Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlenen Bölgesel Farklılıklar

Yıl: 2007 Cilt: 32 Sayı: 143 Sayfa Aralığı: 68 - 78 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlenen Bölgesel Farklılıklar

Öz:
Bu araştırma, yedi coğrafi bölgede görev yapan biyoloji öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve düzenlenecek etkinliklere yöntem ve içerik konusunda önerilerde bulunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması ve çözümlenmesinde kullanılan araştırma sorularında, biyoloji öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçları ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim kursları hakkındaki görüş ve düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca farklı coğrafi bölgelerde görev yapan biyoloji öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim deneyim ve ihtiyaçları arasındaki farklılıklar da sorgulanmıştır. Geliştirilen anket 2005 yılında Adana, Bursa, Konya, Samsun, Gaziantep, Malatya, Kocaeli, Kayseri, Manisa, Aydın, Uşak, Burdur, Karaman, Yalova, Kilis, Bayburt ve Ardahan’ da görev yapan 338 biyoloji öğretmenine uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, daha az sayıda etkinlik düzenlenen Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde görevli öğretmenlerle diğer bölgelerde görev yapan öğretmenlerin hizmetiçi eğitim deneyim ve ihtiyaçları arasında farklılıklar bulunduğuna işaret etmektedir. Bu amaçla araştırmacı, okul merkezli, yetki ve sorumlulukların okullardan milli eğitim müdürlüklerine ve Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı’na aşamalı devredildiği yeni bir yapılanmaya yönelinmesini önermektedir.
Anahtar Kelime: hizmet içi eğitim biyoloji öğretmenleri

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Inservice Training Needs of Biology Teachers and Observed Local Differences

Öz:
This study was conducted to identify the in-service training needs of biology teachers working in seven geographical regions, and to make content and methodology related suggestions for future activities. Research questions guiding the data collection and analysis were used to identify the teachers’ in-service training needs, and beliefs and perceptions about the Ministry of Education’s current in-service training courses. Differences between the in-service training needs of teachers in different geographical regions were also searched in the study. A survey questionnaire was applied in Adana, Bursa, Konya, Samsun, Gaziantep, Malatya, Kocaeli, Kayseri, Manisa, Aydın, Uşak, Burdur, Karaman, Yalova, Kilis, Bayburt and Ardahan in 2005 to 338 teachers. Research results pointed at the differences between the in-service training needs and experiences of teachers working in Southeast, East and Black Sea Regions, where less inservice activities are organized, and teachers working in other regions. Therefore, the researcher suggests a school-based system where schools, national education offices and In-service Training Directorate take over the authority and responsibilities in turn.
Anahtar Kelime: inservice education biology teachers

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Azar, A. ve Karaali, S. (2004). Fizik öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçları. Milli Eğitim Dergisi, 162.
 • Bağcı, N. ve Şimşek, S. (2000). Milli Eğitim personeline yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetlerine genel bir bakış. Milli Eğitim Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, 2000.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) (2003). Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü http://dpt.gov.tr/bgyu/ 15 Ocak 2005’te indirildi.
 • Hofstein, A., Carmeli, M. ve Shore. R. (2004). The professional development of high school chemistry coordinators. Journal of Science Teacher Education, 15(1): 3–24.
 • Kanlı, V. ve Yağbasan, R. (2002). 2000 yılında Ankara’da fizik öğretmenleri için düzenlenen hizmetiçi eğitim yaz kursunun etkinliği. Milli Eğitim Dergisi, 153-154.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı- Milli Eğitim Sayısal Veriler. http://www.meb.gov.tr/index.1024htm. 13 Ocak 2005’te indirildi.
 • Öztürk, E. (2003). An Assessment of High School Biology Curriculum Implementation. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Saban, A. (2000). Hizmetiçi eğitimde yeni yaklaşımlar. Milli Eğitim Dergisi, Ocak, Şubat, Mart.
 • Sanchez, G. ve Valcarcel, M.V. (1999). Science teachers’ views and practices for teaching. Journal of Research in Science Teaching, 36(4), 493-513.
 • Schneider, K.M. ve Krajcik, J. (2002). Supporting scinece teacher learning. The role of educative curriculum materials. Journal of Science Teacher Education, 13(3), 221-245.
 • Yalın, H.İ. (2001). Hizmetiçi eğitim programlarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 157
APA ÖZTÜRK AKAR E (2007). Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlenen Bölgesel Farklılıklar. , 68 - 78.
Chicago ÖZTÜRK AKAR Ebru Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlenen Bölgesel Farklılıklar. (2007): 68 - 78.
MLA ÖZTÜRK AKAR Ebru Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlenen Bölgesel Farklılıklar. , 2007, ss.68 - 78.
AMA ÖZTÜRK AKAR E Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlenen Bölgesel Farklılıklar. . 2007; 68 - 78.
Vancouver ÖZTÜRK AKAR E Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlenen Bölgesel Farklılıklar. . 2007; 68 - 78.
IEEE ÖZTÜRK AKAR E "Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlenen Bölgesel Farklılıklar." , ss.68 - 78, 2007.
ISNAD ÖZTÜRK AKAR, Ebru. "Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlenen Bölgesel Farklılıklar". (2007), 68-78.
APA ÖZTÜRK AKAR E (2007). Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlenen Bölgesel Farklılıklar. Eğitim ve Bilim, 32(143), 68 - 78.
Chicago ÖZTÜRK AKAR Ebru Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlenen Bölgesel Farklılıklar. Eğitim ve Bilim 32, no.143 (2007): 68 - 78.
MLA ÖZTÜRK AKAR Ebru Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlenen Bölgesel Farklılıklar. Eğitim ve Bilim, vol.32, no.143, 2007, ss.68 - 78.
AMA ÖZTÜRK AKAR E Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlenen Bölgesel Farklılıklar. Eğitim ve Bilim. 2007; 32(143): 68 - 78.
Vancouver ÖZTÜRK AKAR E Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlenen Bölgesel Farklılıklar. Eğitim ve Bilim. 2007; 32(143): 68 - 78.
IEEE ÖZTÜRK AKAR E "Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlenen Bölgesel Farklılıklar." Eğitim ve Bilim, 32, ss.68 - 78, 2007.
ISNAD ÖZTÜRK AKAR, Ebru. "Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlenen Bölgesel Farklılıklar". Eğitim ve Bilim 32/143 (2007), 68-78.