya patlıcan kökünü rahim ağzına soktuklarını, %2,6’sı kinin, kına veya ebegümeci kaynatıp içtiklerini, %3,1’i karında sancıları başlayınca saman yada maydanozla sütü kaynatıp buğusuna oturduklarını, %10,8’i kilim silkelediklerini belirtmişlerdir. Kadınların eğitim düzeyi düştükçe geleneksel çocuk düşürme yöntemi kullanma oranları artmaktadır (p=0,001). Bu tehlikeli yöntemlerin kullanımını azaltmak için; halkın eğitilmesi, aile planlaması hizmetlerinden faydalanmanın arttırılması, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi sağlanmalıdır.
Anahtar Kelime: Gebelik, istenmeyen Düşük, istemli Anketler Elazığ

Traditional methods which are known and applied in order to achieve voluntary abortion by married women living in Elazig

Öz:
Abstract: This study have been performed in order to describe traditional methods which are known and applied for achieving voluntary abortion by married women living in downtown of Elazig. 426 women have been selected rely on the fifteen years old and married by the represantive 67500 living women in the downtown Elazig. It has been reached to 417 women at repetetive visits. Mean age of women is 36,39±10,26, first pregnancy years are 19,96±4,99, first birth age is 20,02±6,05. Numbers of avarage pregnancy are 3,61±0,12, numbers of voluntary abortion is 0,32±0,04. Voluntary abortion rate is %18,2. %93 of women have stated that they know at least one traditional abortion method, and %19,7 of women declared that they used traditional abortion methods. %14,9 of them stated that they lift a heavy furniture or goods, while %8,2 drink flu drug and asprin, %11,3 jump rope and jump by shaking from high where, %4,8 put a poultry quill, matchstick and knitting needle into uterus, %3,6 put a mallow or aubergine root into uterus servicks, %2,6 drink a boiled quinine henna and mallow, %3,1 sit into vapour of boiled straw or parsley by milk during stomacache, and %10,8 shake a carpet. As education level of women decrase, usage of traditional abortion methods increase (p=0,001). In order to decrease the use of these unsafe methods, public education, increasing usage of family planning services, and prevention of unwanted pregnancies should be obtained.
Anahtar Kelime: Elazığ Pregnancy, Unwanted Questionnaires Abortion, Induced

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Jain S, Agrawal S. Perception of Illness and Health Care Among Bhils: A Study of Udaipur District in Southern Rajasthan. Stud. Tribes Tribals 2005; 3 (1): 15-19.
 • 2. Tortumluoğlu G, Karahan E, Bakır B, Türk R. Kırsal Alandaki Yaşlıların Yaygın Sağlık Problemlerinde Başvurdukları Geleneksel Uygulamalar, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134. www.insanbilimleri.com Erişim Tarihi: 08.06.2004.
 • 3. Shaikh BT, Hatcher J. Complementary and Alternative Medicine in Pakistan=Prospects and Limitations. Evid based Complement Alternat Med 2005;2 (2): 139-142.
 • 4. Henkle JO, Kennerly SM. Cultural Diversty: a Resource in Planning and ImplementingNursing Care. Public Health Nurs 1990;7: 145-149.
 • 5. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü Mart 2003, Niteliksel Araştırma: Gebeliği Önleyici Yöntemler ve İstemli Düşükler.
 • 6. Bilgel N. Halk Sağlığı Bakışıyla Ana Çocuk Sağlığı. Bursa: Güneş-Nobel Tıp Kitabevi,1997: 11-112.
 • 7. Bayık A, Bahar Z. Doğurgan Çağdaki Kadınların geleneksel Uygulamalarına İlişkin Bir Çalışma. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1985; 1: 1-11.
 • 8. Spector R. Culturel Concepts of Womens Health and Health Promoting Behaviors. JOGNN 1995: 241-245.
 • 9. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2003. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği, Ankara, Türkiye.
 • 10. Eren N. Ankara İli Yenimahalle İlçesine Bağlı Sincan Bucağında Geleneksel Hekimlik Uygulamaları Konusunda Bir Araştırma Raporu, 1971.
 • 11. Güngör Y, Oğuzöncül F, Güngör L, Açık Y. Elazığ Devlet Hastanesi Aile Planlaması Polikliniğine İsteyerek Düşük Yapmak İçin Başvuran Kadınların Gebeliği Sonlandırmaya Yönelik Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler ve Doğurganlık Özellikleri. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi 2001; (15) 3: 461-465.
 • 12. Öncel S. Kültürel Yapı ile Sağlık Hastalık İlişkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1997; 13: 1-3.
 • 13. Polat H. Sivas Ulaşta Halk Hekimliği Uygulamaları. Ankara: Ürün Yayınları,1995: 15-17.
 • 14. Nations M, Misago C, Fonseca W, Correia L, Campbell O. Womens Hidden Transcripts About Abortion in Brazil 1997, Soc. Sci. Med., Vol 44, No 12, ss 1833-1845.
APA SAVİNDİK F, AÇIK Y, GÜLBAYRAK C, AKGÜN D (2007). Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemler. , 321 - 324.
Chicago SAVİNDİK Feyza Nazik,AÇIK Yasemin,GÜLBAYRAK Canan,AKGÜN Deniz Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemler. (2007): 321 - 324.
MLA SAVİNDİK Feyza Nazik,AÇIK Yasemin,GÜLBAYRAK Canan,AKGÜN Deniz Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemler. , 2007, ss.321 - 324.
AMA SAVİNDİK F,AÇIK Y,GÜLBAYRAK C,AKGÜN D Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemler. . 2007; 321 - 324.
Vancouver SAVİNDİK F,AÇIK Y,GÜLBAYRAK C,AKGÜN D Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemler. . 2007; 321 - 324.
IEEE SAVİNDİK F,AÇIK Y,GÜLBAYRAK C,AKGÜN D "Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemler." , ss.321 - 324, 2007.
ISNAD SAVİNDİK, Feyza Nazik vd. "Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemler". (2007), 321-324.
APA SAVİNDİK F, AÇIK Y, GÜLBAYRAK C, AKGÜN D (2007). Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(5), 321 - 324.
Chicago SAVİNDİK Feyza Nazik,AÇIK Yasemin,GÜLBAYRAK Canan,AKGÜN Deniz Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 6, no.5 (2007): 321 - 324.
MLA SAVİNDİK Feyza Nazik,AÇIK Yasemin,GÜLBAYRAK Canan,AKGÜN Deniz Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.6, no.5, 2007, ss.321 - 324.
AMA SAVİNDİK F,AÇIK Y,GÜLBAYRAK C,AKGÜN D Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007; 6(5): 321 - 324.
Vancouver SAVİNDİK F,AÇIK Y,GÜLBAYRAK C,AKGÜN D Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007; 6(5): 321 - 324.
IEEE SAVİNDİK F,AÇIK Y,GÜLBAYRAK C,AKGÜN D "Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemler." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6, ss.321 - 324, 2007.
ISNAD SAVİNDİK, Feyza Nazik vd. "Elazığ il merkezinde yaşayan evli kadınların istemli düşük yapmak amacıyla uyguladıkları ve bildikleri geleneksel yöntemler". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 6/5 (2007), 321-324.