Yıl: 2007 Cilt: 21 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 150 - 154 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde alet ilişkili hastane infeksiyonları

Öz:
Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde alet kullanımı ve alet ilişkili hastane infeksiyonları (AİHİ) irdelenmiştir. AİHİ’lerin tanımlanmasında Centers for Diseases Control and Prevention kriterleri kullanılmıştır. AİHİ hızları 1000 alet-gün sayısına göre hesaplanmıştır. Bir yıllık sürede 2006 yılında hastanemizde 42843 hasta izlenmiştir. Bu sürede 545 hastada 602 hastane infeksiyonu saptanmıştır. Bu infeksiyonların 174’ü AİHİ olarak tanımlanmıştır. AİHİ’nın 78’i üriner sistem infeksiyonu, 66’sı ventilatör ilişkili pnömoni ve 30’u santral venöz kateter infeksiyonu olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, 1000 alet kullanım gününe göre santral venöz kateter ilişkili bakteriyemi 2.7, üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu 2.4 ve ventilatör ilişkili pnömoni 12.7 olarak bulunmuştur. İnvaziv girişim endikasyonlarının iyi konulması, kullanılan ekipmanın mümkün olduğunca erken çıkartılması AİHİ hızını azaltacaktır.
Anahtar Kelime: Kateter ilişkili enfeksiyonlar Donanım kontaminasyonu Çapraz enfeksiyon Hastalık kaynakları Hastalık vektörleri Pnömoni, ventilatör ilişkili

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji

Device related health care infections at Dicle University Hospital

Öz:
The use of devices and device-related infections (DRI) in Dicle University Hospital were evaluated. DRI were identified according to the definitions of Centers for Disease Control and Prevention (CDC). DRI rates were calculated as the number of infections per 1000 device-days. During the one year period of 2006, 42843 patients were followed and 602 hospital infection episodes were detected in 545 patients. Of these infections, 174 were identified as DRI. Of 174 DRI, 78 were urinary tract infections (URI), 66 were mechanical ventilator associated pneumonia (VAP) and 30 were central venous catheter infections (CVC). The rates of DRI (infection/1000 device-day) were 2.7 for CVC related bacteremia, 2.4 for URI and 12.7 for VAP. Accurate determination of the invasive procedure indications, removal of the device as early as possible will decrease the rate of DRI.
Anahtar Kelime: Cross Infection Disease Reservoirs Disease Vectors Pneumonia, Ventilator-Associated Catheter-Related Infections Equipment Contamination

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Akova M: Nosokomial pnömoniler, "Akalın E (ed): Hastane İnfeksiyonlan" kitabında s.135-44, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yayını 1, Güneş Kitabevi, Ankara (1993).
 • 2. Chastre J, Fagon JY, Trouillet JL: Diagnosis and treatment of nosocomial pneumonia in patients in intensive care units, Clin Infect Dis 1995;21(Suppl 3):S226-37.
 • 3. Cicalini S, Palmieri F, Petrosillo N: Clinical review: new technologies for prevention of intravascular catheter-related infections, Crit Care 2004;8(3):157-62.
 • 4. Craven DE: Epidemiology of ventilator-associated pneumonia, Chest 2000:117(4 Suppl 2):S186-7.
 • 5. Erdoğan H, Akan D, Ergin F, Erdoğan A, Arslan H: Yoğun bakım ünitesinde invaziv alet kullanımı ile ilişkili nozokomiyal infeksiyon hızları, Hastane İnfeksiyon Derg 2005;9(2):107-12.
 • 6. Esen Ş: Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonlarının önlenmesi, Hastane İnfeksiyon Derg 2005;9(3):129-35.
 • 7. Gürdoğan K, Arslan H, Nazlıer S: Ventilator ilişkili pnömoniler, Klimik Derg 1999;12(2):58-9.
 • 8. İnan D: Hastane infeksiyonlarmm kontrolünde toplanan verilerin değerlendirilmesi, Hastane İnfeksiyon Derg 2004;8(3):225-33.
 • 9. İnan D, Saba R, Keskin S ve ark: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde hastane infeksiyonları sürveyansı: Alet kullanım ve alet ilişkili infeksiyon oranları, Hastane İnfeksiyon Derg 2004;8(l):50-6.
 • 10. Kadanalı A, Kızılkaya M, Doğan N, Çelebi S, Kürşat H, Parlak M: Reanimasyon ünitemizde 2002 hastane infeksiyonları, Hastane İnfeksiyon Derg 2004;8(3):252-5.
 • 11. Kirton OC, DeHaven B, Morgan J, Morejon O, Civetta J: A prospective, randomized comparison of an in-line heat moisture exchange filter and heated wire humidifiers: rates of ventilator-associated early-onset (community-acquired) or late-onset (hospital-acquired) pneumonia and incidence of endotracheal tube occlusion, Chest 1997;112(4):1055-9.
 • 12. Leblebicibglu H, Rosenthal VD, Arıkan OA et al: Device-associated hospital-acquired infection rates in Turkish intensive care units. Findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC), J Hosp Infect 2007;65(3):251-7.
 • 13. National Nosocomial Infections Surveillance System: National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) System-Report, data summary from January 1992 through June 2004, issued October 2004, Am J Infect Control 2004; 32(8):470-85.
 • 14. Ramirez Barba EJ, Rosenthal VD, Higuera F et al: Device-associated nosocomial infection rates in intensive care units in four Mexican public hospitals, Am J Infect Control 2006;34(4):244-7.
 • 15. Redelmeier DA, Livesley NJ: Adhesive tape and intravascular-catheter-associated infections, J Gen Intern Med 1999;14(6):373-5.
 • 16. Rosenthal VD, Guzman S, Crnich C: Device-associated nosocomial infection rates in intensive care units of Argentina, Infect Control Hosp Epidemiol 2004;25(3):251-5.
 • 17. Rosenthal VD, Maki DG, Salomao R et al: Device-associated nosocomial infections in 55 intensive care units of 8 developing countries, Ann Intern Med 2006;145(8):582-92.
APA GEYİK M, ÜSTÜN C, HOŞOĞLU S, CELEN M, ayaz c (2007). Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde alet ilişkili hastane infeksiyonları. , 150 - 154.
Chicago GEYİK Mehmet Faruk,ÜSTÜN Cemal,HOŞOĞLU Salih,CELEN MUSTAFA,ayaz celal Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde alet ilişkili hastane infeksiyonları. (2007): 150 - 154.
MLA GEYİK Mehmet Faruk,ÜSTÜN Cemal,HOŞOĞLU Salih,CELEN MUSTAFA,ayaz celal Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde alet ilişkili hastane infeksiyonları. , 2007, ss.150 - 154.
AMA GEYİK M,ÜSTÜN C,HOŞOĞLU S,CELEN M,ayaz c Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde alet ilişkili hastane infeksiyonları. . 2007; 150 - 154.
Vancouver GEYİK M,ÜSTÜN C,HOŞOĞLU S,CELEN M,ayaz c Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde alet ilişkili hastane infeksiyonları. . 2007; 150 - 154.
IEEE GEYİK M,ÜSTÜN C,HOŞOĞLU S,CELEN M,ayaz c "Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde alet ilişkili hastane infeksiyonları." , ss.150 - 154, 2007.
ISNAD GEYİK, Mehmet Faruk vd. "Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde alet ilişkili hastane infeksiyonları". (2007), 150-154.
APA GEYİK M, ÜSTÜN C, HOŞOĞLU S, CELEN M, ayaz c (2007). Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde alet ilişkili hastane infeksiyonları. ANKEM Dergisi, 21(3), 150 - 154.
Chicago GEYİK Mehmet Faruk,ÜSTÜN Cemal,HOŞOĞLU Salih,CELEN MUSTAFA,ayaz celal Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde alet ilişkili hastane infeksiyonları. ANKEM Dergisi 21, no.3 (2007): 150 - 154.
MLA GEYİK Mehmet Faruk,ÜSTÜN Cemal,HOŞOĞLU Salih,CELEN MUSTAFA,ayaz celal Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde alet ilişkili hastane infeksiyonları. ANKEM Dergisi, vol.21, no.3, 2007, ss.150 - 154.
AMA GEYİK M,ÜSTÜN C,HOŞOĞLU S,CELEN M,ayaz c Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde alet ilişkili hastane infeksiyonları. ANKEM Dergisi. 2007; 21(3): 150 - 154.
Vancouver GEYİK M,ÜSTÜN C,HOŞOĞLU S,CELEN M,ayaz c Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde alet ilişkili hastane infeksiyonları. ANKEM Dergisi. 2007; 21(3): 150 - 154.
IEEE GEYİK M,ÜSTÜN C,HOŞOĞLU S,CELEN M,ayaz c "Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde alet ilişkili hastane infeksiyonları." ANKEM Dergisi, 21, ss.150 - 154, 2007.
ISNAD GEYİK, Mehmet Faruk vd. "Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde alet ilişkili hastane infeksiyonları". ANKEM Dergisi 21/3 (2007), 150-154.