Yıl: 2007 Cilt: 5 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 571 - 586 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi

Öz:
Günümüzde teknolojiyi kullanmak bir ayrıcalık değil, zorunluluk olmuştur. Teknolojik gelişmeler eğitim kurumlarının yapı ve işlevlerini etkilemektedir. Bu nedenle öğretmenlerin de bilgi toplumu bireyleri yetiştirebilmeleri için derslerini teknoloji ile bütünleştirmeleri beklenmektedir. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümelenme eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi İlkögretim Fen Bilgisi, Matematik ve Sınıf Öğretmenligi programlarında okuyan 317 (87 kadın, 230 erkek) öğretmen adayı alınmıştır. Veri toplama aracı olarak Yavuz (2005) tarafından geliştirilen “Teknoloji Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde aşamalı kümeleme yöntemlerinden Ward’s yöntemi kullanılmış, uzaklık ölçüsü olarak karesel öklid uzaklığı seçilmiştir. Ward’s kümeleme yöntemine göre teknolojiye yönelik tutum değişkenleri olumlu ve olumsuz tutumlar şeklinde iki kümede sınıflandırılmıştır. Olumlu kümeler; gelişen teknolojiyle paralel olarak öğretmenlerde bulunması gereken nitelikler, eğitim ve öğretimde teknolojik araçların kullanımı, eğitim hayatında bilgisayar yazılımlarının kullanımı, teknolojik araç gereçleri kullanma becerisi ve önemine ilişkin tutumları belirtmektedir. Olumsuz kümeler ise; teknolojik araçların eğitimde kullanılmama durumu, teknolojik araçları kullanmanın olumsuz yanları, teknolojik araçları kullanma zorluguna yönelik tutumları göstermektedir.
Anahtar Kelime: kümeleme analizi teknoloji kullanımı teknoloji destekli öğretim eğitim kurumları teknoloji tutum ölceği eğitimde bilgisayar kullanımı bilgi toplumu öğretmen tutumları eğitim programları öğretmen adayları

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akkoyunlu, B. (2002). Educational technology in Turkey: past, present and future.Educational Media International, 39(2), 165-174.
 • Alkan, C. ( 1997). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aşan, A. (2002). Pre-service teachers’ use of technology to create ınsructional materials: A school-college partnership. Technology, Pedagogy and Education, 11(2), 217-232.
 • Çepni, S. (2005). Fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Dahl, T. ve Naes, T. (2004). Outlier and group detection in sensory panels using hierarchical cluster analysis with the procrustes distance. Food Quality and Preference, 15, 195–208.
 • He, Q. (1996). A review of clustering algorithms as applied in IR. Graduate School of Library and Information Science University of Illinois at Urbana-Compaign.http://out.uclv.edu.cu/cei/
 • Hızal, A. (1989). Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli öğretime ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 1(1).
 • Kirschhner, P. ve Selinger, M. (2003). The state of affairs of teacher education with respect to information and communications technology. Technology, Pedagogy and Education, 12(1), 5–17.
 • Mucha, H. J. ve Sofyan, H. (2003). Cluster analysis. http://www.mdtech.de
 • Özdamar, K. (2002). Paket programları ile istatistiksel veri analizi (çok değişkenli analizler) 2. Eskişehir: Kaan Kitapevi.
 • Sala, C. H. ve Bragulat, E. J. (2004). A program to perform Ward’s clustering method on several regionalized variables. Computers & Geosciences, 30, 881–886.
 • Şemseddin, G. ve Odabaşı, F. (2004). Bilgi çağında öğretmen adaylarının eğitimde öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1).
 • Tatlıdil, H. (1996). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel analiz. Ankara: Akademi Matbaası.
 • Uçar, M. (1999). İlköğretimde ders araç-gereçleri kullanımı konusunda öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (3).
 • Yavuz, S. (2005). Developing a technology attitude scale for pre-service chemistry teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology,4,1–9.
APA ÇELİK H, KAHYAOGLU M (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. , 571 - 586.
Chicago ÇELİK Halil Coşkun,KAHYAOGLU MUSTAFA İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. (2007): 571 - 586.
MLA ÇELİK Halil Coşkun,KAHYAOGLU MUSTAFA İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. , 2007, ss.571 - 586.
AMA ÇELİK H,KAHYAOGLU M İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. . 2007; 571 - 586.
Vancouver ÇELİK H,KAHYAOGLU M İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. . 2007; 571 - 586.
IEEE ÇELİK H,KAHYAOGLU M "İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi." , ss.571 - 586, 2007.
ISNAD ÇELİK, Halil Coşkun - KAHYAOGLU, MUSTAFA. "İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi". (2007), 571-586.
APA ÇELİK H, KAHYAOGLU M (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571 - 586.
Chicago ÇELİK Halil Coşkun,KAHYAOGLU MUSTAFA İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 5, no.4 (2007): 571 - 586.
MLA ÇELİK Halil Coşkun,KAHYAOGLU MUSTAFA İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.4, 2007, ss.571 - 586.
AMA ÇELİK H,KAHYAOGLU M İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2007; 5(4): 571 - 586.
Vancouver ÇELİK H,KAHYAOGLU M İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2007; 5(4): 571 - 586.
IEEE ÇELİK H,KAHYAOGLU M "İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, ss.571 - 586, 2007.
ISNAD ÇELİK, Halil Coşkun - KAHYAOGLU, MUSTAFA. "İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 5/4 (2007), 571-586.