Yıl: 2007 Cilt: 6 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 297 - 306 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çevreye ilişkin önemli toplantı ve belgeler

Öz:
Özet: Çevreyi olumsuz etkileyen olaylar zaman zaman bölgesel sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Ancak çevresel olayların etkisi asıl olarak küreseldir. Bu nedenle çevresel sorunların çözümüne ilişkin uygulamalar da küresel olmalıdır. Çevreye ilişkin uluslararası çalışmalar küresel ve bölgesel düzeyde yürütülmektedir. Bu yazıda çevreyle ilgili bölgesel çalışmalara kısaca değinildikten sonra, küresel düzeydeki çalışmalar ve özellikle Birleşmiş Milletler kaynaklı önemli toplantı ve belgeler özetlenecektir.
Anahtar Kelime: Dökümantasyon Kongreler Birleşmiş milletler Konu ile ilgili kayıtlar Çevre

Konular: Uluslararası İlişkiler

Important meetings and documents concerning environment

Öz:
Abstract: Environmental evets that cause advers effects sometimes have local results. But generally these effects are global. Consequently practises trying to solve environmental problems must be global. International actions corcerning environment are conducted both local and global. In this paper, first the local actions corcerning environment, then global studies especially United Nations originated meetings and documents will be summarized.
Anahtar Kelime: Records as Topic Environment Documentation Congresses United Nations

Konular: Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Arat G, Türkeş M. Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörüsü Projesi, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli, Uluslararası Sözleşmeler, Ön Rapor, Ankara, 2002, http://vizyon2023.tubitak.gov.tr/teknolojiongorusu/paneller/cevrevesurdurulebilirkalkinma/raporlar/son/EK-8.pdf, (Erişim tarihi: 10/03/2006).
 • 2. Environment For Europe Process, http://www.unece.org/env/wgso/welcome.html, (Erişim tarihi: 11/03/2004).
 • 3. Paris Şartı, www.belgenet.com/arsiv/parissarti.html, (Erişim tarihi: 06/03/2006).
 • 4. IV. Bölüm: Birleşmiş Milletler Zirveleri, Youth For Habitat http://www.youthforhab.org.tr/tr/kaynaklar/icerikler/bm/b m-04.html, (Erişim tarihi: 06/03/2006).
 • 5. About UN-HABITAT Overview, www.unhabitat.org/about/history.asp, (Erişim tarihi: 20/02/2006).
 • 6. http://www.who.int/dg/brundtland/bruntland/en/index.html, (Erişim tarihi: 19/03/2006).
 • 7. Report of the World Commission on Environment and Development: “Our Common Future”, United Nation, 1987,
 • http://www.are.admin.ch/are/en/nachhaltig/international_u no/unterseite02330, (Erişim tarihi: 19/03/2006).
 • 8. http://www.srds.ndirect.co.uk/sustaina.htm, (Erişim tarihi: 09/03/2006).
 • 9. 21.Yüzyılda Sürdürülebilirliğe Geçiş, Dünya Bilimler Akademilerinin Bildirisi, Çeviri:Ruacan İZ, Ruacan Ş, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Tübitak Matbaası, Ankara, 2002.
 • 10. Algan N, Dündar AK. Türkiye’nin Çevre Konusunda Verdiği Sözler, Türkiye Bilimler Akademisi Raporları Sayı:8, Tübitak Matbaası, Ankara, 2005.
 • 11. Ed. Martuzzi M, Tickner JA. The precautionary principle: protecting public health, the environment and the future of our children, World Health Organization 2004.
 • 12. Dünya Nüfus Ve Kalkınma Konferansı Raporu (Özet), Özetleyen.Akın A, T.C.Sağlık Bakanlığı, AÇSAP Genel Müdürlüğü, Ankara, 1994.
 • 13. The Habitat Agenda Istanbul Declaration on Human Settlements. http://www.unchs.org/istanbul+5/aboutunchs.htm, (Erişim tarihi: 19/03/2006).
 • 14. http://www.iisd.ca/chemical/popsd, (Erişim tarihi: 09/03/2006).
 • 15. www.pops.int/documents/signature/signstatus.htm, (Erişim tarihi:11/03/2006).
 • 16. http://www.euro.who.int/eehc, (Erişim tarihi: 17/03/2006).
 • 17. http://www.euro.who.int/eehc/conferences/20021010_1, (Erişim tarihi: 16/03/2006).
 • 18. http://www.euro.who.int/eehc/conferences/20021107_1, (Erişim tarihi: 16/03/2006).
 • 19. http://www.euro.who.int/eehc/conferences/20021010_2, (Erişim tarihi: 16/03/2006).
 • 20. http://www.euro.who.int/budapest2004, (Erişim tarihi: 16/03/2006. )
 • 21. Kakaç S. Küresel Isınma ve Nükleer Enerji, http://www.tuba.gov.tr/habergoster.php?haber=bdgorus_09 (Erişim tarihi: 10/03/2006).
 • 22. Karakaya E, Özçağ M, Türkiye Açısından Kyoto Protokolü’nün Değerlendirilmesi ve Ayrıştırma (Decomposıtıon) Yöntemi İle CO2 Emisyonu Belirleyicilerinin Analizi, http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/odtu_paper.pdf, (Erişim tarihi:05/03/2006).
 • 23. Ültanır MÖ, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü Karşısında Türkiye'nin Durumu, www.ressiad.org.tr/makaleler.php?ID=30, (Erişim tarihi: 06/03/2006. )
 • 24. Kılıç N, Kyoto Protokolü, http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/7475BDA1-95B7- 4855-B351-9ADCE4362AFE/4487/nurel_kyoto.pdf, (Erişim tarihi:23/02/2006).
 • 25. Kyoto Protocol Status Of Ratification, http://unfccc.int/files/essential_backround/kyoto_protokol/ application/pdf/kpstats.pdf, (Erişim tarihi:25/06/2006).
APA ÇAMUR D, VAİZOĞLU S (2007). Çevreye ilişkin önemli toplantı ve belgeler. , 297 - 306.
Chicago ÇAMUR DERYA,VAİZOĞLU Songül A. Çevreye ilişkin önemli toplantı ve belgeler. (2007): 297 - 306.
MLA ÇAMUR DERYA,VAİZOĞLU Songül A. Çevreye ilişkin önemli toplantı ve belgeler. , 2007, ss.297 - 306.
AMA ÇAMUR D,VAİZOĞLU S Çevreye ilişkin önemli toplantı ve belgeler. . 2007; 297 - 306.
Vancouver ÇAMUR D,VAİZOĞLU S Çevreye ilişkin önemli toplantı ve belgeler. . 2007; 297 - 306.
IEEE ÇAMUR D,VAİZOĞLU S "Çevreye ilişkin önemli toplantı ve belgeler." , ss.297 - 306, 2007.
ISNAD ÇAMUR, DERYA - VAİZOĞLU, Songül A.. "Çevreye ilişkin önemli toplantı ve belgeler". (2007), 297-306.
APA ÇAMUR D, VAİZOĞLU S (2007). Çevreye ilişkin önemli toplantı ve belgeler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(4), 297 - 306.
Chicago ÇAMUR DERYA,VAİZOĞLU Songül A. Çevreye ilişkin önemli toplantı ve belgeler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 6, no.4 (2007): 297 - 306.
MLA ÇAMUR DERYA,VAİZOĞLU Songül A. Çevreye ilişkin önemli toplantı ve belgeler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.6, no.4, 2007, ss.297 - 306.
AMA ÇAMUR D,VAİZOĞLU S Çevreye ilişkin önemli toplantı ve belgeler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007; 6(4): 297 - 306.
Vancouver ÇAMUR D,VAİZOĞLU S Çevreye ilişkin önemli toplantı ve belgeler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007; 6(4): 297 - 306.
IEEE ÇAMUR D,VAİZOĞLU S "Çevreye ilişkin önemli toplantı ve belgeler." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6, ss.297 - 306, 2007.
ISNAD ÇAMUR, DERYA - VAİZOĞLU, Songül A.. "Çevreye ilişkin önemli toplantı ve belgeler". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 6/4 (2007), 297-306.