Yıl: 2006 Cilt: 0 Sayı: 16 Sayfa Aralığı: 231 - 253 Metin Dili: Türkçe

Küresel rekabet gücü boyutunda AB ülkeleri ile Türkiye’nin karşılaştırmalı analizi

Öz:
Rekabet kavramı iktisat literatüründe her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Ticaret ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesi neticesinde küresel rekabet her geçen gün artmaktadır. Çalışmamızda ilk olarak iktisat okullarının rekabet kavramına bakışları değerlendirilecek ve rekabet gücü analizleri üzerinde durulacaktır. İlerleyen bölümlerde küresel rekabet gücü konusunda dünya üzerinde genel kabul görmüş iki kurum üzerinde durulacak ve Dünya Ekonomik Forumunun yayınlamış olduğu küresel rekabet gücü indeksleri doğrultusunda AB ülkeleri ve aday ülkeler ile ülkemizin Küresel Rekabet Gücü göreceli olarak karşılaştırılacaktır.
Anahtar Kelime: uluslararası ekonomi serbest piyasa ekonomisi ekonomik teoriler uluslararası rekabet Türkiye ekonomisi Dünya Ekonomik Forumu rekabet gücü Türkiye küresel rekabet Gelişim Rekabet İndeksi Küresel Rekabet Raporu küresel pazar AB ülkeleri

Comparison with EU countries and Turkey in terms of the global competitiveness

Öz:
The concept of competitiveness have always important asset in economic literature. Because of the commercial and financial liberalization Global competitiveness is increasing day by day. First of all we will deal with evaluation of schools on the competitiveness concept then we will touch on the global competitiveness analyze in our essay In the following chapter we will mention two institution which are generaly accepted as a expert in the global dimension and we will compare our country with EU members and enlargement economies through the Global Competiviness Report.
Anahtar Kelime: free market economy international economy international competition economic theories competitive power Turkish economy Turkey World Economic Forum global competition Growth Competitiveness Index Global Competitiveness Report global market EU countries

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aktan C. C. ve Vural İ. Y. (2004), TİSK Rekabet Dizisi:1, Ajans-Türk Basın ve Basım A.Ş.
 • Aktan C. C. ve Vural İ. Y. (2004), TİSK Rekabet Dizisi:2, Ajans-Türk Basın ve Basım A.Ş.
 • Aktaş C.(2003), Gelişmekte olan Ülkelerde rekabet Politikası: Bir Çerçeve Çalışması, Rekabet Kurumu, Yayın No:0114.
 • Alavi H.(1990), International Competitiveness: Determinants and Indicators, Washington DC, Word Bank, IED Working Paper, Industry Series, Paper No:29.
 • Asian Development Bank Institute (2004), Industrial Competitiveness, Asian Development Bank Review.
 • Demir İ. (2001), Türkiye Beyaz Eşya Sanayinin Rekabet Gücü ve Geleceği, Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No:2571, Ankara.
 • Demsetz H. (1997), The Firm in Economic Theory: A Quiet Revoluation, The American Economic Review, Volume: 87, No: 2.
 • Dunning J.H. (1988), Multinationals, Technology and Competitiveness, Londan, Unwin Hyman.
 • Egger P. ve Winner H. (2006), How Corruption Influences Foreign Direct Investment: A Panel Data Study, Economic Development and Cultural Change, 54, 2, ABI/INFORM Global.
 • Erkan H. ve Tatlıdil R.(1990), Serbest Bölgelerde Uygulanacak Teşvik Tedbirlerinin Sektörlere Katkıları Yönünden Değerlendirilmesi, TOBB Yayınları, Yayın No:175, Ankara.
 • Fendel R. ve Frenkel M. (2005), The International Competitiveness of Germany and Other European Economies: The Assessment of Global Competitiveness Report, Intereconomics, ABI/INFORM Global.
 • Hammer M. ve Champy J. (1993), Reengineering the Corporation, Harper Business, New York.
 • Kaldırımcı N. (2003), Rekabet ve Yönetim İlişkisi, Rekabet Düzenlemeler ve Politikalar Kongresi, Muğla Üniversitesi.
 • Kesbiç C.Y. ve Ürüt S. (2004), Rekabet Gücü ve Global Rekabette Türkiye’nin Yeri, Finans-Politik&Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı: 483.
 • Kibritçioğlu A. (1996), Uluslararası Rekabet Gücüne Kavramsal Bir Yaklaşım, MPM, Verimlilik Dergisi, Sayı:3.
 • Payson S. (1994), Quality Measurement in Economics: New Perspectives on the Evolution of Goods and Service, Aldersshot, Brookfield:Edward Elgar.
 • Porter M. E. (1990), The Competiteve Advantage of Nations, A Division of Macmillan Inc, New York.
 • Strassmann P. A. (1995), Reengineering, The Politics of Information Management, The Information Economics Press.
 • Tewari M. ve Goebel J. (2002), Small Firm Competitiveness in a Trade Liberalized World, Center for International Development at Harvard University.
 • Yalın Enstitü Derneği (2005), Global rekabet Gücü ve Türkiye, Yalın Enstitü Derneği.
 • Yanık M. (2003), Rekabet Hukukunun Hâkim Durum Ve Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Uygulamalarında Piyasa Giriş Engelleri, Rekabet Kurumu, Yayın No:0101, Ankara.
 • http://www.dailyii.com (06.05.2006)
 • http://www.tubitak.gov.tr/basinci/dosya/12173.htm (06.05.2006)
 • http://www.weforum.org/, (06.05.2006)
 • http://www02.imd.ch/wcc/, (06.05.2006)
APA KIRANKABEŞ M (2006). Küresel rekabet gücü boyutunda AB ülkeleri ile Türkiye’nin karşılaştırmalı analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(16), 231 - 253.
Chicago KIRANKABEŞ MUSTAFA CEM Küresel rekabet gücü boyutunda AB ülkeleri ile Türkiye’nin karşılaştırmalı analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.16 (2006): 231 - 253.
MLA KIRANKABEŞ MUSTAFA CEM Küresel rekabet gücü boyutunda AB ülkeleri ile Türkiye’nin karşılaştırmalı analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.16, 2006, ss.231 - 253.
AMA KIRANKABEŞ M Küresel rekabet gücü boyutunda AB ülkeleri ile Türkiye’nin karşılaştırmalı analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006; 0(16): 231 - 253.
Vancouver KIRANKABEŞ M Küresel rekabet gücü boyutunda AB ülkeleri ile Türkiye’nin karşılaştırmalı analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006; 0(16): 231 - 253.
IEEE KIRANKABEŞ M "Küresel rekabet gücü boyutunda AB ülkeleri ile Türkiye’nin karşılaştırmalı analizi." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.231 - 253, 2006.
ISNAD KIRANKABEŞ, MUSTAFA CEM. "Küresel rekabet gücü boyutunda AB ülkeleri ile Türkiye’nin karşılaştırmalı analizi". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2006), 231-253.