Yıl: 2007 Cilt: 24 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 109 - 113 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sağlık alanında karar vermede döngüsel süreçlerin kullanımı: bir Markov model uygulaması

Öz:
Amaç: Çalışmada Markov modelin kavramsal yapısına açıklık getirilerek, sağlık alanında karar verme ve kestirimde bulunmada kullanımının örnek bir model ile gösterilmesi amaçlandı. Çalışma Planı: Markov model kuramını irdelemek için hipotetik bir çalışmayla, St. Jude toplam terapi XIIIB protokolünün akut lenfoblastik lösemideki etkinliğine ilişkin örnek bir model kurgulandı. Başlangıç durumu remisyon olan 10000 denemelik bir kohort benzetim çözümlemesi düzenlenerek 10 döngü sürecinde olguların remisyonda kalma beklentisi hesaplandı.Bulgular: Olayların zamanlaması önemli olduğunda, zaman aşımı karar probleminde risk yaratıyorsa ve olaylar birden fazla kez tekrar edebiliyorsa (nüks gibi), Markov model söz konusu olayları tahmin etmede kullanılabilir bir modelleme türüdür. Kurguladığımız örnek modelin sonucu olarak, St. Jude toplam terapi XIIIB protokolü ile tedavi gören herhangi bir olgunun 2. döngüde relapssız remisyonda kalma olasılığının %43 olduğu ve bu döngüden sonra artan bir hızda düştüğü bulundu.Sonuç: Markov modeller yardımıyla klinik stratejilerin maliyet, etkinlik ve yaşam kalitesi ölçütleri sentez edilerek, bunların sonucunda yaşam beklentisi, kalite düzeltmeli yaşam beklentisi ve yaşam maliyeti hesaplanabilir.
Anahtar Kelime: Veri yorumu, istatistiksel Markov zinciri Testlerin kestirim değeri Öncül hücre lenfoblastik lösemi-lenfoma Karar destek teknikleri

The use of cyclic processes in medical decision making: An application of the Markov model

Öz:
Objectives: We aimed to explain the conceptual basis of the Markov model and to show the use of this model by an example application in medical decision making and medical predicting. Study Design: An example model regarding the effectiveness of St. Jude Total Therapy XIIIB protocol in Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) was hypothesised to evaluate the Markov model concept. The expected remission probabilities in 10 cycles were calculated in a cohort simulation with 10,000 trials, in a cohort in remission in the initial state.Results: Markov models are effective prediction models when the timing of events is important, when the decision problem involves risk over time and when events may happen more than once (as in recurrence). Markov models can be used in estimating such events. As a result of derived model, the remission probability without relaps of any case treatrd with St. Jude Total Therapy XIIIB protocol in ALL disease in the second cycle was found as 43% and it was sharply reduced after this cycle.Conclusion: Cost, effectiveness, and health-related quality of life criteria of clinical strategies can be synthesised by the help of Markov models and used in the calculation of life expectancy, quality adjusted life expectancy and lifetime cost.
Anahtar Kelime: Markov Chains Data Interpretation, Statistical Predictive Value of Tests Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma Decision Support Techniques

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1) Drummond MF, McGuire A. Economic evaluation in health care: merging theory with practice. Oxford University Press; 2001.
 • 2) Buxton MJ, Drummond MF, Van Hout BA, Prince RL, Sheldon TA, Szucs T, et al. Modelling in economic evaluation: an unavoidable fact of life. Health Econ 1997;6:217-27.
 • 3) Sonnenberg FA, Beck JR. Markov models in medical decision making: a practical guide. Med Decis Making 1993;13:322-38.
 • 4) Taha HA. Operation research an introduction. 6th ed. London: Prentice-Hall; 1997.
 • 5) Hunink M, Glasziou P, Siegel J, Weeks J, Pliskin J, Elstein A, et al. Decision making in health and medicine. Cambridge: Cambridge University Press; 2001.
 • 6) Kousignian I, Autran B, Chouquet C, Calvez V, Gomard E, Katlama C, et al. Markov modelling of changes in HIV-specific cytotoxic T-lymphocyte responses with time in untreated HIV-1 infected patients. Stat Med 2003;22:1675-90.
 • 7) Karnon J. Alternative decision modelling techniques for the evaluation of health care technologies: Markov processes versus discrete event simulation. Health Econ 2003;12:837-48.
 • 8) Briggs A, Sculpher M. An introduction to Markov modelling for economic evaluation. Pharmacoeconomics 1998;13:397-409.
 • 9) Michaels JA, Galland RB. Management of asymptomatic popliteal aneurysms: the use of a Markov decision tree to determine the criteria for a conservative approach. Eur J Vasc Surg 1993;7:136-43.
 • 10) McLaughlin FS, Pickhardt RC. Quantitative Techniques for management decisions. Boston: Houghton Mifflin Company; 1997.
 • 11) Plunkett BA, Grobman WA. Routine hepatitis C virus screening in pregnancy: a cost-effectiveness analysis. Am J Obstet Gynecol 2005;192:1153-61.
 • 12) Emparan C, Wolters H, Laukotter M, Dame C, Senninger N. Cost-effectiveness analysis of basixilimab induction and calcineurin-sparing protocols in “old to old” programs using Markov models. Transplant Proc 2003;35:1324-5.
 • 13) Hoelzer D, Gökbuget N, Ottmann O, Pui CH, Relling MV, Appelbaum FR, et al. Acute lymphoblastic leukemia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2002;:162-92.
 • 14) Pui CH, Sandlund JT, Pei D, Campana D, Rivera GK, Ribeiro RC, et al. Improved outcome for children with acute lymphoblastic leukemia: results of Total Therapy Study XIIIB at St Jude Children's Research Hospital. Blood 2004;104:2690-6.
 • 15) Borget I, Tilleul P, Baud M, Joly AC, Daguenel A, Chouaid C. Routine once-weekly darbepoetin alfa administration is cost-effective in lung cancer patients with chemotherapy-induced anemia: a Markov analysis. Lung Cancer 2006;51:369-76.
APA SÜT N, TÜRE M, ŞENOCAK M (2007). Sağlık alanında karar vermede döngüsel süreçlerin kullanımı: bir Markov model uygulaması. , 109 - 113.
Chicago SÜT NECDET,TÜRE MEVLÜT,ŞENOCAK Mustafa Sağlık alanında karar vermede döngüsel süreçlerin kullanımı: bir Markov model uygulaması. (2007): 109 - 113.
MLA SÜT NECDET,TÜRE MEVLÜT,ŞENOCAK Mustafa Sağlık alanında karar vermede döngüsel süreçlerin kullanımı: bir Markov model uygulaması. , 2007, ss.109 - 113.
AMA SÜT N,TÜRE M,ŞENOCAK M Sağlık alanında karar vermede döngüsel süreçlerin kullanımı: bir Markov model uygulaması. . 2007; 109 - 113.
Vancouver SÜT N,TÜRE M,ŞENOCAK M Sağlık alanında karar vermede döngüsel süreçlerin kullanımı: bir Markov model uygulaması. . 2007; 109 - 113.
IEEE SÜT N,TÜRE M,ŞENOCAK M "Sağlık alanında karar vermede döngüsel süreçlerin kullanımı: bir Markov model uygulaması." , ss.109 - 113, 2007.
ISNAD SÜT, NECDET vd. "Sağlık alanında karar vermede döngüsel süreçlerin kullanımı: bir Markov model uygulaması". (2007), 109-113.
APA SÜT N, TÜRE M, ŞENOCAK M (2007). Sağlık alanında karar vermede döngüsel süreçlerin kullanımı: bir Markov model uygulaması. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24(2), 109 - 113.
Chicago SÜT NECDET,TÜRE MEVLÜT,ŞENOCAK Mustafa Sağlık alanında karar vermede döngüsel süreçlerin kullanımı: bir Markov model uygulaması. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 24, no.2 (2007): 109 - 113.
MLA SÜT NECDET,TÜRE MEVLÜT,ŞENOCAK Mustafa Sağlık alanında karar vermede döngüsel süreçlerin kullanımı: bir Markov model uygulaması. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, 2007, ss.109 - 113.
AMA SÜT N,TÜRE M,ŞENOCAK M Sağlık alanında karar vermede döngüsel süreçlerin kullanımı: bir Markov model uygulaması. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2007; 24(2): 109 - 113.
Vancouver SÜT N,TÜRE M,ŞENOCAK M Sağlık alanında karar vermede döngüsel süreçlerin kullanımı: bir Markov model uygulaması. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2007; 24(2): 109 - 113.
IEEE SÜT N,TÜRE M,ŞENOCAK M "Sağlık alanında karar vermede döngüsel süreçlerin kullanımı: bir Markov model uygulaması." Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24, ss.109 - 113, 2007.
ISNAD SÜT, NECDET vd. "Sağlık alanında karar vermede döngüsel süreçlerin kullanımı: bir Markov model uygulaması". Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 24/2 (2007), 109-113.