Yıl: 2006 Cilt: 7 Sayı: 11 Sayfa Aralığı: 113 - 122 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması

Öz:
Bu çalışmanın amacı, oluşturmacı yaklaşıma dayalı grup aktivitelerinin etkilerini göstermektir. Bu araştırma 2001- 2002 öğretim yılı, güz döneminde Kdz. Ereğli Anadolu Lisesinde okuyan 58 öğrenci üzerinde yapılan deneysel çalışmadır. Deney grubunda oluşturmacılık temelli grup aktiviteleri, kontrol grubunda geleneksel yöntem kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, bilişsel becerilerini ölçebilmek için ön ve son testler, duyuşsal algılamalarını belirlemek için açık uçlu sorular sorulmuştur. Bu çalışma grup çalışmalarının kullanıldığı sınıftaki öğrenci başarısının, geleneksel öğretim yönteminin kullanıldığı gruptaki öğrenci başarısından daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin oluşturmacılık temelli grup aktivitelerini algılamalarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: öğretmenler geleneksel eğitim kimya eğitimi işbirlikçi öğrenme etkin öğrenme etkin öğretim yapılandırmacılık karadeniz ereğlisi yapılandırmacı öğrenme öğretim becerileri grup aktiviteleri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Airasian, W. P., & Mary E. W. (1997). Cautions for classroom constructivists. The Education Digest, Vol.62, No.8: 62–68.
 • Felder R. (1995). We never said it would be easy. Chemistry Engineering Education. 29(1) : 32–33.
 • Hinde, J.R and Kovac, J. (2001). Student active learning methods in physical chemistry. Journal of Chemical Education. Vol.78, 93.
 • Hu, C. W. (1997). Research on Elementary Teachers’ views about constructivist teaching. Educational Information and Research, 18, 21–25.
 • Johson C. M. & Jon C. M. (2001). Navigating the active learning swamp, creating an inviting environment for learning. Journal of college Science Teaching. Number 3, 172–177.
 • Johnson DW, Johnson RT. (1991). Cooperative learning : Increasing college faculty insructional productivity. ASHE- ERIC Higher Education Report. No: 4. George Washington University. 1991.
 • Lindschitl, M. (1999). A vision educators can put into practice: Portraying the constructivist classroom as a cultural system. School Science & Mathematics, 99(4), 189–197.
 • Odom, A.L, Kelly P.V. (2001). Integrating concept mapping and the learning cycle to teach diffusion and osmosis concepts to high school biology students. Science Education. 85, 615–635.
 • Philips, D.C. (1995). The good, the bad and ugly. The many faces of constructivism. Educational Researcher, 24(7), 5–12.
 • Tam, M. (2000). Constructivism, instructional design, and technology. Implications for transforming distance learning. Educational Technology & Society,3(2).
 • Yanpar, T. (2001). İlköğretimde oluşturmacı (constructivist) bir sınıf kültürü yaratma, Yaşadıkça Eğitim, 72: 27–32.
 • Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme-öğretme süreci. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1–2), 68–75.
 • Yen R. Y. (1999). A study of exemplary elementary science teachers’s beliefs, practices, and views about constructivist teaching. http:www.narst.org/conference/yenhsiung.htm 1999.
APA YANPAR T, HAZER B, ARSLAN A (2006). 10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması. , 113 - 122.
Chicago YANPAR Tuğba,HAZER Baki,ARSLAN Ali 10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması. (2006): 113 - 122.
MLA YANPAR Tuğba,HAZER Baki,ARSLAN Ali 10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması. , 2006, ss.113 - 122.
AMA YANPAR T,HAZER B,ARSLAN A 10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması. . 2006; 113 - 122.
Vancouver YANPAR T,HAZER B,ARSLAN A 10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması. . 2006; 113 - 122.
IEEE YANPAR T,HAZER B,ARSLAN A "10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması." , ss.113 - 122, 2006.
ISNAD YANPAR, Tuğba vd. "10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması". (2006), 113-122.
APA YANPAR T, HAZER B, ARSLAN A (2006). 10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 113 - 122.
Chicago YANPAR Tuğba,HAZER Baki,ARSLAN Ali 10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7, no.11 (2006): 113 - 122.
MLA YANPAR Tuğba,HAZER Baki,ARSLAN Ali 10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.11, 2006, ss.113 - 122.
AMA YANPAR T,HAZER B,ARSLAN A 10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 7(11): 113 - 122.
Vancouver YANPAR T,HAZER B,ARSLAN A 10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 7(11): 113 - 122.
IEEE YANPAR T,HAZER B,ARSLAN A "10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması." İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, ss.113 - 122, 2006.
ISNAD YANPAR, Tuğba vd. "10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7/11 (2006), 113-122.