ÖSS'ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS'den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl: 2005 Cilt: 30 Sayı: 137 Sayfa Aralığı: 38 - 44 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÖSS'ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS'den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin ortaöğrenim ders basan puanlan ortalaması ile ÖSS puanlan arasındaki ilişkiyi ve ağırlığını tespit etmektir. Bu amaçla öğrencilerin ortaöğrenim ders başarı puanlan ortalaması bir küme değişkeni, değişik türde hesaplanan ÖSS puanlan da diğer bir küme değişkeni olarak ele alınıp değişkenler arasındaki çoklu ilişki Kanonik Korelasyon ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda ÖSS'nin yordama geçerliğine ve ortaöğretim başarı puanlarının, ÖSS puanlarıyla ne derece ilişkili olduğuna ilişkin bulgular elde edilmiştir.
Anahtar Kelime: ölçme ve değerlendirme geçerlik eğitim öğrenci seçme sınavı (öss) uygunluk geçerliliği

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

The Relationship Between Students' Academic Grades and OSS Scores

Öz:
The purpose of this study was to determine the relationship between the means of students' academic grades and their ÖSS scores. To achieve this, the mean of student academic grades has been treated as a cluster variable and their ÖSS points as another cluster variable and the multiple relationships between the variables were analyzed by the Canonical Correlation analysis. As a result of this research, it has been thought that useful information has been obtained about predictive validity of ÖSS and degree of relationship between high school academic grades and ÖSS scores.
Anahtar Kelime: education student selection examination (sse) predictive validity assesment and evaluation validity

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Akhun, 1. (1980). Akademik başarının kestirilmesi: Çoklu regresyon yaklaşımının uygulanmasına ilişkin bir araştırma. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınlan.
 • Aşkar, P. (1985). Yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminin geçerliği. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kaiser, J. (1982). The predictive validity ofGRE aptitude test. Paper Presented at The Annual Meeting of the Rocky Mountain Research.
 • Onay, P. (1972). Öğrencilerin lise, üniversitelerarası giriş imtihanı ve üniversite başarılan arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Özçelik, D. A. (1982). Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı geçerlik araştırması: Öğrenci seçme ve yerleştirmede kullanılan yöntemlere ilişkin bazı sorunlar. Ankara: ÖSYM Araştırma-Geliştirme Birimi.
 • Özgüven,1.E.(1974).Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen zihinsel olmayan faktörler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi.
 • Pristo, L. J. (1979). The prediction of graduate school scores by the canonical correlation. Educational and Psychological Measurement, 39.
 • Tathdil, H. (1996). Çok değişkenli istatistiksel uygulamalar. Ankara: Akademi Matbaası.
 • Tekin, H. (1982). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Daily News Web Ofset Tesisleri.
 • Thorndike, L. J. (1971). Educational measurement. Newyork: American Council of Education.
 • Turgut, M. F. (1997). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Ankara: Yargıcı Matbaası.
APA Kan A (2005). ÖSS'ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS'den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 38 - 44.
Chicago Kan Adnan ÖSS'ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS'den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (2005): 38 - 44.
MLA Kan Adnan ÖSS'ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS'den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 2005, ss.38 - 44.
AMA Kan A ÖSS'ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS'den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2005; 38 - 44.
Vancouver Kan A ÖSS'ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS'den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2005; 38 - 44.
IEEE Kan A "ÖSS'ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS'den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." , ss.38 - 44, 2005.
ISNAD Kan, Adnan. "ÖSS'ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS'den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". (2005), 38-44.
APA Kan A (2005). ÖSS'ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS'den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 30(137), 38 - 44.
Chicago Kan Adnan ÖSS'ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS'den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim 30, no.137 (2005): 38 - 44.
MLA Kan Adnan ÖSS'ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS'den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, vol.30, no.137, 2005, ss.38 - 44.
AMA Kan A ÖSS'ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS'den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2005; 30(137): 38 - 44.
Vancouver Kan A ÖSS'ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS'den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2005; 30(137): 38 - 44.
IEEE Kan A "ÖSS'ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS'den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." Eğitim ve Bilim, 30, ss.38 - 44, 2005.
ISNAD Kan, Adnan. "ÖSS'ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS'den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Eğitim ve Bilim 30/137 (2005), 38-44.