Yıl: 2007 Cilt: 0 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 11 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çankırı- Ovacıkyayla Havzası orman topraklarının temel özellikleri ve sınıflandırılması

Öz:
Bu çalısmanın amacı Çankırı-Yapraklı Ovacıkyaylası Deresi Havzası orman topraklarının temel özelliklerini ortaya koymak ve havza yönetimine yardımcı olacak bilgiler sunmaktır. Arastırma alanı 2474.2 ha olup, Çankırı-Yapraklı ilçesinde bulunmaktadır. Bölgeye ait arazi kullanımı, topoğrafik, jeolojik ve jeomorfolojik haritaların incelenmesi ve arazi gözlemleri sonucunda, arastırma alanında 14 adet profil açılmıstır. Analiz sonuçları ve arazi çalısmaları sonucu 6 farklı toprak serisi belirlenmistir. Belirlenen toprakların 2 tanesi genç olmaları nedeniyle Entisol ordosuna, 3 tanesi Mollisol ve 1 tanesi ise Inceptisol ordosuna dahil edilmislerdir. Arastırma alanında en fazla alana sahip topraklar Humic Dystroxerept (%28.5) iken en az alan %3.5 ile Typic Haploxeroll topraklardır.
Anahtar Kelime: orman toprakları toprak özellikleri Inseptisol toprak sınıflandırılması mollisol Çankırı toprak tipi (genetik)

Basic properties and classification of Çankırı-Ovacikyayla basin forest soils

Öz:
The objective of this research was to investigate forest soil properties of Çankırı Yapraklı Ovacıkyaylası River Basin and to submit some information to help for basin management. The study area is located Çankırı-Yapraklı district and total area is approximately 2474.2 ha. After examination of topographic, land use, geologic and geomorphologic maps and land observation, 14 profile places were excavated in study area. By assessing the results of analyses and field studies, 6 different soil series were determined and described. Two of them were classified as Entisolls due to their young age, three are Mollisol and one is Inceptisol. While, Humic Dystroxerept soil has the largest area (28.5%), Typic Haploxeroll has the smallest area in the study area (3.5%).
Anahtar Kelime: Cankiri mollisols forest soils soil classification soil properties Inceptisols soil types (genetic)

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksoy, H. 1978. Karabük-Büyükdüz Arastırma Ormanındaki Orman Toplumları ve Bunların Silvikültürel Özellikleri Üzerine Arastırmalar. İ.Ü. Yayın No: 2332, O.F. Yayın No: 237, İstanbul.
 • Anonim, 1996. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Çankırı Orman İsletme Müdürlüğü, Yapraklı
 • Orman İsletme Sefliği Amenajman Planı. Anonim. 2005. Yapraklı Meteoroloji İstasyonu İklim Değerleri (1980-2003). Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayıtları, Ankara.
 • Baldwin, M., Kellog, E.C ve Throp, J.1938. Soil Classification. Year Book of Agriculture, USDA.
 • Blake, G.R. and K.H. Hartge. 1986. Bulk Density and Particle Density. In : Methods of Soil Analysis, Part I, Physical and Mineralogical Methods. Pp: 363-381. ASA and SSSA Agronomy Monograph no 9(2nd ed), Madison.
 • Bouyoucos, G.J. 1951. A Recalibration of the Hydrometer for Making Mechanical Analysis of Soil. Agro. J. No: 43, 434-438.
 • Çalapkulu, F. 1967. Çankırı G31d2, G31c1, G31c2 Paftaları Jeolojisi.
 • Jackson, M.L. 1958. Soil Chemical Analysis. Prence Hall Inc. Englewood Cliffs, N.J. USA.
 • Kantarcı, M., D. 2000. Toprak İlmi. İ. Ü. Orman Fak. Yayınları, Đ. Ü. Y. N: 4261, O. F. Y. N: 462, İstanbul.
 • Ketin, Đ. 1962. 1:500 000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Sinop MTA Enstitüsü Yayınları Ankara.
 • Oosterbaan, R.J. and H.J. Nijeland. 1994. Determining the saturated hydraulic conductivity. In. Drainage Principles and Applications by H.P. Ritzema (editor-in-chief), ILRI Pablication 16, The Nederland, 1125.
 • Özteksin, C. 1985. Türkiye Ormanları ve Orman Varlığımız. Orman Mühendisliği, 21 Mart Özel Sayısı, Ankara.
 • Özyuvacı, N. 1999. Meteoroloji ve Klimatoloji. Rektörlük No: 4196, Fakülte No: 460, ISBN: 975-404-544-5, İstanbul.
 • Ribaudo, M.O. 1987. Watershed Resources Management. American Journal of Agricultural Economics. Aug. 87, Vol:169, Issue:3, p 714 U.S.
 • Richards, L.A. 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkalin Soils. U.S. Dept. Agr. Handbook, 60, 109. Riverside.
 • Saxena, R.K and Verma, G.R., Srivastava, C.R and Borthwal, A.K. 2000. ISRIC Data Aplication in Watershed Characterization and Management. International journal of Remote Sensing. Vol: 21 No: 17 3197-3208.
 • Soil Survey Staff. 1993. Soil Survey Manual. USDA. Handbook No: 18.
 • Soil Survey Staff. 1999. Soil Taxonomy. A Basic of Soil Classification for Making and Interpreting soil Survey. USDA Handbook No: 436, Washington D.C.
 • U.S. Salinity Laboratory Staff. 1954. Diagnosis Improvement of Salineand Alkali Soils. USDA Agri. Handbook, No: 60.
APA GÖL C, DENGİZ O, ÖNER M (2007). Çankırı- Ovacıkyayla Havzası orman topraklarının temel özellikleri ve sınıflandırılması. , 1 - 11.
Chicago GÖL Ceyhun,DENGİZ ORHAN,ÖNER MUHAMMED NURİ Çankırı- Ovacıkyayla Havzası orman topraklarının temel özellikleri ve sınıflandırılması. (2007): 1 - 11.
MLA GÖL Ceyhun,DENGİZ ORHAN,ÖNER MUHAMMED NURİ Çankırı- Ovacıkyayla Havzası orman topraklarının temel özellikleri ve sınıflandırılması. , 2007, ss.1 - 11.
AMA GÖL C,DENGİZ O,ÖNER M Çankırı- Ovacıkyayla Havzası orman topraklarının temel özellikleri ve sınıflandırılması. . 2007; 1 - 11.
Vancouver GÖL C,DENGİZ O,ÖNER M Çankırı- Ovacıkyayla Havzası orman topraklarının temel özellikleri ve sınıflandırılması. . 2007; 1 - 11.
IEEE GÖL C,DENGİZ O,ÖNER M "Çankırı- Ovacıkyayla Havzası orman topraklarının temel özellikleri ve sınıflandırılması." , ss.1 - 11, 2007.
ISNAD GÖL, Ceyhun vd. "Çankırı- Ovacıkyayla Havzası orman topraklarının temel özellikleri ve sınıflandırılması". (2007), 1-11.
APA GÖL C, DENGİZ O, ÖNER M (2007). Çankırı- Ovacıkyayla Havzası orman topraklarının temel özellikleri ve sınıflandırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, 0(1), 1 - 11.
Chicago GÖL Ceyhun,DENGİZ ORHAN,ÖNER MUHAMMED NURİ Çankırı- Ovacıkyayla Havzası orman topraklarının temel özellikleri ve sınıflandırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A 0, no.1 (2007): 1 - 11.
MLA GÖL Ceyhun,DENGİZ ORHAN,ÖNER MUHAMMED NURİ Çankırı- Ovacıkyayla Havzası orman topraklarının temel özellikleri ve sınıflandırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, vol.0, no.1, 2007, ss.1 - 11.
AMA GÖL C,DENGİZ O,ÖNER M Çankırı- Ovacıkyayla Havzası orman topraklarının temel özellikleri ve sınıflandırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A. 2007; 0(1): 1 - 11.
Vancouver GÖL C,DENGİZ O,ÖNER M Çankırı- Ovacıkyayla Havzası orman topraklarının temel özellikleri ve sınıflandırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A. 2007; 0(1): 1 - 11.
IEEE GÖL C,DENGİZ O,ÖNER M "Çankırı- Ovacıkyayla Havzası orman topraklarının temel özellikleri ve sınıflandırılması." Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, 0, ss.1 - 11, 2007.
ISNAD GÖL, Ceyhun vd. "Çankırı- Ovacıkyayla Havzası orman topraklarının temel özellikleri ve sınıflandırılması". Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A 1 (2007), 1-11.