Yıl: 2007 Cilt: 7 Sayı: 14 Sayfa Aralığı: 66 - 93 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'deki emeklilik fonlarının performans ölçümü ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneği

Öz:
Bu çalışmada Ocak 2004 – Haziran 2006 tarihleri arasında kalan dönemde Türkiye’deki 46 adet emeklilik fonunun performansı ve fon yöneticilerinin zamanlama kabiliyeti ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaçla farklı performans ölçüm teknikleri ve zamanlama testleri emeklilik fonlarına uygulanmış ve çıkan sonuçlar yorumlanmıştır. Sonuç olarak fonların performans sıralamasını veren ölçütlerin fon grupları dahilinde birbirine benzer sıralamayı verdikleri ve gerçek anlamda piyasa zamanlaması yeteneğine sahip olan emeklilik fonu sayısının çok az olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: performans ölçümü piyasa zamanlaması özel emeklilik fonları

Konular: İşletme İktisat

Performance measurement of pension funds in Turkey and the Timing ability of fund managers

Öz:
In this study, the performance of 46 pension funds and the timing ability of pension fund managers are measured for the period January 2004 to June 2006 in Turkey. In this context, different performance measurement techniques and timing tests are applied to pension funds and the results are interpreted. Finally, the results suggest that different performance measurement techniques rank the funds similarly within the fund groups and very few pension fund managers have timing ability.
Anahtar Kelime: private pension funds performance measurement market timing

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ARSLAN, M. (2005) A Tipi yatırım Fonlarında Yöneticilerin Zamanlama Kabiliyeti ve Performans İlişkisi Analizi: 2002–2005 Dönemi Bir Uygulama, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1-23.
 • BARIŞIK, S. ve DEMİRCİOĞLU, E. (2006) Türkiye’de Döviz Kuru Rejimi, Konverbilite, İhracat-İthalat İlişkisi (1980-2001), ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 71-84.
 • BASSO, A. ve FUNARI, S. (2001) A Data Envelopment Analysis Approach to Measure the Mutual Fund Performance, European Journal of Operational Research, 135, 477-492.
 • BLAKE, C. R., ELTON, E. J. ve GRUBER, M. J. (1993) The Performance of Bond Mutual Funds, The Journal of Business, 66(3), 371-403.
 • BOLAK, M. (2001) Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, 4. Baskı Beta Yayınevi, İstanbul.
 • BOLLEN, N. P. B. ve BUSE, J. A. (2001) On the Timing Ability of Mutual Fund Managers, The Journal of Finance, 56(3), 1075-1094.
 • CEYLAN, A. ve KORKMAZ, T. (2004) Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, 2. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • CESARI, R. ve PANETTA, F. (2002) The Performance of Italian Equity Funds, Journal of Banking & Finance, 26, 99-126.
 • CHRISTENSEN, M. (2003) Evaluating Danish Mutual Fund Performance, http://www.hha.dk/afl/wp/fin/glfin/D03_4.PDF, (Erişim Tarihi: 25.08.2006)
 • CHRISTENSEN, M. (2005) Danish Mutual Fund Performance; Selectivity, Market Timing and Persistence, Working Paper, Department of Accounting, Finance and Logistics, Aarhus School of Business.
 • COŞKUN, Y. (1999) Portföy Performansının Ölçülmesi ve Sunulması, SPK Yayınları, No: 176, Ankara.
 • DAHLQUIST, M., ENGSTROM, S. ve SODERLIND, P. (2000) Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds, The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 35(3), 409-423.
 • DEMİRTAŞ, Ö. ve GÜNGÖR, Z. (2004) Portföy Yönetimi ve Portföy Seçimine Yönelik Uygulama, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 1(4), 103-109.
 • DETZLER, M. L. (1999) The Performance of Global Bond Mutual Funds, Journal of Banking & Finance, 23, 1195-1217.
 • DOWD, K. (2000) Adjusting for Risk: An Improved Sharpe Ratio, International Review of Economics and Finance, 9, 209-222.
 • ENGSTROM, S. (2003) Costly Information, Diversification and International Mutual Fund Performance, Pacific-Basin Finance Journal, 11, 463-482.
 • ERÇEKİN, A. (1997) Yatırım Fonları ve Performans Değerlendirmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • GRINBLATT, M. ve TITMAN, S. (1994) A Study of Montly Mutual Fund Returns and Performance Evaluation Techniques, The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29(3), 419-444.
 • GÜRSOY, C. T. ve ERZURUMLU, Y. Ö. (2001) Evaluation of Portfolio Performance of Turkish Investment Funds, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4, 43-58.
 • GÖKGÖZ, F. (2005) A Tipi Karma Yatırım Fonlarının Stil Analizi ve Performans Değerlendirmesi, SPK Yayınları, Yayın No:188, Ankara.
 • HENRIKSSON, R. D. (1984) Market Timing and Mutual Fund Performance: An Empirical Investigation, The Journal of Business, 57(1), 73-96.
 • http://www.imkb.gov.tr, (Erişim Tarihi: 22.06.2006).
 • http://www.kyd.org.tr, (Erişim Tarihi: 15.06.2006).
 • http://www.spk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 10.06.2006).
 • JENSEN, M. C. (1968) The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, The Journal of Finance, 23(2), 389-416.
 • JOBSON, J. D. ve KORKIE, B. M. (1981) Performance Hypothesis Testing with the Sharpe and Treynor Measures, The Journal of Finance, 36(4), 889-908.
 • KARACABEY, A. A. ve GÖKGÖZ, F. (2005) Emeklilik Fonlarının Portföy Analizi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • KARACABEY, A. A. (1999) A Tipi Hisse Senedi Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2, 84-99.
 • KILIÇ, S. (2002) Türkiye’deki Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi, İMKB Yayınları, Ankara.
 • KON, S. J. (1983) The Market-Timing Performance of Mutual Fund Managers, The Journal of Business, 56(3), 323-347.
 • LEE, C. F. ve RAHMAN, S. (1990) Market Timing, Selectivity and Mutual Fund Performance: An Empirical Investigation, The Journal of Business, 63(2), 261-278.
 • MALKIEL, B. G. (1995) Returns from Investing in Equity Mutual Funds 1971 to 1991, The Journal of Finance, 50(2), 549-572.
 • MCDONALD, J. G. (1973) French Mutual Fund Performance; Evaluation of Internationaly - Diversified Portfolios, The Journal of Finance, 28(5), 1161-1180.
 • OECD (2005) Pension Markets in Focus, Issue 2,http://www.oecd.org/dataoecd/44/18/ 35836532.pdf, (Erişim Tarihi:05.02.2006).
 • PEDERSEN, C. S. ve SATCHELL, S. E. (2002) On the Foundation of Performance Measures under Asymmetric Returns, http://www.sortino.com/htm/satchell .pdf, (Erişim Tarihi:05.08.2006).
 • PLANTINGA, A. ve GROOT, S. de (2001) Risk-Adjusted Performance Measures and Implied Risk -Attitudes, Research Report from University of Groningen, Research Institute SOM, http://som.eldoc.ub.rug.nl/FILES/reports/themeE/2001/01E57/01e 57. pdf, (Erişim Tarihi: 10.09.2006).
 • REDMAN, A. L., GULLETT, N. S. ve MANAKYAN, H. (2000) The Performance of Global and International Mutual Funds, Journal of Financial and Strategic Decisions, 13(1).
 • SCHOLZ, H. ve WILKENS, M. (2005) A Jigsaw Puzzle of Basic Risk Adjusted Performance Measures, The Journal of Performance Measurement,57-64.
 • SCHOLZ, H. ve WILKENS, M. (2006) Investor-Specific Performance Measurement - A Justification of Sharpe Ratio and Treynor Ratio, Working Paper, Ingolstadt 2006 (First Version 2004), http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN _ID876894_code371166pdf?abstractid=555840&mirid=1, (Erişim Tarihi: 01.08.2006).
 • SHARPE, W. F. (1966) Mutual Fund Performance, The Journal of Business, 39(1), Part 2: Supplement on Security Prices, 119-138.
 • TUNCAY, A. C. (2000) Bireysel Emeklilik Rejimi Üzerine, Çimento İşveren Dergisi, 14(2), 3-15.
 • VURAN, B. (2002) Türkiye’de Yatırım Fonları ve Performans Değerlendirmesi ile İlgili Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
APA KORKMAZ T, UYGURTÜRK H (2007). Türkiye'deki emeklilik fonlarının performans ölçümü ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneği. , 66 - 93.
Chicago KORKMAZ TURHAN,UYGURTÜRK HASAN Türkiye'deki emeklilik fonlarının performans ölçümü ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneği. (2007): 66 - 93.
MLA KORKMAZ TURHAN,UYGURTÜRK HASAN Türkiye'deki emeklilik fonlarının performans ölçümü ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneği. , 2007, ss.66 - 93.
AMA KORKMAZ T,UYGURTÜRK H Türkiye'deki emeklilik fonlarının performans ölçümü ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneği. . 2007; 66 - 93.
Vancouver KORKMAZ T,UYGURTÜRK H Türkiye'deki emeklilik fonlarının performans ölçümü ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneği. . 2007; 66 - 93.
IEEE KORKMAZ T,UYGURTÜRK H "Türkiye'deki emeklilik fonlarının performans ölçümü ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneği." , ss.66 - 93, 2007.
ISNAD KORKMAZ, TURHAN - UYGURTÜRK, HASAN. "Türkiye'deki emeklilik fonlarının performans ölçümü ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneği". (2007), 66-93.
APA KORKMAZ T, UYGURTÜRK H (2007). Türkiye'deki emeklilik fonlarının performans ölçümü ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneği. Akdeniz İİBF Dergisi, 7(14), 66 - 93.
Chicago KORKMAZ TURHAN,UYGURTÜRK HASAN Türkiye'deki emeklilik fonlarının performans ölçümü ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneği. Akdeniz İİBF Dergisi 7, no.14 (2007): 66 - 93.
MLA KORKMAZ TURHAN,UYGURTÜRK HASAN Türkiye'deki emeklilik fonlarının performans ölçümü ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneği. Akdeniz İİBF Dergisi, vol.7, no.14, 2007, ss.66 - 93.
AMA KORKMAZ T,UYGURTÜRK H Türkiye'deki emeklilik fonlarının performans ölçümü ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneği. Akdeniz İİBF Dergisi. 2007; 7(14): 66 - 93.
Vancouver KORKMAZ T,UYGURTÜRK H Türkiye'deki emeklilik fonlarının performans ölçümü ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneği. Akdeniz İİBF Dergisi. 2007; 7(14): 66 - 93.
IEEE KORKMAZ T,UYGURTÜRK H "Türkiye'deki emeklilik fonlarının performans ölçümü ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneği." Akdeniz İİBF Dergisi, 7, ss.66 - 93, 2007.
ISNAD KORKMAZ, TURHAN - UYGURTÜRK, HASAN. "Türkiye'deki emeklilik fonlarının performans ölçümü ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneği". Akdeniz İİBF Dergisi 7/14 (2007), 66-93.