Yıl: 2007 Cilt: 24 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 163 - 166 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Farklı uygulamalarla doldurulan yeni bir kök kanal dolgu maddesinin ağırlık miktarının değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, lateral kompaksiyon yöntemi ve devamlı ısı obturasyon yöntemi kullanılarak doldurulan yapay kök kanallarında, yeni bir kök kanal dolgu materyali miktarının ağırlıkça karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışma 18 adet yapay düz kanallı şeffaf akrilik bloklar üzerinde yürütüldü. Crown-down tekniği ile Profile 0.04 taperli nikel-titanyuçh eğeleri kullanılarak, yapay kanallar genişletildi. % 2.5'lik NaOCİ ile irrige edilerek, kağıt konlarla kurulandı. Akrilik bloklar, doldurulmadan önce üçer kez ölçüldü. Ardından yapay kanallar, lateral kompaksiyon ve System B ısı kaynağının kullanıldığı devamlı ısı obturasyonu yöntemleri kullanılarak, yeni kök kanal dolgu materyali olan Resilon ile patsız olarak dolduruldu. Bloklar her doldurmadan sonra üçer defa hassas dijital teraziyle tartıldı. Bulgular: Resilon ile System B ısı kaynağı kullanılarak doldurulan kanalların ağırlıklarının ortalaması (0.0481 + 0.0012 gr), lateral kompaksiyon yöntemi ile doldurulan gruba (0.0276 + 0.0012 gr) göre, daha fazla (% 57.3) olduğu belirlendi. İstatistiksel analiz sonucunda, gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu saptandı (p<0.001). Sonuç: Yeni kök kanal dolgu materyalinin (Resilon), System B ısı kaynağının kullanılması ile daha fazla sıkıştırılabilmesi ve dolayısıyla doldurulan kanallardaki ortalama ağırlığın daha fazla gelmesi sebebiyle, daha kabul edilebilir bir kök kanal dolgusu sağlayabilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Diş Hekimliği

Weight comparison of a new root canalfilling material obturated with different techniques

Öz:
Objective: The purpose of this study was to assess and compare the weights of gutta percha and Resilon root canal fillings with lateral compaction method in the same artificial root canals. Material and Method: Simulated straight root canals in 18 transparent acrylic blocks were used in the study. Simulated canals were instrumented with Profile 0.04 taper of Nikel-Titanium files using crown-down technique. The acrylic blocks were weighe'd three times before obturation. The simulated root canals were obturated with Resilon without any sealer using standard lateral compaction technique and continuous wave of condensation using the System B heat source. The blocks were weighed three times after each obturation process. Results: The amount of obturated canals with Resilon used in continuous wave of condensation technique using System B heat source (0.0481 ±0.0012 gr) was more than the lateral condensation technique (0.0276 ± 0.0012 gr) (57.3 %). Significant differences were found between the groups (p< 0.001). Conclusion: The new root canal filling material (Resilon), more compressed using continuous wave of condensation technique using System B heat source and also, its heavier average weight, provides more acceptable root canal filling.
Anahtar Kelime:

Konular: Diş Hekimliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Alaçam T. Kök kanal dolgu yöntemleri: Alaçam T. Endodonti. Ankara: Barış yayınları, 2000, 451-494.
 • 2. Alaçam T, Topuz Ö, Genç Ö. Yapay kök kanallarında soğuk lateral kompaksiyon ve farklılaştırılmış devamlı ısıyla dolgu yöntemi ile yapılan gutta perka dolguların ağırlık olarak değerlendirilmesi. GÜ Diş Hek Fak Derg 22:105-109, 2005.
 • 3. Çalışkan MK.Kök kanal dolgu yöntemleri: Çalışkan MK. Endodontide Tanı ve Tedaviler. İstanbul: Nobel kitabevleri, 2006, 433-462.
 • 4. Deitch AK, Liewehr FR, West LA, Patton WR.A comparison of fill density obtained by supplementing cold lateral condensation with ultrasonic condensation. J Endod 28:665-667, 2002.
 • 5. Dummer PM, Alodeh MH, al-Omari MA. A method for the construction of simulated root canals in clear resin blocks. Int Endod J 24:63-66, 1991.
 • 6. Gencoglu N, Garip Y, Bas M, Samani S. Comparison of different gutta-percha root filling techniques: Thermafil, Quick-fill, System B, and lateral condensation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 93:333-336, 2002.
 • 7. Kytridou V, Gutmann JL. Adaptation and sealability of two contemporary obturation techniques in the absence of the dentinal smear layer. Int Endod J 32: 464-474,1999.
 • 8: Lea CS, Apicella MJ, Mines P, Yancich PP Parker MH. Comparison of the obturation density of cold lateral compaction versus warm vertical compaction using the continuous wave of condensation technique. J Endod 31:37-39, 2005.
 • 9. Liewehr FR, Kulild JC, Primack PD. Improved density of guttapercha after warm lateral condensation. J Endod 19:489-491, 1993.
 • 10. Nelson EA, Liewehr FR, West LA.Increased density of gutta-percha using a controlled heat instrument with lateral condensation. J Endod 26:748-750, 2000.
 • 11. Özbaş H, ve ark. Eğri ve düz köklü dişlerde System B ve lateral kompaksiyon tekniklerinin sızdırmazlık etkilerinin incelenmesi. İ Dişhek Derg 50: 116-120, 2003.
 • 12. Pommel L, Camps J. In vitro apical leakage of system B compared with other filling techniques. J Endod 27:449-451, 2001.
 • 13. Thompson S A, Dummer PM. Shaping ability of ProFile.04 Taper Series 29 rotary nickel-titanium instruments in simulated root canals. Part 1. Int Endod J 30:1-7, 1997.
APA BODRUMLU E, Alacam T (2007). Farklı uygulamalarla doldurulan yeni bir kök kanal dolgu maddesinin ağırlık miktarının değerlendirilmesi. , 163 - 166.
Chicago BODRUMLU EMRE,Alacam Tayfun Farklı uygulamalarla doldurulan yeni bir kök kanal dolgu maddesinin ağırlık miktarının değerlendirilmesi. (2007): 163 - 166.
MLA BODRUMLU EMRE,Alacam Tayfun Farklı uygulamalarla doldurulan yeni bir kök kanal dolgu maddesinin ağırlık miktarının değerlendirilmesi. , 2007, ss.163 - 166.
AMA BODRUMLU E,Alacam T Farklı uygulamalarla doldurulan yeni bir kök kanal dolgu maddesinin ağırlık miktarının değerlendirilmesi. . 2007; 163 - 166.
Vancouver BODRUMLU E,Alacam T Farklı uygulamalarla doldurulan yeni bir kök kanal dolgu maddesinin ağırlık miktarının değerlendirilmesi. . 2007; 163 - 166.
IEEE BODRUMLU E,Alacam T "Farklı uygulamalarla doldurulan yeni bir kök kanal dolgu maddesinin ağırlık miktarının değerlendirilmesi." , ss.163 - 166, 2007.
ISNAD BODRUMLU, EMRE - Alacam, Tayfun. "Farklı uygulamalarla doldurulan yeni bir kök kanal dolgu maddesinin ağırlık miktarının değerlendirilmesi". (2007), 163-166.
APA BODRUMLU E, Alacam T (2007). Farklı uygulamalarla doldurulan yeni bir kök kanal dolgu maddesinin ağırlık miktarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 24(3), 163 - 166.
Chicago BODRUMLU EMRE,Alacam Tayfun Farklı uygulamalarla doldurulan yeni bir kök kanal dolgu maddesinin ağırlık miktarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 24, no.3 (2007): 163 - 166.
MLA BODRUMLU EMRE,Alacam Tayfun Farklı uygulamalarla doldurulan yeni bir kök kanal dolgu maddesinin ağırlık miktarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.24, no.3, 2007, ss.163 - 166.
AMA BODRUMLU E,Alacam T Farklı uygulamalarla doldurulan yeni bir kök kanal dolgu maddesinin ağırlık miktarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2007; 24(3): 163 - 166.
Vancouver BODRUMLU E,Alacam T Farklı uygulamalarla doldurulan yeni bir kök kanal dolgu maddesinin ağırlık miktarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2007; 24(3): 163 - 166.
IEEE BODRUMLU E,Alacam T "Farklı uygulamalarla doldurulan yeni bir kök kanal dolgu maddesinin ağırlık miktarının değerlendirilmesi." Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 24, ss.163 - 166, 2007.
ISNAD BODRUMLU, EMRE - Alacam, Tayfun. "Farklı uygulamalarla doldurulan yeni bir kök kanal dolgu maddesinin ağırlık miktarının değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 24/3 (2007), 163-166.