Yıl: 2007 Cilt: 41 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 411 - 418 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Trakya bölgesinin köylerinde tularemi seroprevalansının araştırılması

Öz:
Türkiye'de bildirilen ilk tularemi epidemisi 1936 yılında Lüleburgaz'da, ikinci epidemi 1945 yılında yine Lüleburgaz'da ortaya çıkmıştır. Daha sonra uzun yıllar Trakya Bölgesi'nden herhangi bir olgu bildirilmemiş, ancak 2005 yılında Edirne'nin bir köyünde bir tularemi salgını daha görülmüştür. Bu veriler etken olan Francisella tularensis'in Trakya bölgesinde bulunduğunu ifade etmekte ve bölgemizde geniş çapta bir seroepidemiyolojik çalışmanın yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada, Trakya bölgesinde yer alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerine bağlı köylerden "otuz küme" yöntemiyle belirlenen 90 köyde yaşayan 1782 kişide F.tularensis antikor varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya gönüllülük esasına göre dahil edilen bireylerin (%74.3'ü erkek; yaş ortalaması 46 yıl; yaş aralığı: 6-92 yıl) demografik özellikleri ve olası riskli davranışları bir anket formuna kaydedilmiştir. Çalışmamızda, mikroaglütinasyon testi ile araştırılan F.tularensis antikorları, tümü erişkin erkek olan (yaş aralığı: 22-74 yıl) beş kişide (%0.3) 1/20-1/160 arasında değişen titrelerde pozitif bulunmuştur. Seropozitif bireylerin üçünün Kırkiareli'nin iki köyünde yaşadığı, birer olgunun ise Tekirdağ ve Edirne iline bağlı köylerde yaşadıkları izlenmiştir. Tularemi antikorları saptananların üçünde Rose-Bengal testinin de pozitif bulunması, çapraz reaksiyon olasılığını düşündürmüş ve bu kişiler bruselloz yönünden sorgulanmak üzere takibe alınmışlardır. Yapılan değerlendirmede, erkek cinsiyet, hayvancılıkla uğraşma, ve kene ısırığına maruziyet, risk faktörleri olarak belirlenmiştir. Bu çalışma ile Trakya Bölgesi'nde F.tularensis varlığıyla ilgili veriler elde edilmiş olup, bu bölgedeki sağlık personelinin ve halkın eğitimiyle ilgili çalışmaların başlatılmasının, olası salgınların önlenmesinde gerekli olduğu kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelime: Keneler Hayvanlar, evcil Francisella tularensis Seroepidemiyolojik çalışmalar Kümeleşme testleri Tularemi Antikorlar, bakteriyel Yaş dağılımı Cinsiyet dağılımı

Konular: Mikrobiyoloji

Investigation of tularemia seroprevalence in the rural area of Thrace region in Türkey

Öz:
The first published tularemia epidemic in Turkey had been reported in 1936 from Lüleburgaz (located in European part-Thrace region- of Turkey), and the secon d was in 1945 again in the same province. Following a long period of time without any tularemia report from Thrace region, in 2005 another epidemic occurred in a village of Edirne, another province located in the sam e region. Since there is presumptive evidence of circulation of the infectious agent, Francisella tularensis in Thrace region of Turkey, a large scale seroepidemiological study is needed . In this study, the presence of antibodies against F.tularensis in 1782 subjects, choose n by "thirty cluster" method, inhabiting in 90 different villages of Edirne, Kırklareli, and Tekirdağ provinces in Thrace Region, were investigated. The subjects were included to the study on the basis of volunteering (74.3% were male; mean age: 46 years; age range: 6-92 years) and demographical characteristics and their possible risky behaviours were recorded in a questionnaire form. Antibodies specific for F.tularensis were screened by microagglutination test, and were found positive in five (0.3%) of the subjects between the titers of 1/20- 1/160. All of the seropositive subjects were adult males (ages between 22-74 years); three were living in the two villages of Kırklareli, while the others were from the villages of Tekirdağ and Edirne. Rose Bengal test was also found positive in three of the seropositive subjects, and with the thought of a probable cross reaction they were taken into an advanced investigation for brucellosis. The risk evaluation revealed that male gender, being together with livestock and exposure to ticks were the major risk factors. Since the data of this study indicated that F.tularensis is in circulation in Thrace Region, the educational programmes for both the healthcare workers and inhabitants of this region should be attempted for the prevention of a possible epidemic.
Anahtar Kelime: Age Distribution Sex Distribution Ticks Animals, Domestic Francisella tularensis Seroepidemiologic Studies Agglutination Tests Tularemia Antibodies, Bacterial

Konular: Mikrobiyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • 1.Öz TV. Dr. Talat Vasfi Özel'in 1937 yılı yazında Trakya'da Tuiaremi tetkikatı. Turk Hij Tecr Biyol Derg 1938; 1:1-30.
 • 2. Golem SB. Lüleburgaz'da yeni bir tuiaremi epidemisi. Turk Hij Tecr Biyol Derg 1945; 5:27-40.
 • 3. Gürcan Ş, Eskiocak M, Varol G, et al. Tularemia re-emerging in European part of Turkey after 60 years. Jpn J Infect Dis 2006; 59: 391-3.
 • 4. Kanra G, Tezcan S, Badur S. Hepatitis B and measles seroprevalence among Turkish children. Turk J Pediatr 2005; 47:105-10.
 • 5. Bevanger L, Maeland JA, Naess Al. Agglutinins and antibodies to Francisella tularensis outer membrane antigens in the early diagnosis of disease during an outbreak of tuiaremia. J Clin Microbiol 1988; 26: 433-7.
 • 6. Gedikoglu S, Göral G, Helvacı S. Bursa'daki tularemi epidemisinin özellikleri. İnfeksiyon Derg 1990; 4: 9-15.
 • 7. Gürcan Ş, Otkun MT, Otkun M, et al. An outbreak of tuiaremia in Western Black Sea region of Turkey. Yonsei Med J 2004; 45: 17-22.
 • 8. Feldman KA, Stiles-Enos D, Julian K, et al. Tuiaremia on Martha's Vineyard: seroprevalence and occupational risk. Emerg Infect Dis 2003; 9: 350-4.
 • 9. Gutierrez MP, Bratos MA, Garrote Jl, et al. Serologic evidence of human infection by Francisella tularensis in the population of Castilla y Leon (Spain) prior to 1997. FEMS Immunol Med Microbiol 2003; 35: 165-9.
 • 10. Schmitt P, Splettstosser W, Porsch-Ozcurumez M, et al. A novel screening ELISA and a confirmatory Western blot useful for diagnosis and epidemioiogical studies of tuiaremia.Epidemiol Infect 2005; 133: 759-66.
 • 11. Grunow R, Splettstoesser W, McDonald S, et al. Detection of Francisella tularensis in biological specimens using a capture enzyme-linked immunosorbent assay, an immunochromatographic handheld assay, and a PCR. Clin Diagn Lab Immunol 2000; 7: 86-90.
 • 12. Gotschlich E, Berkin T. 1936 yılında Trakya'da Tülaremiye ait yapılan epidemiyolojik ve bakteriyolojik araştırmalar. Turk Hij Tecr Biyol Derg 1938; 1: 115-23.
APA KILINÇ G, GÜRCAN Ş, ESKIOCAK M, KILIÇ H, kunduracılar h (2007). Trakya bölgesinin köylerinde tularemi seroprevalansının araştırılması. , 411 - 418.
Chicago KILINÇ Güney Dedeoğlu,GÜRCAN Şaban,ESKIOCAK MUZAFFER,KILIÇ HALUK,kunduracılar hakan Trakya bölgesinin köylerinde tularemi seroprevalansının araştırılması. (2007): 411 - 418.
MLA KILINÇ Güney Dedeoğlu,GÜRCAN Şaban,ESKIOCAK MUZAFFER,KILIÇ HALUK,kunduracılar hakan Trakya bölgesinin köylerinde tularemi seroprevalansının araştırılması. , 2007, ss.411 - 418.
AMA KILINÇ G,GÜRCAN Ş,ESKIOCAK M,KILIÇ H,kunduracılar h Trakya bölgesinin köylerinde tularemi seroprevalansının araştırılması. . 2007; 411 - 418.
Vancouver KILINÇ G,GÜRCAN Ş,ESKIOCAK M,KILIÇ H,kunduracılar h Trakya bölgesinin köylerinde tularemi seroprevalansının araştırılması. . 2007; 411 - 418.
IEEE KILINÇ G,GÜRCAN Ş,ESKIOCAK M,KILIÇ H,kunduracılar h "Trakya bölgesinin köylerinde tularemi seroprevalansının araştırılması." , ss.411 - 418, 2007.
ISNAD KILINÇ, Güney Dedeoğlu vd. "Trakya bölgesinin köylerinde tularemi seroprevalansının araştırılması". (2007), 411-418.
APA KILINÇ G, GÜRCAN Ş, ESKIOCAK M, KILIÇ H, kunduracılar h (2007). Trakya bölgesinin köylerinde tularemi seroprevalansının araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni, 41(3), 411 - 418.
Chicago KILINÇ Güney Dedeoğlu,GÜRCAN Şaban,ESKIOCAK MUZAFFER,KILIÇ HALUK,kunduracılar hakan Trakya bölgesinin köylerinde tularemi seroprevalansının araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni 41, no.3 (2007): 411 - 418.
MLA KILINÇ Güney Dedeoğlu,GÜRCAN Şaban,ESKIOCAK MUZAFFER,KILIÇ HALUK,kunduracılar hakan Trakya bölgesinin köylerinde tularemi seroprevalansının araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni, vol.41, no.3, 2007, ss.411 - 418.
AMA KILINÇ G,GÜRCAN Ş,ESKIOCAK M,KILIÇ H,kunduracılar h Trakya bölgesinin köylerinde tularemi seroprevalansının araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni. 2007; 41(3): 411 - 418.
Vancouver KILINÇ G,GÜRCAN Ş,ESKIOCAK M,KILIÇ H,kunduracılar h Trakya bölgesinin köylerinde tularemi seroprevalansının araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni. 2007; 41(3): 411 - 418.
IEEE KILINÇ G,GÜRCAN Ş,ESKIOCAK M,KILIÇ H,kunduracılar h "Trakya bölgesinin köylerinde tularemi seroprevalansının araştırılması." Mikrobiyoloji Bülteni, 41, ss.411 - 418, 2007.
ISNAD KILINÇ, Güney Dedeoğlu vd. "Trakya bölgesinin köylerinde tularemi seroprevalansının araştırılması". Mikrobiyoloji Bülteni 41/3 (2007), 411-418.