Yıl: 2006 Cilt: 31 Sayı: 142 Sayfa Aralığı: 3 - 14 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi

Öz:
Bu çalışmada, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi ve program geliştirmeye etkileri tartışılmakta, nasıl kullanılacağı örneklerle açıklanmaktadır. Yenilenmiş taksonomide, bilişsel süreç ve bilgi boyutlarından oluşan iki boyutlu bir taksonomi tablosu oluşturulmuştur. Öğretimin planlanmasında, taksonomi tablosunun kullanılmasıyla, öğrenme, öğretme, değerlendirme öğeleri birlikte tasarlanmakta ve yetişeğin öğeleri arasındaki tutarlılıkların görülmesi de sağlanmaya çalışılmaktadır. Katkılanndan dolayı öğretmen yetiştirme programlarına dahil edilmesi gereken bu taksonominin çeşitli yönleriyle araştırılmasına ve eğitimde "hedefler sorunu"nun yeniden ele alınmasına gereksinim bulunmaktadır.
Anahtar Kelime: eğitim planlaması değerlendirme Bloom Sınıflandırması yenilenmiş bloom taksonomisi gözden geçirip düzeltme hedefler sorunu program geliştirme bilişsel süreçler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Airasian, P.W. and H. Miranda. (2002). The role of assessment in the revised taxonomy. Theory into Practice. 41, 4, 249-254.
 • Anderson, L. W., Kralhwohl, D., (Eds). Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., Wittrock, M.C. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. U.S.: Addison Wesley Longman, Inc.
 • Anderson, L.W. (2002). Curricular alignment: a re-examination. Theory into Practice. 41, 4, 255-260
 • Bademci, V. (1999). Hedefin Davranışlara Çevrilmesi, Davranışlardan Seçmeli Test Maddeleri Yazılması. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Bloom, B.S., JEngelhart, M.D, Furst, E.J, Hill, W.H., and Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. Book 1: Cognitive Domain. U.S.: Longman.
 • Demirel, Ö. (1999). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • English, F. (1992). Deciding What to Teach and Test: Developing, Aligning, and Auditing the Curriculum. Newburry Park, CA: Corwin Press.
 • English, F. and Stefi'y, B. (2001). Deep Curriculum Alignment. Lanham, Maryland: Scarecrow.
 • Erginer, E. (2004). Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme. Ankara: Öğreti PegemA Yayıncılık.
 • Ertürk, S. (1991). Eğitimde "Program" Geliştirme. Ankara: Metek san A.Ş.
 • Furst, E. (1994). Bloom's taxonomy: Philosophical and educational issues. In Anderson, L. and Sosniak, L. (Eds.) Bloom's Taxonomy: A Forty-Year Retrospective, (p. 28-40). Chicago: The National Society for the Study of Education.
 • Gorin, J. and Blanchard, J. (2004). The effect of curriculum alignment on elementary mathematics and reading. Paper presented at the 2004 Annual Meeting of the American Educational Research Association in San Diego, CA, April 12-16.
 • Gürol, M. (2004). (Ed.) Öğretimde Planlama, Uygulama ve Değerlendirme. Elazığ: Üniversite Kitabevi.
 • Krathwohl, D.W. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: an overwiew. Theory into Practice. 41, 4, 212-218.
 • Krietzer, A. and Madaus, G. (1994). Empirical investigations of the hierarchical structure of the taxonomy. In Anderson, L. and Sosniak, L. (Eds.) Bloom's Taxonomy: A Forty- Year Retrospective, (p. 64-81). Chicago: The National Society for the Study of Education.
 • Mayer, R.E. (2002). Rote versus meaningful learning. Theory into Practice. 41,4,226-232.
 • MEB. (2004). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim Programı (taslak baskı). Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Ormell, C.P. (1974-1975). Bloom's taxonomy and the objectives of education. Educational Research. 17, 3-18.
 • Özçelik, D.A. (1989). Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: ÖSYM Yayınları, no:8.
 • Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Ertem Matbaacılık.
 • Shane, H.G. (1981). Significant writings that have influenced the curriculum: 1906-81. Phi Delta Kappan, 63, 311-314.
 • Sönmez, V. (2001). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Tan, Ş. ve Erdoğan A. (2004). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Yılmaz, H. ve Sünbül, A. M. (2000). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Konya: Mikro Basım-Dağıtım.
APA BÜMEN N (2006). Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. , 3 - 14.
Chicago BÜMEN Nilay T. Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. (2006): 3 - 14.
MLA BÜMEN Nilay T. Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. , 2006, ss.3 - 14.
AMA BÜMEN N Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. . 2006; 3 - 14.
Vancouver BÜMEN N Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. . 2006; 3 - 14.
IEEE BÜMEN N "Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi." , ss.3 - 14, 2006.
ISNAD BÜMEN, Nilay T.. "Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi". (2006), 3-14.
APA BÜMEN N (2006). Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3 - 14.
Chicago BÜMEN Nilay T. Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim 31, no.142 (2006): 3 - 14.
MLA BÜMEN Nilay T. Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim, vol.31, no.142, 2006, ss.3 - 14.
AMA BÜMEN N Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim. 2006; 31(142): 3 - 14.
Vancouver BÜMEN N Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim. 2006; 31(142): 3 - 14.
IEEE BÜMEN N "Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi." Eğitim ve Bilim, 31, ss.3 - 14, 2006.
ISNAD BÜMEN, Nilay T.. "Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi". Eğitim ve Bilim 31/142 (2006), 3-14.