Yıl: 2007 Cilt: 6 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 331 - 335 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen durumların belirlenmesi

Öz:
Özet: Bu çalışma annelerin emzirmeye başlamasını, sürdürmesini ile bunu etkileyen durumları belirlemek amacıyla düzenlenmiş tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırma GATA Çocuk Hastalıkları Kliniği, Sağlam Çocuk Bölümüne başvuran anneler ile yapılmıştır. Bir yıl içinde bölüme başvuran tüm kadınlar çalışmanın evrenini (N=750), Nisan 2000- Haziran 2000 tarihleri arasında bölüme gelen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan kadınlar ise çalışmanın örneklemini oluşturmuştur (n=120). Bu çalışma sonucunda, kadınların çoğunluğu gebelikleri sırasında bebeklerini sadece anne sütü ile beslemeyi planladıkları, anne sütünü tercih etme nedenleri arasında bebek için en iyi besin olması ve hastalıklardan koruması ilk sıralarda bulunmuştur. Normal doğum yapan annelerin yarısının bebeklerini ilk saat içerisinde emzirdikleri belirlenmiştir. Annelerin %79,2’si emzirmeden önce bebeklerine hiçbir besin maddesi vermediğini ifade ederken, diğerlerinin ise genellikle hazır mama ve şekerli su ile bebeklerini beslemişlerdir. Bebeğin doymadığını düşündükleri için, anne sütü yanında hazır mama, inek sütü ve pirinç unu mama vermeye devam eden annelerin oranı %43,3 olarak bulunmuştur. Çalışmamıza katılan kadınların %25 i bebekten kaynaklanan nedenlerle, %42.9’u ise postpartum döneme ait (insizyon) ağrı nedeniyle bebeklerini emzirmede güçlük yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu çalışmada emzirmenin hala yaygın olduğu ve bebeklerin hemen hepsinin bir dönem emzirildiği saptanmıştır. Bebekler uzun dönem emziriliyor olmalarına karşın, ilk emzirme zamanı, emzirme öncesi sıvı ve mama verilmesi, sadece anne sütü verilmemesi ve ek gıdaya erken ya da geç dönemde başlanması gibi konularda annelerin bilgi gereksinimleri olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime: Davranış Anneler Anne sütüyle beslenme Görüşme

Konular: Kadın Araştırmaları Pediatri Hemşirelik Aile Çalışmaları

Determination of breastfeeding behaviors of mothers and influencing factors

Öz:
Abstract: This study is a descriptive research which was planned to determine the factors related to beginning and maintaining the breastfeeding of the mothers. This research was conducted with the mothers who applied to the The Healthy Child Department in Pediatrics Clinic at Gulhane Medical Millitary Academy (GMMA). The women who applied to this department constituted the population of the study (N=750), and the women who volunteered to join the study between April and June constituted the sampling (n=120). In the result of this study, the most of the women planned to feed their babies with breast milk, and for their choice of preferring the breast milk, they thought that breast milk is the best nutrient for their babies, and keeping their babies from the illnesses. It was found that the half of the mothers who had vaginal birth fed their babies with the breast milk in an early one hour. Seventy-nine point two percentages of the mothers pointed out giving no meals before feeding with breast milk, and the others generally fed their babies with infant food and liquid with sugar. In this study, it was determined that breastfeeding is still common among the mothers, and most of the babies are fed with the breast milk for several times. However the babies are fed with the milk for a long time, the mothers still need education and training programme about the subjects like initial breastfeeding time, giving the liquid and infant food, only not giving the breast milk and start to feed with infant food early or later.
Anahtar Kelime: Interview Behavior Mothers Breast Feeding

Konular: Kadın Araştırmaları Pediatri Hemşirelik Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. WHO/UNICEF. 1990'lı Yıllarda Bebeklerin Anne Sütüyle Beslenmesi (Çeviri): Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ekim 1999.
 • 2. Filteau S. The influence of mastitis on antibody transfer to infants through breast milk. Vaccine. 2003; 21: 3337-3381.
 • 3. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları. Özet Rapor 2003. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği, Ankara, Türkiye, Ekim 2004: 141-147.
 • 4. Schmied V, Barclay L. Connection and Pleasure, Distruption and Distress: Women’s Experiences of Breastfeeding, J. Hum.Lact. 1999 Dec; 15 (5): 325- 34.
 • 5. Raister J. Midwifery Care Resarch: What Questions Are Being Asked? What Lessons Have Been Learned? J.Midwifery Womens Health. 2000; 45 (1): 20-36.
 • 6. Chierici R, Saccomandi D, Vigi V. Dietary Supplements for the Lactating mother: Influence on the Trace Element. Acta Paediatr Suppl. 1999; 88 (430): 7-13.
 • 7. Hoyer S, Pokorn D. The Influence Of Various Factors On Breast-Feeding In Slovenia. J.Adv.Nurs. 1998;27 (6);1250-6.
 • 8. Özek B. Emzirme ve gebeliğin önlenmesi, Aile Planlamasında Temel Bilgiler UNFPA BM Nüfus Fonu, İnsan Kaynağı Geliştirme Vakfı, İkinci baskı İstanbul, Damla Matbaacılık,1997: 127- 129.
 • 9. Kearney MH, Cronenwett L. Breastfeeding and Employment, J.Obstet. Gynecol. Neonatal Nurs. 1991;20 (6): 471-80.
 • 10. Vestermark V, Hogdall CK, Plenov G et al. The Duration Of Brestfeeding. A Longitudinal Prospective Study In Denmark, Scand J.Soc.Med; 1991: 19 (2): 105-9.
 • 11. Bağcı T. Gebe, emzikli ve bebek beslenmesi, Bertan M, Güler Ç. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, İkinci baskı: Ankara, Güneş Kitabevi Ltd.Şti, 1997: 299-300.
 • 12. Nüfus ve Sağlık Araştırması Türkiye Özet Rapor 1998, Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye, Ekim 1999.
 • 13. Ekman KA, Todia W. Decision making regarding breastfeeding and bottle feeding by women cared for in an inner city hospital. Obstetrics & Gynecology. 2003; 101 (4-Supplement 1): p. S20.
 • 14. Bhandari N, Bahi R, Mazumdar S. Effect of community-based promotion of exclusive breastfeeding on diarrhoeal illness and growth: a cluster randomised controlled trial. The Lancet. 2003; 361: 26.
 • 15. Kaewsarn P, Moyle W, Creedy D. Thai nurses’ beliefs about breastfeeding and postpartum practices, J.Clin.Nurs. 2003; 12 (4): 467-75.
 • 16. Chang JH, Chan, WT. Analysis of factors associated with initation and duration of breastfeeding: A study in Taitung Taiwan. Acta Paediatr Taiwan. 2003; 44 (1): 29-34.
 • 17. Raj VK, Plichta SB. The Role of Social Support in Breastfeeding Promotion=A Literatür Review, J.Hum.Lact. 1998; 14 (1): 41-5.
APA AKYÜZ A, KAYA T, ŞENEL N (2007). Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen durumların belirlenmesi. , 331 - 335.
Chicago AKYÜZ Aygül,KAYA Tülay,ŞENEL Nur Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen durumların belirlenmesi. (2007): 331 - 335.
MLA AKYÜZ Aygül,KAYA Tülay,ŞENEL Nur Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen durumların belirlenmesi. , 2007, ss.331 - 335.
AMA AKYÜZ A,KAYA T,ŞENEL N Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen durumların belirlenmesi. . 2007; 331 - 335.
Vancouver AKYÜZ A,KAYA T,ŞENEL N Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen durumların belirlenmesi. . 2007; 331 - 335.
IEEE AKYÜZ A,KAYA T,ŞENEL N "Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen durumların belirlenmesi." , ss.331 - 335, 2007.
ISNAD AKYÜZ, Aygül vd. "Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen durumların belirlenmesi". (2007), 331-335.
APA AKYÜZ A, KAYA T, ŞENEL N (2007). Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen durumların belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(5), 331 - 335.
Chicago AKYÜZ Aygül,KAYA Tülay,ŞENEL Nur Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen durumların belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 6, no.5 (2007): 331 - 335.
MLA AKYÜZ Aygül,KAYA Tülay,ŞENEL Nur Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen durumların belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.6, no.5, 2007, ss.331 - 335.
AMA AKYÜZ A,KAYA T,ŞENEL N Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen durumların belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007; 6(5): 331 - 335.
Vancouver AKYÜZ A,KAYA T,ŞENEL N Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen durumların belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007; 6(5): 331 - 335.
IEEE AKYÜZ A,KAYA T,ŞENEL N "Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen durumların belirlenmesi." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6, ss.331 - 335, 2007.
ISNAD AKYÜZ, Aygül vd. "Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen durumların belirlenmesi". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 6/5 (2007), 331-335.