Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri

Yıl: 2008 Cilt: 33 Sayı: 147 Sayfa Aralığı: 3 - 13 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı, müdür kavramına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin algılarını, metaforlar kullanarak analiz etmektir. Araştırmanın çalışma alanını, 2004-2005 öğretim yılında ilköğretim okullarında okuyan 600 öğrenci, 203 öğretmen ve 51 yönetici oluşturmuştur. Araştırma verileri anket yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bu çalışmanın bulgularına göre, müdürler ile ilgili metaforlar öğrenciler tarafından en fazla orta düzeyde kabul görürken, öğretmen ve yöneticiler tarafından müdürler araştırmacı, kontrol eden kişi, danışman, eğitim uzmanı, yönetmen, koç, orkestra şefi ve lider olarak algılanmışlardır. Katılımcılar tarafından müdürlerin anne/baba, bakıcı, otoriter kişi, kral, patron, bahçıvan ve hakim olarak orta ve daha alt düzeylerde görüldüğü tespit edilmiştir. Katılımcıların görüşleri arasında cinsiyete, eğitim durumu ve kıdeme göre farklılık bulunmazken, göreve göre anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arnett, R.C. (1999). Metaphorical guidance: administration as building and renovation. Journal of Educational Administration, 37(1), 80-89.
 • Baker, C. (1995). Zorunlu Eğitime Hayır. (Çev: A. Sönmezay). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baker, P.S. (1991). Metaphors of mindful engament and a vision of beter schools. Educational Leadership, April, 32-35.
 • Balcı, A. (2001, Haziran). “Öğrenci, öğretmen ve velilerin okul kavramlaştırmaları: okul’un metaforik bir analizi”. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniv., Bolu.
 • Bell, D. R. (2005). Environmental learning, metapnors and natural capital. Environmental Education Research, 11(1), 53-69.
 • Ben-Peretz, M., Mendelson, N. & Kron, F.W. (2003). How teachers in different educational context view their roles. Teaching and Teacher Education, 19, 277-290.
 • Bloom, G., Castagna, C. & Warren, B. (2003). More than mentors: Principal coaehing. Leadership, May/June, 20-23.
 • Briggs, A R. (2005). Middle managers in english further edueation eolleges. Educational Management, Administration & Leadership, 33(1), 27-50.
 • Burgi, P. & Roos, J. (2003). Images of strategy. European Management Journal, 21 (1), 69-78.
 • Dumas, A & Fentem, A (1998). Totemies: new metaphor techniques to manage knowledge from discovery to strage and retrieval. Technovation, 18, 513-521.
 • Erdem, F. & Şatır, Ç. (2000, Mayıs). “Farklı örgütlerde kültürel yapının metaforlarla analizi”. VIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir.
 • Goldstein, L.B. (2005). Becoming a teacher as a hero’s journey: using metaphor in preservice teacher education. Teacher Education Quarterly, 32 (1), 7-24.
 • Grady, N., Fisher, D. & Fraser, B. (1996). Images of school through metaphor development and validation of a questionnaire. Journal of Educational Administration, 34 (2), 41-53.
 • Grauwe, A. (2005). Improvıng the qualıty of educatıon through school-based management: Learnıng from internatıonal experıences. Review of Education 51, 269–287.
 • Illes, L. (1999). Ecosytems and villages: using transformational metaphors to build community in higher education. Journal of Higher Education Policy & Managementt, 21(1), 57-70.
 • Inbar, D. E. (1996). The free educational prison: metaphors and images. Educational research, 38(1), 77-92.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (2005). Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil. (Çev: G. Y. Demir). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Lamberg, J.A. & Parvinen, P. (2003). The River metaphor for strategic management. European Management Journal, 21(5), 549-557.
 • Leithwood, K. (2005). Understanding successful principal leadership: progress on a broken front. Journal of Educational Administration, 43(6), 619–630.
 • Loder, T. L. & Spil1ane, 1. P. (2005). Is a principal stil a teacher? US women administrators’ account of role conflict and role discontinuity. School Leadership and Management, 25(3), 263-279.
 • Lum, B. J. (1997). Student mentality: lntentionalist perspectives about the principal. Journal of Educational Administration, 35(3), 210-218.
 • Mahlios, M. & Maxson, M.(1998). Metaphors as structures for elementary and secondary preservice teachers’ thinking. International Journal of Educational Research, 29, 227-240.
 • Marsh, D. D. ve Lefever, K. (2004). School principals as standards-based educational leaders. Educational Management, Administration & Leadership, 32(4), 387-404.
 • Martinez, M.A., Sauleda, N. & Huber, G.L. (2001). Metaphors as blueprints of thinking about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 17, 965-977.
 • Mestry,R ve Grabler, B. R (2004). The training and development of principals to manage schools effectively using competence approach. International Studies in Educational Administration, 32(3), 2-19.
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor. (Çev: G. Bulut). İstanbul: MESS Yayınları.
 • Morgan, G. (1993). Imaginization. California: Sage Publications.
 • Oswick, C. & Montgomery, J. (1999). Images of a organization: the use of metaphor in a multinational company. Journal of Organizational Change Mangement, 12(6), 501-523.
 • Oxford, R., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R., Saleh, A. & Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: toward asystematic typology for the language teaching field. System, 26, 3-50.
 • Öztel, H. & Hinz, O. (2001). Changing Organizations with metaphors. The Learning Organization, 8 (4), 153-168.
 • Saban, A. (2004). Prospective classroom teachers’ metaphorical images of selves and comparing them to those they have of their elemantery and cooperating teachers. International Journal of Educational Development, 24, 617-635.
 • Şişman, M ve Turan, S. (2004). Örgütsel Semboller ve Eğitimde Sembolik Liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 37, 96-117.
 • Tsoukas, H. (1991). The missing link: a transformational view of metaphors in organizational science. The Academy of Management Review, 16(3), 566-585.
 • Wood, A. I. (2005). The importance of principals: Site administrators’ roles in novice teacher induction. American Secondary Education, 33(2), 39-62.
 • Yob, I. M. (2003). Thinking Constructively With Metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127-138.
APA CERİT Y (2008). Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri. , 3 - 13.
Chicago CERİT Yusuf Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri. (2008): 3 - 13.
MLA CERİT Yusuf Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri. , 2008, ss.3 - 13.
AMA CERİT Y Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri. . 2008; 3 - 13.
Vancouver CERİT Y Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri. . 2008; 3 - 13.
IEEE CERİT Y "Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri." , ss.3 - 13, 2008.
ISNAD CERİT, Yusuf. "Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri". (2008), 3-13.
APA CERİT Y (2008). Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(147), 3 - 13.
Chicago CERİT Yusuf Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri. Eğitim ve Bilim 33, no.147 (2008): 3 - 13.
MLA CERİT Yusuf Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri. Eğitim ve Bilim, vol.33, no.147, 2008, ss.3 - 13.
AMA CERİT Y Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri. Eğitim ve Bilim. 2008; 33(147): 3 - 13.
Vancouver CERİT Y Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri. Eğitim ve Bilim. 2008; 33(147): 3 - 13.
IEEE CERİT Y "Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri." Eğitim ve Bilim, 33, ss.3 - 13, 2008.
ISNAD CERİT, Yusuf. "Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri". Eğitim ve Bilim 33/147 (2008), 3-13.